Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“ 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE 2013 – 2015 Tato akce je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“ 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE 2013 – 2015 Tato akce je."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“ 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE 2013 – 2015 Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

2 Komunitní plánování ve městě Olomouci  Statutární město Olomouc využívá plánování rozvoje sociálních služeb déle než sedm let - od roku 2005  První komunitní plán byl vypracován pro roky 2007 – 2008  Druhý komunitní plán sociálních služeb města Olomouce byl vypracován na období let 2010 – 2012

3 TVORBA 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  Od září 2011 - projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“  Duben 2012 - zpracování analýzy „Sociodemografický přehled města Olomouce“  Květen - červen 2012 - SWOT analýzy v pracovních skupinách  Červenec - srpen 2012 – „Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci“, využití ohniskových skupin (focus group)

4 TVORBA 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  Září - říjen 2012 – v pracovních skupinách se na základě výše uvedených podkladů vytvářely návrhy cílů a opatření  Představení návrhu 3. KPSS veřejnosti 21. 11. 2012  Proces připomínkování: celkem 4 připomínky, z toho 3 byly zapracovány do návrhu 3. KPSS  Komunitní plán byl projednán v Radě města Olomouce dne 29.1.2013

5 CÍLE SPOLEČNÉ PRO VÍCE PRACOVNÍCH SKUPIN  Cíl 1: Nastavení efektivního financování pro udržení a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit Opatření 1.1: Nastavení minimální sítě služeb a její pravidelná evaluace Opatření 1.2: Vyhodnocení pilotního projektu víceletého financování a rozvoj víceletého financování Opatření 1.3: Podpora souvisejících služeb a aktivit

6 CÍLE SPOLEČNÉ PRO VÍCE PRACOVNÍCH SKUPIN  Cíl 2: Podpora dluhového poradenství a finanční gramotnosti  Cíl 3: Udržení a rozvoj projektu Bezbariérová Olomouc  Cíl 4: Podpora zaměstnávání osob nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce

7 Pracovní skupina 1 / Děti, mládež a rodina  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro děti, mládež a rodiny na území města Olomouce  Cíl 2: Podpora souvisejících služeb a aktivit na území města Olomouce  Cíl 3: Podpora náhradní rodinné péče

8 Pracovní skupina 2 / Občané se zdravotním postižením  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území města Olomouce  Cíl 2: Zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o problematice zdravotně postižených  Cíl 3: Zajištění podmínek pro aktivní trávení volného času pro osoby se zdravotním postižením

9 Pracovní skupina 3 / Senioři  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro seniory na území města Olomouce  Cíl 2: Podpora souvisejících služeb a aktivit na území města Olomouce  Cíl 3: Zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o sociálních službách a souvisejících službách pro seniory  Cíl 4: Podpora sociálních služeb a souvisejících služeb v oblasti bydlení pro seniory

10 Pracovní skupina 4 / Občané s mentálním postižením  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením na území města Olomouce  Cíl 2: Podpora aktivit vedoucích k zapojení klientů do běžného života  Cíl 3: Podpora pečujících osob a rodin osob s mentálním postižením

11 Pracovní skupina 5 / Občané dlouhodobě duševně nemocní  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro osoby dlouhodobě duševně nemocné na území města Olomouce  Cíl 2: Rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním  Cíl 3: Rozvoj terénní formy poskytování služeb pro osoby dlouhodobě duševně nemocné  Cíl 4: Edukační aktivity pro rodinné příslušníky osob dlouhodobě duševně nemocných

12 Pracovní skupina 6 / Osoby ohrožené návykovým chováním  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě služeb pro osoby ohrožené návykovým chováním na území města Olomouce  Cíl 2: Podpora souvisejících služeb a aktivit pro osoby ohrožené návykovým chováním na území města Olomouce

13 Pracovní skupina 5 / Občané dlouhodobě duševně nemocní  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro osoby dlouhodobě duševně nemocné na území města Olomouce  Cíl 2: Rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním  Cíl 3: Rozvoj terénní formy poskytování služeb pro osoby dlouhodobě duševně nemocné

14 Pracovní skupina 7 / Etnické menšiny  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu etnické menšiny na území města Olomouce  Cíl 2: Spolupráce se vzdělavateli v oblasti multikulturní výchovy  Cíl 3: Podpora mezikulturního dialogu  Cíl 4: Udržení fungování stávající platformy Lokálního partnerství Přichystalova - Holická

15 Pracovní skupina 8 / Občané v přechodné krizi  Cíl 1: Zajištění a optimalizace minimální sítě sociálních služeb pro osoby v přechodné krizi na území města Olomouce  Cíl 2: Rozvoj a podpora služeb souvisejících  Cíl 3: Rozvoj terénních, mobilních a nízkoprahových služeb pro osoby bez přístřeší


Stáhnout ppt "Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“ 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE 2013 – 2015 Tato akce je."

Podobné prezentace


Reklamy Google