Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA"— Transkript prezentace:

1 Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA

2 Cíl programu -- Zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání
-- Zvýšit konkurenceschopnost podniků i zaměstnatelnost jednotlivců -- Zvyšovat odborné znalosti zaměstnanců a prohlubovat jejich další dovednosti: -- manažerské -- technické -- jazykové

3 školicích center nebo školicích místností
Podporované aktivity -- výstavba -- pořízení -- rekonstrukce -- modernizace -- vybavení a zařízení školicích center nebo školicích místností

4 Podmínky projektu -- Ve školicím středisku musí být více než z poloviny (min 51% proškolených) vzděláváni zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech (zejména zpracovatelský průmysl, VaV, stavebnictví, IT) -- Ve zbytku lze školicí středisko využívat např. pro studenty -- Příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let (u MSP 3 roky) -- Využití školicího střediska musí činit ode dne ukončení realizace projektu alespoň 30 % -- Projekt musí být realizován v ČR mimo hl.m. Prahu

5 Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nebo drobný hmotný a nehmotný majetek -- Nákup či úprava pozemků a nemovitostí -- Nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby -- Inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám (pozor, stavební náklady a náklady související se stavebními pracemi jsou uznatelné pouze v rozsahu pro školicí středisko)

6 Způsobilé výdaje -- Technická zařízení a zařizovací předměty staveb
-- Hardware a sítě -- Technická zařízení a zařizovací předměty staveb -- Projektová dokumentace -- Školicí pomůcky -- Školicí programy, software a data -- Veškeré vybavení a zařízení školicího střediska

7 Příjemci podpory -- Podnikatelské subjekty - bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ) -- Sdružení právnických osob, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu -- Nestátní neziskové organizace (o.p.s., obč. sdružení) -- Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění ve vymezených CZ-NACE /OKEČ/

8 Forma a výše podpory Forma podpory Dotace Výše podpory
(na 1 projekt) 200 tis. – 100 mil. Kč Míra podpory = 36 až 60 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na místě realizace a velikosti příjemce

9 Realizované projekty -- Výzva I.: příjem žádostí 3.3.2008 – 30.9.2009
-- přijato 386 žádostí, 192 podepsaných Rozhodnutí, 15 již ukončených projektů -- Výzva II.: příjem žádostí – -- zatím přijato 128 žádostí

10 OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Globální grant EDUCA

11 Cíl programu Zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ - NACE. Další profesní vzdělávání zaměstnanců Tvorba podnikových vzdělávacích programů Příprava podnikových lektorů

12 Zaměření programu Specifické vzdělávání – definováno jako vzdělávání zaměstnance na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. Poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné do dalších podniků a pracovních oborů. Vzdělávání obecné – je definováno jako vzdělávání, které se nevztahuje jen k současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. podíl obecného vzdělávání v rámci předloženého projektu nesmí přesáhnout 20% rozpočtu projektu

13 Podporované aktivity – minimálně 80%
profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance příprava podnikových lektorů

14 Podporované aktivity – maximálně 20%
jazykové vzdělávání Školení základních počítačových dovedností a vzdělávání v oblasti SW které je přenositelné školení v oblasti tzv. měkkých dovedností, tzn. prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, techniky vyjednávání, projektový management apod. NEPODPOROVATELNÉ: dlouhodobé vzdělávací kurzy – MBA, vysokoškolské vzdělávání školení povinná ze zákona (vyhlášky, BOZP, apod.) zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod.

15 Přijatelnost žadatele
Podniky vymezené zákonem č. 513/92 Sb., §2, odst. 2, písm. a), b), c), ve znění pozdějších předpisů (mimo sdružení, klastry, asociace, apod.) Sídlo v celé ČR (cílová skupina musí být mimo hl. m. Praha)

16 Cílové skupiny Cílové skupiny podporované: Zaměstnavatelé
Zaměstnanci podniků Podnikající fyzické osoby OSVČ Cílové skupiny nepodporované: školy instituce poskytující specializační vzdělávání a jejich pracovníci veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci

17 Způsobilé výdaje Výdaje na školení
Náhrada mezd zaměstnanců i zaměstnavatelů v průběhu školení Zařízení a vybavení pro školení v hodnotě do 20 % rozpočtu Cestovní náhrady, … Výše výdajů na nákup služeb nesmí přesáhnout 70 % přímých způsobilých výdajů

18 Forma a výše podpory bloková výjimka: 25 – 45 % z celkových uznatelných nákladů v závislosti na velikosti žadatele, intenzita veřejné podpory může být navýšena o 10% pokud bude vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům Podpora „de minimis“ (100 % z CUN) Maximální souhrnná výše EUR za 3 roky Dočasný rámec (100 % z CUN) max EUR jednomu subjektu od do Výše podpory na projekt Minimální ,- Kč Maximální ,- Kč

19 Děkuji za pozornost Ing. Klára Zubová Klara.zubova@czechinvest.org
© Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena.


Stáhnout ppt "Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google