Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Královéhradeckém kraji grantové schéma kraje pro období 2004 – 2006 Olga Zumrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Královéhradeckém kraji grantové schéma kraje pro období 2004 – 2006 Olga Zumrová."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Královéhradeckém kraji grantové schéma kraje pro období 2004 – 2006 Olga Zumrová

2 2 Programy podpory  Pp-A: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených  Pp-B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání

3 3 Financování  prostředky na podporu grantových projektů: cca 49,7 mil. Kč  rozděleny ve 3 kolech (výzvách k předkládání žádostí o finanční podporu)  hrazeno 100 % uznatelných výdajů – 75 % z Evropského sociálního fondu + 25 % státní rozpočet  zálohové financování

4 4 Kvantifikované cíle ZávazekPodpořené projekty Počet nově vytvořených / inovovaných vzdělávacích programů 5076 Počet podpořených lektorů dalšího vzdělávání 100622

5 5 Projekty  celkový počet předložených projektů: 76  celkový počet podpořených projektů:23  Program podpory A: 17  Program podpory B: 6  úspěšnost cca 30 %

6 6 Struktura úspěšných žadatelů:  střední školy: 4  vysoké školy: 3  nestátní neziskové organizace: 4  podnikatelské subjekty: 6  obce/města: 1  svazy, komory, oborová sdružení:4  zdravotnická zařízení: 1

7 7 Nejčastější nedostatky  obsahově nepřijatelný projekt  příliš obecný popis klíčových aktivit - nejasnosti ohledně rozsahu aktivit  neprůhledný nebo nepřiměřený rozpočet  nejasné výsledky a výstupy projektu  nadhodnocené úvazky pracovníků pro administraci projektu  otázky veřejné podpory  duplicita aktivit

8 Dotační programy pro další vzdělávání v období 2007 - 2013 strukturální fondy EU

9 9 Programové dokumenty Sektorové operační programy:  OP Podnikání a inovace  OP Výzkum a vývoj pro inovace  OP Lidské zdroje a zaměstnanost  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  OP Životní prostředí  OP Doprava  OP Technická pomoc  Integrovaný operační program Regionální operační programy:  ROP Severovýchod

10 10 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  alokace na program: cca 64 mld. Kč  řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Priority: 1. Adaptabilita 2. Aktivní politika trhu práce 3. Sociální integrace a rovné příležitosti 4. Veřejná správa a veřejné služby 5. Mezinárodní spolupráce

11 11 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Priorita 1: Adaptabilita  opatření 1.1 – Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků (odvětví s růstovým potenciálem, strukturální změny – zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností, začínající podnikatelé)  opatření 1.2 – Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání (zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, poskytovatelé dalšího vzdělávání, lektoři)

12 12 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  alokace na program: cca 50 mld. Kč  řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Priority: 1. Modernizace počátečního vzdělávání 2. Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje 3. Rozvoj dalšího vzdělávání

13 13 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání  opatření 3.1 – Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání  opatření 3.2 – Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru  opatření 3.3 – Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb  opatření 3.4 – Podpora individuálního dalšího vzdělávání

14 14 OP Podnikání a inovace  alokace na program: cca 85 mld. Kč  řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR + zprostředkovatelské agentury (CzechInvest, CzechTrade, ČMZRB, Česká energetická agentura) Priority: 1. Podnikání a inovace 2. Prostředí pro rozvoj podnikání a inovace 3. Služby pro rozvoj podnikání

15 15 OP Podnikání a inovace Priorita 2: Prostředí pro rozvoj podnikání a inovace  opatření 2.2 – Rozvoj lidských zdrojů s cílem zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu (Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů) - tvorba kvalitní infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (školící střediska)

16 16 Regionální operační program Severovýchod  alokace na program: cca 13 mld. Kč  řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (http://www.rada-severovychod.cz/)http://www.rada-severovychod.cz/ Priority: 1. Rozvoj dopravní infrastruktury 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí 3. Cestovní ruch 4. Rozvoj podnikatelského prostředí

17 17 Regionální operační program Severovýchod Priorita 4: Rozvoj podnikatelského prostředí  opatření 4.2 – Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce

18 18 Aktuální informace  www.esfcr.cz www.esfcr.cz  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  www.edotace.cz www.edotace.cz webové stránky příslušných ministerstev a dalších vyhlašovatelů grantových schémat (Regionální rada NUTS II Severovýchod, Královéhradecký kraj,…)

19 Děkuji za pozornost Mgr. Olga Zumrová Krajský úřad Královéhradeckého kraje ozumrova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 332


Stáhnout ppt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Královéhradeckém kraji grantové schéma kraje pro období 2004 – 2006 Olga Zumrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google