Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová zelená úsporám 2013 možnosti využití výrobků f. DAFE-PLAST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová zelená úsporám 2013 možnosti využití výrobků f. DAFE-PLAST."— Transkript prezentace:

1 Nová zelená úsporám 2013 možnosti využití výrobků f. DAFE-PLAST

2 Cíle programu Zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů a emisí znečišťujících látek prostřednictvím snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivního využití zdrojů energie.

3 O programu • Žadateli o podporu v rámci 1. výzvy jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby. • Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Termín spuštění el.příjmu žádostí :12.8.2013 • Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. • Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014. • Při realizaci opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (neplatí pro oblast podpory B) – Pozor ! Neplatí seznam se zelené úsporám I. • Realizaci opatření musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů, která splňuje odbornost požadovanou dle druhu podporovaného opatření a další podmínky pro zápis do Seznamu odborných dodavatelů (neplatí pro oblast podpory B).

4 O programu • Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. • Podporu v rámci Programu lze čerpat pouze na rodinné domy, jejichž celková energeticky vztažná plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.

5 Oblasti podpory • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností • C. Efektivní využití zdrojů energie • D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření • E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

6 Oblasti podpory - A

7 Oblasti podpory - B

8 Oblasti podpory - C

9 Oblasti podpory - D

10 Evidence žádostí

11 „Jak na to“ • Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek • Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem • Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů • Vyplňte elektronickou žádost o podporu • Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě • Kontrola žádosti Fondem • Rozhodnutí o poskytnutí podpory • Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka • Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele • Zrealizujte opatření a doložte fondu řádné ukončení realizace • Smlouva o poskytnutí podpory • Výplata dotace

12 Důležité • Podpora v oblasti A může být poskytnuta pouze pro rodinné domy, které byly schváleny k užívání před 1.7.2007 • Rozhodnutí o poskytnutí podpory je účinné 12 měsíců v oblasti podpory A a B, 6 měsíců v oblasti C • Jsou stanoveny maximální měrné způsobilé výdaje pro oblast podpory A – Výměna výplní stavebních otvorů = 6.000 Kč/m2 bez DPH ( nelze zařadit vnitřní nebo venkovní zastínění, vnitřní parapety, sítě proti hmyzu) • Zahájení příjmu žádostí I výzvy: v 10 hod. 12.8.2013 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním financí, nejpozději 29.11.2013 • Žadatelům z povodněmi postižených oblastí se u všech podoblastí podpory zvyšuje míra podpory z celkových způsobilých výdajů o 20 %. • Pro oblast podpory B není nutné používat výrobky ze seznamu schválených výrobků a technologií


Stáhnout ppt "Nová zelená úsporám 2013 možnosti využití výrobků f. DAFE-PLAST."

Podobné prezentace


Reklamy Google