Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji Úvodní seminář k projektu Pardubice 16.12. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji Úvodní seminář k projektu Pardubice 16.12. 2010."— Transkript prezentace:

1 Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji Úvodní seminář k projektu Pardubice 16.12. 2010

2 Program: A.Informace o koncepčních aktivitách PK v oblasti sociálních služeb B.Prezentace projektu  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na léta 2012 - 2015  Benchmarkingová databáze sociálních služeb  Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality sociálních služeb C.Prezentace výstupů projektu „Standardy prakticky aneb jak se domlouvat a domluvit s klientem“

3 A. Informace o koncepčních aktivitách PK Mgr. Jiří Brýdl radní odpovědný za sociální péči Ing. Helena Zahálková vedoucí odboru sociálních věcí

4 B. Prezentace projektu – kontaktní osoby Ondřej Flégr tel.: 466 026 176 e-mail: ondrej.flegr@pardubickykraj.cz ondrej.flegr@pardubickykraj.cz Mgr. Bohuslava Skořepová tel.: 466 026 442 bohuslava.skorepova@pardubickykraj.cz

5 B. Prezentace projektu Název: Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji Realizace: 1.9. 2010 – 31.8. 2012 Financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

6 B. Prezentace projektu Cíle:  Zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v PK  Vytvořit střednědobý plán rozvoje SSL  Zajistit informační zdroje pro plánování prostřednictvím benchmarkingu SSL  Zlepšit informovanost veřejnosti o SSL  Zlepšit kvalitu SSL podporou poskytovatelů

7 B. Prezentace projektu Aktivity projektu:  Vytvoření střednědobého plánu  Benchmarking sociálních služeb  Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality služeb  Průzkum potřeb osob pečujících o závislého člena rodiny  Informování cílových skupin o nabídce pomoci  Metodická podpora plánování soc. služeb

8 B. Prezentace projektu Průzkum potřeb osob pečujících o závislého člena rodiny Cílem aktivity je poznat potřeby cílové skupiny osob pečujících o závislého člena rodiny Předpokládané oblasti průzkumu: Předpokládané oblasti průzkumu: - potřeby uvedené cílové skupiny - využívané strategie ke zvládání potřeb - požadovaná řešení ke zvládání potřeb - reakce na návrhy řešení ke zvládání potřeb - vnímání různých typů sociálních služeb a očekávání s tím spojená

9 B. Prezentace projektu Informování cílových skupin o nabídce pomoci V rámci aktivity budou vytvořeny informační materiály o nabídce sociálních služeb, souvisejících nárocích a dalších způsobech pomoci a podpory v území. Výstupy: -Tištěný katalog – pro území ORP -On-line katalog – pro území kraje s možností podrobného vyhledávání dle zvolených kritérií

10 B. Prezentace projektu Metodická podpora plánování sociálních služeb Cílem je poskytnout pracovníkům krajského úřadu a obcí s rozšířenou posobností odpovědným za plánování soc. služeb metodickou podporu a zlepšit jejich schopnost zvládat úkoly spojené s rozvojem sociálních služeb. Aktivity: -Výjezdní setkání pracovníků KÚ a ORP -Konzultace pro pracovníky městských úřadů -Metodická podpora pracovníků KÚ

11 B. Prezentace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012 - 2015 Cíl: Zpracování střednědobého plánu soc. služeb Pardubického kraje Realizace: 10/2010 – 12/2011 Výstupy: Střednědobý plán rozvoje soc. služeb

12 B. Prezentace projektu - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Obsah a struktura plánu:  strategie optimalizace sítě sociálních služeb  pravidla pro vznik, rozvoj a útlum sociálních služeb  strategie financování sociálních služeb  vymezení spolupráce kraje a obcí při plánování sítě služeb  úvodní část (východiska, legislativa, dokumenty kraje)  analytická část (demografie, popis služeb, ekonomická analýza, výstupy benchmarkingu)  strategická část (vize, podpora služeb, systém financování)  plán rozvoje (cíle, aktivity a opatření, systém hodnocení plánu)

13 B. Prezentace projektu - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Tvorba plánu:  pracovní skupina pro popis sociálních služeb a systém financování (pracovníci KÚ)  popis a analýza sítě služeb, ekonomická analýza, strategie financování sítě apod.  pracovní skupina obcí s pověřeným obecním úřadem  strategie a pravidla pro optimalizaci sítě soc. služeb, pravidla spolupráce kraje a obcí, vytvoření minimálních kritérií pro plánování na úrovni obcí

14 B. Prezentace projektu - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Tvorba plánu:  vytvoření minimálních kritérií pro komunitní plány obcí PK  sjednocení výstupů obecních (komunitních) plánů  vytvoření kritérií pro plánování v obcích tak, aby mohla sloužit jako podklad pro vytvoření plánu rozvoje  konzultace se sociálními partnery  metodická podpora plánování

15 Děkuji Vám za pozornost www.sluzby-pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji Úvodní seminář k projektu Pardubice 16.12. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google