Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina národnostní menšiny a cizinci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina národnostní menšiny a cizinci"— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina národnostní menšiny a cizinci
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina národnostní menšiny a cizinci

2 Aktivní členové pracovní skupiny:
Ing. Michaela Rešková , Člověk v tísni, o. p. s. Viliam Hangurbadžo, Člověk v tísni, o. p. s. Mgr. Tereza Malochová, SoZE Mgr. Markéta Koblížková, romská poradkyně MěÚ Prostějov PhDr. Renáta Kőttnerová, krajská koordinátorka romských poradců Lenka Poskočilová, Žebřík, o. s. Mgr. Jana Rozehnalová, Žebřík, o. s.

3 Aktivity pracovní skupiny
Aktualizace SWOT analýzy Studium všech dokumentů vytvořených v analytické fázi Identifikování a stanovení priorit v dané oblasti, které vyplynuly ze slabých stránek SWOT analýzy Vytvoření opatření na zachování stávajících potřebných i návazných sociálních služeb Vytvoření nového koncepčního opatření Plánovaná aktivita: realizace nového koncepčního opatření v implementační fázi

4 Cíle a opatření PS národnostní menšiny a cizinci
Cíl č.1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Cíl č.2 Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Cíl č.3 Zpracování opatření k zajištění komplexní péče o národnostní menšiny a cizince v Prostějově

5 Do tohoto cíle spadají tyto opatření:
Cíl č.1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Do tohoto cíle spadají tyto opatření: Zachování a rozvoj sociální služby odborného sociálního poradenství v Centru podpory cizinců v Prostějově, která je poskytována pro cílovou skupinu imigrantů a azylantů žijících na Prostějovsku prostřednictvím Centra podpory cizinců Zachování poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro cizince ambulantní i terénní formou, prostřednictvím SOZE

6 Zachování, zajištění a rozvoj pokračování služby terénní programy zaštítěné organizací Člověkem v tísni,o.p.s. Zachování a zajištění pokračování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovanou Člověkem v tísni, o.p.s. v okrese Prostějov

7 Cíl č.2 Zachování a rozvoj stávajících návazných služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zachování a rozvoj integračních aktivit pro cizince Občanského sdružení Žebřík, o. s. prostřednictvím Centra podpory cizinců Zachování a rozvoj návazných služeb pro cizince v rámci SOZE . Realizace a zajištění návazných služeb. Rozvoj služby kariérního poradenství pro dospívající děti ze sociálně vyloučených lokalit prostřednictvím organizace Člověk v tísni,o.p.s. Prostějov

8 Zachování návazné služby podpory vzdělávání – doučování a zajištění pokračování služby pro roky následující v Prostějově prostřednictvím organizace Člověka v tísni, o.p.s., která je poskytována v okrese Prostějov Zachování služby pracovní ho poradenství a zajištění pokračování služby pro následující roky v Prostějově prostřednictvím organizace Člověka v tísni, o.p.s., která je poskytována v okrese Prostějov.

9 Do tohoto cíle spadá opatření
Cíl č.3 Zpracování opatření k zajištění komplexní péče o národnostní menšiny a cizince v Prostějově Do tohoto cíle spadá opatření Zpracování koncepce poskytování sociálních a navazujících služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Stručný popis opatření, které naše skupina vytvořila:

10 Cílem tohoto opatření je:
přispět k sociální integraci cílových skupin prostřednictvím koncepční spolupráce zainteresovaných rezortů, a také prostřednictvím zachování a rozvoje sociálních a návazných služeb. Mapování a tvorba koncepce komplexního systému služeb poskytovaných NNO a státní správou v oblastech bydlení, vzdělávání a pracovního uplatnění cílových skupin, zajištěný prostřednictvím vhodného dotačního titulu.

11 Očekávaný dopad na cílovou skupinu
Zmírnění rizik sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů. Vytvoření komunikačních kanálů mezi úřady a poskytovateli.

12 Aktivity tohoto opatření
Září 2010 – prosinec 2010: Hledání vhodného dotačního programu, vytipování a oslovení potenciálních členů expertní skupiny dle jednotlivých řešených oblastí (v oblastech bydlení, vzdělávání a pracovního uplatnění) Leden 2011 – prosinec 2011: Práce expertní skupiny na zmapování situace problematiky v oblastech bydlení, vzdělávání a pracovního uplatnění cílových skupiny + výzkum Leden 2012 – červen 2012: tvorba koncepce – popis stávající situace v mapovaných oblastech, identifikace příčin vzniku problematických oblastí, návrhy a doporučení k řešení. Srpen - září 2012: Připomínkování koncepce Říjen 2012 – leden 2013: Zapracování připomínek a kompletace koncepce Únor 2013: Předložení ke schválení městem Prostějov Červen 2013: Zahájení postupné realizace koncepčních kroků

13 Možní partneři: Ke spolupráci budou osloveny subjekty:
Oblast bydlení: Domovní správa, MěÚ Prostějov (bytová komise), zástupce poskytovatelů NNO, zástupce realitních kanceláří Oblast vzdělávání: MěÚ Prostějov - odbor školství, zástupce škol a školských zařízení, Poradna pro rodinu, Pedagogicko-psychologická poradna, zástupce poskytovatelů NNO Oblast pracovního uplatnění: Úřad práce, zástupce podnikatelů a zaměstnavatelů ve městě Prostějov, zástupce poskytovatelů NNO Oblast sociálních služeb – Odbor sociálních služeb

14 Lidské zdroje nutné k realizaci tohoto opatření:
Vedoucí PS národnostní menšiny a cizinci Expertní tým (složen ze zástupců státní správy, samosprávy a NNO)

15 Závěrem: VELKÉ DÍKY patří všem členům pracovní skupiny za jejich aktivní účast na pracovních setkáních a kvalitní práci, kterou předvedli při tvorbě všech opatření.

16 Děkuji Všem za pozornost! 
Kontakt: Michaela Rešková Manažerka podpory sociální integrace Člověk v tísni, o. p. s. Mobil:


Stáhnout ppt "Pracovní skupina národnostní menšiny a cizinci"

Podobné prezentace


Reklamy Google