Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Vize Moravskoslezského kraje: Partnerstvím zadavatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Vize Moravskoslezského kraje: Partnerstvím zadavatelů."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Vize Moravskoslezského kraje: Partnerstvím zadavatelů k provázané síti kvalitních sociálních služeb zajišťujících funkční podporu, pomoc a péči občanům Moravskoslezského kraje.

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategické dokumenty, které jsou propojeny se střednědobým plánováním Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014 → v současnosti se připravuje navazující dokument Koncepce kvality sociálních služeb v MS kraji ( včetně transformace pobytových sociálních služeb) + Akční plán Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (KPVP) na léta 2009 – 2013 → v současnosti projednáván orgány kraje KPVP na léta 2014 – 2020 Strategie protidrogové politiky MS kraje na léta 2010 - 2014 Strategie integrace romské komunity MSK na období 2011 – 2014, včetně Akčního plánu Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 – 2016 Aktuální lze nalézt http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/strategicke- materialy-13175/http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/strategicke- materialy-13175/

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Faktory ovlivňující poskytování sociálních služeb v MSK Počet obyvatel v nepříznivé sociální situaci → síť sociálních služeb Zapojení obcí, poskytovatelů a uživatelů do střednědobého plánování sociálních služeb na úrovni kraje Financování sociálních služeb → optimalizace sítě

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Organizační struktura procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK Zastupitelstvo kraje ↓ Rada kraje ↓ Řídící skupina (PS skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji) zřízená radou kraje –PS pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem –PS pro kvalitu sociálních služeb –PS pro tvorbu systému financování sociálních služeb –PS pro transformaci pobytových sociálních služeb + podskupina PS pro transformaci péče o děti v MSK –PS protidrogové prevence v MSK –PS pro naplňování Strategie integrace příslušníků romských komunit MSK Koordinátor procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zejména zprostředkovává oboustranný přenos informací mezi orgány kraje, řídící skupinou a pracovními skupinami.

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Společná témata Předcházení sociálnímu vyloučení Ekonomická udržitelnost Kvalita Odbornost Dostupnost Sociální začleňování

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Obce v procesu plánování soc. služeb v kraji Zapojování obcí s OU do procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb prostřednictvím pracovní skupiny i jednotlivých IP projektů IP „Plánování sociálních služeb – cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje“, jehož cílem bylo prostřednictvím řady aktivit podpořit proces plánování rozvoje sociálních služeb tak, aby mohlo být dosaženo v našem kraji výše uvedené vize. Posilování zadavatelské role u obcí s OU

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Obce v procesu plánování soc. služeb v kraji Jednání s obcemi o potřebnosti stávající sítě sociálních služeb do konce 2013 – Rada kraje schválila 3. 10. 2012 rámcový harmonogram kroků Realizace seminářů –bylo osloveno 512 subjektů ( obce, poskytovatelé soc. služeb), účastnilo se 389 účastníků Jednání o veřejném závazku v oblasti financí – od r. 2014 Stávající legislativní úprava předpokládá přechod financování soc.služeb na kraje od roku 2015

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Realizace individuálních projektů kraje - ESF Optimalizace služeb sociální prevence v MSK (1. 2. 2013 – 31. 3. 2015), 219 mil. Kč Podpora a rozvoj služeb v soc.vyloučených lokalitách v MSK (do konce r. 2013, financování služeb bude ukončeno 30. 9. 2013), 34,8 mil. Kč Podpora soc. služeb v soc.vyloučených lokalitách v MSK II. (1. 9. – 30. 6. 2015), 33 mil. Podpora vzdělávání a supervize v soc.oblasti v MSK II. ( 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015), 12,5 mil. Kč Podpora procesu transformace pobytových soc.služeb v MSK II. (1. 9. 2013 – 30. 6. 2015), 13, 1 mil. Podpora soc. služeb v soc. vyloučených lokalitách v MSK III. - podána žádost (předpokl. realizace od ledna 2014) Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III. – příprava projektu (předpokl.realizace leden 2014 – červen 2015) Evaluace poskytování soc.služeb v MSK – příprava projektu ( předpokl. realizace leden 2014 – červen 2015) Plánování II. - příprava projektu (předpokl. Realizace leden 2014 – červen 2015)

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Kvalita sociálních služeb v MSK Koncepce kvality a skupina pro kvalitu sociálních služeb Nová „role“ krajů v inspekcích kvality, vč. nastavování spolupráce s krajskou pobočkou ÚP Kvalita v příspěvkových organizacích kraje – Metodika procesu sebehodnocení kvality, metodická podpora, analýza a následné revize metodiky, včetně zpracování záměrů pro návazný proces Přesahová témata kvality – legislativní možnosti a výklad legislativy, proces registrací a kontroly registračních podmínek, informace k úrovni kvality služeb v MSK, proces transformace, proces plánování, změny v SPOD aj.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Transformace pobytových sociálních služeb patří mezi priority sociální politiky v Moravskoslezském kraji Provedení SYSTÉMOVÉ změny v poskytování sociálních služeb

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu V Ostravě dne 21. 10. 2013 zpracovala: Mgr. Jaroslava Krömerová


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Vize Moravskoslezského kraje: Partnerstvím zadavatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google