Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ červen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ červen 2011."— Transkript prezentace:

1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ červen 2011

2 „Byt není levicový ani pravicový. Bydlení je prioritou v každé době, pro každého.“

3 ÚLOHA STÁTU Vytváření stabilního prostředí motivujícího jeho občany k tomu, aby si své bydlení zajišťovali sami Poskytování pomoci všem, kteří si z objektivních důvodů sami pomoci nemohou Vytváření podmínek pro udržitelný růst kvality bydlení včetně kvality životního prostředí Sběr aktuálních informací, jejich průběžné vyhodnocování, průběžné vyhodnocování působení státu v oblasti bydlení, metodická pomoc subjektům působícím na trhu s bydlením, konzultační a informační pomoc veřejnosti

4 KOMPETENCE STÁTU Vytváření stabilního legislativního a institucionálního prostředí Redistribuce finančních zdrojů národních evropských

5 KONCEPCE Státní bytové politiky Reflektuje dosavadní vývoj společnosti Vychází z ekonomické reality a předvídá vývoj stavu veřejných financí Váže na programové období 2014+ Respektuje vliv vnějšího prostředí na chování člověka Vnímá bydlení jako jedno z mezinárodně uznávaných základních lidských práv

6 VIZE – CÍLE – PRIORITY

7 DOSTUPNOST Pomoc ohroženým skupinám obyvatel Vyváženost podpor vlastnického a nájemního bydlení Podpora vzniku bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel (zvláště pro seniory a osoby se zdravotním postižením) Podpora nájemního bydlení Podpora odstraňování právních a technických bariér v bydlení - stavební předpisy - právní úprava sociálních služeb, sociální dávky v oblasti bydlení - legislativní řešení sociálního bydlení Snižování nákladů spojených s bydlením - snižování energetické náročnosti současné výstavby - vyšší energetické standardy pro novou výstavbu s ohledem na legislativu EU při zachování principu ekonomické přiměřenosti Pomoc při živelních pohromách a především předcházení vzniku škod

8 STABILITA legislativy – institucí – financování Stabilita legislativy Stabilní právní úprava ve veřejnoprávní oblasti upravující procesy ve výstavbě Stabilní právní úprava v soukromoprávní oblasti (nájem, vlastnictví bytu) Respektování principu ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti veřejných rozpočtů při aplikaci práva EU Stabilita institucí Důsledné vymezení odpovědností a koordinace aktivit státu v oblasti politiky bydlení Posílení úlohy obcí v bytové politice

9 STABILITA financování Stabilní portfolio zdrojů financování Snížení finančního zatížení systému (soukromé, daňové výnosy, evropské fondy, emisní povolenky, finanční inženýring, revolvingová forma podpory ) Vlastní příjmy SFRB Fondy EU Příjmy z prodeje emisních povolenek Jiné soukromé zdroje Státní rozpočet Finanční zdroje Oblasti investiční podpory Forma podpory Programy revolvingovéh o charakteru (úvěry, záruky) Podpora vzniku bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel (zvláště pro seniory a osoby se zdravotním postižením) Podpora výstavby nájemních bytů Pomoc při živelních pohromách a především předcházení vzniku škod Podpora revitalizace rezidenčních oblastí Podpora revitalizace zanedbaného bytového fondu, snižování energetické náročnosti Dotace

10 KVALITA Snižování investičního dluhu - od roku 2001 stát podpořil 12 mld. opravy bytových domů úrokovými dotacemi. Vlastníci bytů vynaložili svých 50 mld. Modernizovalo se tak více než 330 tis. bytů. Kvalita vystavěného prostředí, specificky s ohledem na bydlení - prostředí člověka zásadně ovlivňuje. Podpora zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí - parametry sídlišť ze 70 let nenaplňují současné představy o životním prostředí. Žije v nich však významná část naší populace.

11 ZÁVĚR Rozsah pomoci státu je odrazem jeho ekonomických možností Možnosti veřejných rozpočtů budou i nadále klesat Podmínkou naplnění role státu je cílená podpora a přímá finanční pomoc pouze tam, kde nelze dostatečně použít jiné zdroje Všechna opatření státu na podporu bydlení jsou prevencí proti sociálnímu vyloučení Pro nejbližší období je nezbytné najít optimální mix všech dostupných finančních zdrojů pro podporu bydlení a vytvořit podmínky pro jejich využití Současně musí být plněny všechny ostatní cíle formulované v koncepci

12 PODĚKOVÁNÍ Sdružení nájemníků ČR Rada seniorů ČR Sdružení majitelů bytů, domů a jiných nemovitostí v ČR Svaz českých a moravských bytových družstev Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR Stavební bytové družstvo Praha Sdružení podnikatelů ve stavebnictví ČR Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Česká komora architektů Zástupci bankovních domů v ČR Zástupci developerů v ČR Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D

13 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Kamil Jankovský Ministr pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ červen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google