Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh komunitního plánu na rok

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh komunitního plánu na rok"— Transkript prezentace:

1 Návrh komunitního plánu na rok 2011 - 2013
Pracovní skupina: Péče o osoby se zdravotním postižením Manažerka skupiny: Radka Kurtinová

2 Název cíle: Podpora a rozvoj sociálního poradenství
Opatření: Odborné sociální poradenství ambulantní O co usilujeme ? zajištění větší informovanosti o nabídce poradenských služeb a možnostech konkrétní pomoci tak, aby je mohl využít každý, kdo je potřebuje – v rámci městského zpravodaje, webových stránek SMO, brožur a letáků 2011 – 2013 udržení současné nabídky poradenských služeb pro osoby se zdravotním postižením – specificky pro jednotlivé druhy zdravotního postižení 2011 – 2013 rozšíření nabídky půjčoven kompenzačních pomůcek 2011 – 2013 zajištění vhodných prostor pro poskytování odborného sociálního poradenství

3 Název cíle: Podpora a rozvoj sociálních služeb
Opatření: Rozvoj osobní asistence 2.2. Podpora samostatného bydlení 2.3. Odlehčovací služby 2.4. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2.5. Chráněná bydlení O co usilujeme ? 2.1. Rozvoj osobní asistence zvýšit informovanost o propracovat systém informovanosti ( Hláska, webové stránky komunitní plánování , atd. ) zajištění individuální bezbariérové dopravy pro klienty navýšit počet osobních asistentů na celkový počet 2.2. Podpora samostatného bydlení zmapovat potřebu pro podporu samostatného bydlení , navýšení počtu terénních pracovníků navýšení počtu terénních pracovníků 2.4. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením Sirius Opava, pro 22 klientů. ( duben 2011 – srpen 2012 ), novostavba chráněné bydlení/domov pro osoby se zdravotním postižením celkem 20 míst. Chráněné bydlení/domov pro osoby se zdravotním postižením pro 146 klientů - Marianum 2.5. Chráněné bydlení rekonstrukce - úpravy bytů – bezbariérovost zejména koupelen, výměna střešních oken, rekonstrukce výtahu Udržení stávajících kapacit chráněného bydlení: Vytvoření komunitního typu chráněného bydlení (5-10bytů)

4 Název cíle: Podpora a rozvoj služeb sociální prevence
Opatření: Služby následné péče 3.2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3.3. Sociálně terapeutické dílny 3.4. Sociální rehabilitace O co usilujeme ? 3.1. Služby následné péče Průzkum finančních možností cílové skupiny v souvislosti s možnostmi bydlení na Opavsku (případně v MSK) Jednání se SMO o možnostech poskytnutí bytů s regulovaným nájemným pro lidi s psychickým onemocněním s nízkými příjmy, kteří jsou schopni samostatně žít, ale nemají potřebné prostředky Zajistit alespoň 5 bytů s regul. nájemným pro danou cíl. skupinu (jednání s realitkami, soukr. vlastníky?) Zvýšit počet pracovníků v přímé péči (sociální prac., prac. v sociál. službách) pro služby následné péče v závislosti na počtu uživatelů Zlepšit spolupráci s chráněnými pracovišti pro možnost zvýšení příjmů této cílové skupiny – přesahuje do cílů chráněné práce 3.2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek vzdělávací aktivity v oblasti práce s PC vedoucí k uplatnění na trhu práce podpora uplatňování práva na práci – dlouhodobá individuální i skupinová práce s cílovou skupinou s charakterem motivačně vzdělávacím vzdělávací aktivity v oblasti jazykového vzdělávání (kurzy anglického jazyka, atd.) volnočasové a zájmové aktivity (např. návštěva divadel a koncertů, relaxační aktivity, besedy, přednášky a exkurze, klubová setkání, komentované kino) edukačně rehabilitační pobyty 3.3. Sociálně terapeutické dílny zvýšit informovanost o možnostech sociálně pracovní terapie pro mentálně postižené a duševně nemocné osoby - změnit prostory STD a tím zajistit bezbariérový přístup – reálná možnost změny místa poskytování služby (Liptovská) – s tím možnost bezbariérových prostor, rozšíření kapacity (spolupráce s projektem MRAVENEČEK II.) 3.4. Sociální rehabilitace Zajistit a zvýšit informovanost o možnostech, které nabízí SR Rozšíření personálního obsazení pracovníků přímé péče (2011) Rozšíření nabídky aktivizačních činností Udržení stávajícího rozsahu poskytování služby SR

5 Název cíle: Podpora uplatnění osob se zdrav. postižením na trhu práce
Opatření: Podpora chráněného zaměstnávání 4.2. Pracovní rehabilitace 4.3. Podpora začleňování osob se ZP na trhu práce O co usilujeme ? 4.1. Podpora chráněného zaměstnávání Udržení stávajících pracovních míst Podpora vytváření nových chráněných pracovních míst Zajištění dostatečného množství práce nabídkou služeb a výrobků chráněných dílen Možnost rozšíření samofinancování poskytovatelů sociálních služeb formou sociálního podniku 4.2. Pracovní rehabilitace Pokračovat ve spolupráci s úřady práce Zajistit zvýšení informovanosti a osvěty potencionálních spolupracujících organizací Navázat aktivní spolupráci s vybranými organizacemi v rámci zajištění pracovní rehabilitace pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním Umožnit uživatelům přípravu k práci ve spolupracujících organizacích 4.3. Podpora začleňování osob se ZP na trhu práce Zřízení stabilní pozice pracovního konzultanta pro osoby s DN. Navázání spolupráce s organizacemi poskytujícími službu osobní asistence za účelem podpory uživatelů při nástupu do zaměstnání. Šíření osvěty a informovanosti u potencionálních zaměstnavatelů v rámci zaměstnávání osob s duševním onemocněním.

6 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh komunitního plánu na rok"

Podobné prezentace


Reklamy Google