Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje na podporu bydlení v ČR Ekonomika bydlení a technické infrastruktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje na podporu bydlení v ČR Ekonomika bydlení a technické infrastruktury."— Transkript prezentace:

1 Nástroje na podporu bydlení v ČR Ekonomika bydlení a technické infrastruktury

2 Subjekty • Ministerstvo pro místní rozvoj • Státní fond rozvoje bydlení • Ministerstvo životního prostředí • Ministerstvo financí • Ministerstvo práce a sociálních věcí • Kraje • Obce

3 Přehled podpor • Podpora v sociální a azylové oblasti • Podpora nájemního bydlení • Podpora vlastnického bydlení • Podpora oprav bytového fondu • Povodňové podpory

4 Ministerstvo pro místní rozvoj • Podpora regenerace panelových sídlišť • Podpora výstavby technické infrastruktury • Podpora výstavby podporovaných bytů • Podpora oprav domovních olověných rozvodů

5 Podpora regenerace panelových sídlišť Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč.

6 Podpora výstavby technické infrastruktury Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu.

7 Podpora výstavby podporovaných bytů Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

8 Podpora výstavby podporovaných bytů • Pečovatelský byt je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu • Vstupní byt slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života, které ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení Podpora: 400 tis. Kč – 600 tis. Kč

9 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

10 Státní fond rozvoje bydlení • Úvěr na výstavbu nájemních bytů • Úvěr na opravy a modernizaci • Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů • Úvěry na modernizaci bytů obcí • Povodňové úvěry

11 Úvěr na výstavbu nájemních bytů Cílem je podpořit nejen novou výstavbu nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, ale také umožnit přestavby a rekonstrukce již existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení. Smyslem je pomoci zajistiti dostupnost malometrážních bytů. Týká se bytů o výměře od 25m2 do 90m2. •výše úroku 2% p.a. v případě realizace nájemních bytů pro vymezené skupiny (seniory, zdravotně či sociálně ohrožené skupiny) •fixace po celou dobu splácení, kterou lze nastavit až na 30 let. •úrok od 3,5% p.a. při výstavbě pro ostatní skupiny, se stejnou možností nastavení doby splatnosti až na 30 let.

12 Úvěr na opravu a modernizaci Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Žádosti do programu se přijímají od 11. ledna 2013. Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. •Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od 1. března 2013 0,88% p.a. •Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let. •Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

13 Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů Program podpory formou záruk za bankovní úvěry na výstavbu bytových domů, pro právnické nebo fyzické osoby, pro obce na výstavbu infrastruktury spojenou s bytovou výstavbou. •ručení až do 70% výše jistiny •až na 40 let •nízký poplatek - do 0,6% p.a. Výše jistiny: - až 1.500.000 Kč na jeden vystavěný byt - až 1.800.000 Kč na jeden vystavěný byt - pro obce, pokud je součástí výstavby infrastruktura

14 Úvěry na modernizaci obecních bytů Podpora je poskytována ve formě úvěru. Úvěr ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů je poskytován smlouvou. Úroková sazba je 3 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max. 10 let od uzavření smlouvy. Obec je povinna min. 20% jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení.

15 Povodňové úvěry • Úvěry na no opravy Je určen fyzickým osobám, jejichž nemovitost byla postižena povodní. Prostředky úvěru lze použít výhradně ke krytí nákladů spojených s opravami bytů a rodinných domů, které byly postiženy povodní. Úvěr je poskytován až do výše 150 000 Kč, je úročen 2 % úrokovou sazbou ročně. Tato sazba je platná po celou dobu splatnosti, tj. po dobu 10 let. Měsíční anuitní splátka při splatnosti 10 let činí 1380 Kč. • Úvěry na pořízení bydlení •maximální výše úvěru je 850 000 Kč •úroková sazba 2 % ročně po celou dobu splácení •splatnost 20 let •zajištění ručitelem nebo exekutorským zápisem a následně i zástavním právem k nemovitosti Podmínky pro žadatele •žadatel byl ke dni vyhlášení krizového stavu vlastníkem domu, bytu •žadatel trvale bydlel v odstraňované nemovitosti a byl zde hlášen k trvalému pobytu •stavebním úřadem bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby obsahující sdělení, že k odstranění stavby dochází v důsledku povodně či v souvislosti se záchrannými pracemi. Prostředky úvěru lze použít na výstavbu nebo koupi rodinného domu, bytu do vlastnictví žadatele. • Úvěry obcím Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru. Úvěr ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů je poskytován smlouvou. Úroková sazba je 1 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max 10 let. Obec je povinna min. 20% jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení a postižených povodněmi.


Stáhnout ppt "Nástroje na podporu bydlení v ČR Ekonomika bydlení a technické infrastruktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google