Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv"— Transkript prezentace:

1 Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv
Sociální bydlení Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv

2 Aktuálně – cílová skupina
VOP registruje změnu cílové skupiny sociálního bydlení/existenčního bydlení: Vyšší podíl rodin s dětmi (zj. samoživitelů): - snížení či vyloučení pilíře státní sociální podpory - propad do hmotné nouze - náklady na bydlení

3 Aktuálně – cílová skupina
Vyšší podíl seniorů (zj. jednotlivců): Kombinace průměrného důchodu a specifických nákladů Náklady na bydlení Vyšší podíl zdravotně znevýhodněných: invalidních bez nároku na invalidní důchod) Vracejících se z delšího pobytu ve zdravotnic.zařízení

4 Aktuálně – DET a DIS Systematické návštěvy dětských domovů – přítomnost dětí z nedostatečných bytových důvodů Systematické návštěvy domovů pro seniory, domovů pro zdravotně-postižené – nedostatek samostatného bydlení, návaznho bydlení Doporučení k přístupu k obecnímu bytovému fondu

5 Aktuálně – právní úprava - minus
Změny občanského zákoníku – 11/2011 Zrušení sociálního příplatku – 1/2011 Změny rodičovského příspěvku a příspěvku na péči – 1/2012 Změny v poplatcích za pobyt v nemocnici – 4/2012 Změny v dávkách na bydlení – sněmovní tisk předpoklad účinnosti od jara 2013

6 Aktuálně – právní úprava - plus
Občanský zákoník – 1/2014 – regulace nájemních vztahů, zákaz odnětí dítěte z rodiny z nedostatečných bytových důvodů Přístup k doplatku na bydlení z důvodu hodných zvláštního zřetele (rozšíření důvodů) – 1/2012 Sociální terénní pracovníci – trojky obce – přenesená působnost – 1/2012 MOP z důvodu sociálně-právní ochrany dětí – 1/2012

7 Aktuálně – právní úprava - plus
Koncepce bydlení do roku 2020 (MMR) – část sociálního bydlení, bytové nouze – vládou schválena 6/2011- úkol posunut do konce roku 2012 (MPSV)

8 Pojem sociálního bydlení
v současné době roztříštěno v různých právních předpisech, komplexní úprava chybí soubor opatření v různých oblastech práva umožňující pružně reagovat na proměnlivou sociální situaci cílových skupin poptávající sociální bydlení základní stupeň – existenční bydlení – plní funkci okamžité pomoci před úplnou ztrátou bydlení a funkci krátkodobého bydlení cílem by mělo být získání dlouhodobějšího bydlení zejm. formou nájemního vztahu

9 Návrh systému sociálního bydlení
Osoba ohrožená sociálním vyloučením Nárokový doplatek na bydlení Osvědčení o ohrožení soc. vyloučením (max. na 1 rok) – nikoliv pouze na základě příjmu Osoba si zajistila bydlení u soukr. pronajímatele. Osoba nebyla sama schopna zajistit si bydlení na trhu s byty § 34 ZSS + § 92 ZSS (III. Obce) = nárokové ex. bydlení – min.zař.soc.služ.

10 Přenesená působnost existenční bydlení se poskytuje za úplatu po časově omezenou dobu osobám, které mají osvědčení nepříznivé sociální situaci osvědčení vydávají obecní úřady obcí III. na základě znalostí o cílové domácnosti získané terénní sociální práce (event. z podnětu OSPOD, stavebního úřadu, intervenčního centra, apod.) osvědčení platí 1rok (možnost prodloužení) osvědčení prokazuje důvody hodné zvláštního zřetele, umožňuje tedy překonat cílové domácnosti handicap na trhu z byty, neboť zaručuje získání doplatku na bydlení, nárokový přístup k existenčnímu bydlení

11 Přenesená působnost na základě osvědčení o nepříznivé sociální situaci si osoba buď zajistí sama bydlení na trhu s byty (postačí záruka příjmu) v případě, že nedojde k nalezení vhodného bydlení, zajistí obecní úřad obce III. bydlení – z evidence poskytovatelů exist.bydlení v obou případech je poskytována doprovodná sociální služba (respektuje se dobrovolnost přijetí sociální služby)

12 Samostatná působnost v zákoně o obcích je blíže rozvedena povinnost obce vytvářet podmínky pro tvorbu bytového fondu pro účely existenčního bydlení /v návaznosti na vydaná osvědčení, demogr.strukturu/ Existují alternativy plnění této povinnosti Obce jsou motivovány pozitivně – finančně (přímo – dotace, fondy /snažší dostupnost/, i nepřímo – snížení nákladů sociál.vyloučení) Obce jsou motivovány negativně – krajním možnost dopadu do podílu RUD

13

14 Děkuji za pozornost valachova


Stáhnout ppt "Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv"

Podobné prezentace


Reklamy Google