Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM)"— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM)

2 Co je IPRM?  soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí / projektů, které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města  IPRM = nástroj, který umožní čerpat značné finanční prostředky ze strukturálních fondů EU – tzv. Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) – oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  minimální výše celkových výdajů na IPRM (tj. minimální hodnota výdajů všech zařazených projektů): 2 mil. EUR (tj. cca 50 mil. Kč)

3 Kritéria pro výběr obytné zóny  souvislá plocha na území města  musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel větším než 20 000  musí zahrnovat nejméně 500 bytů (tj. min. cca 1300 obyvatel)  jedná se o zónu s koncentrací negativních jevů (tj. např. vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, vysoký stupeň kriminality a delikvence, sociální vyloučení, neuspokojivý demografický vývoj, nižší úroveň vzdělání, vysoká míra chudoby a vyloučení, nízká míra hospodářské aktivity atd.) – vybraná problémová zóna musí vykazovat nepříznivé hodnoty alespoň ve 3 kritériích

4 Vybraná obytná zóna ve Strakonicích

5

6 Z čeho se skládá IPRM?  IPRM musí zahrnovat 2 typy aktivit: 1. revitalizace veřejných prostranství ve vybrané problémové obytné zóně 2. regenerace bytových domů v rámci vybrané problémové obytné zóny

7 Podmínka pro IPRM !!! POZOR !!! Minimálně 40% z celkových výdajů IPRM je nutné čerpat na projekty spojené s regenerací bytových domů!

8 ad 1. Revitalizace veřejných prostranství  Příjemce dotace = pouze MĚSTO  Výše dotace na 1 projekt: max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu  Zařazeny budou následující projekty: - Revitalizace sídliště Mír – po etapách (tj. Náměstí, Velký blok, Malý blok, Propojení sídliště Mír s Podskalím atd.) - Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor - Revitalizace Rennerových sadů – II. etapa - Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského

9 ad 2. Regenerace bytových domů  Příjemce dotace = vlastníci konkrétních opravovaných bytových domů ve vymezené zóně (tj. město, bytová družstva či další obchodní společnosti, společenství vlastníků bytových jednotek, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům …)  Výše dotace na 1 žadatele: - max. 50% celkových způsobilých výdajů projektu - max. 200 000 EUR (tj. cca 5 mil. Kč)

10 ad 2. Regenerace bytových domů  budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat např.: - zateplení obvodového pláště domů (fasáda, výměna oken, rekonstrukce střechy) - odstranění statických poruch domů - sanace základů a hydroizolace spodní stavby - rekonstrukce technického vybavení domů (např. otopné soustavy, rozvodů tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahů atd.) - rekonstrukce či modernizace společných prostor (schodiště, chodby atd.) - výměna či modernizace lodžií a balkonů atd.

11 Harmonogram IPRM  Termín předložení žádosti o schválení IPRM ze strany města: max. 31.12.2008  Předpokládaný termín schválení IPRM: konec 1. pololetí 2009  Předpokládaný termín vyhlášení výzvy pro podávání individuálních projektů v rámci IOP: 2. pololetí 2009  Termín ukončení realizace individuálních projektů: max. 30.6.2015

12 Další informace k IPRM a IOP Městský úřad Strakonice odbor rozvoje Ing. Eva Krausová, Ing. Věra Samková Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (bývalá budova IPB – 1. patro) tel.: 383 700 840, 383 700 849 e-mail: eva.krausova@mu-st.czeva.krausova@mu-st.cz vera.samkova@mu-st.cz www.strukturalni-fondy.cz/iop www.mmr.cz/integrovane-plany-rozvoje-mest

13 DĚKUJI ZA POZORNOST!!!


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google