Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální bydlení z pohledu investiční podpory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální bydlení z pohledu investiční podpory"— Transkript prezentace:

1 Sociální bydlení z pohledu investiční podpory
(Ministerstvo pro místní rozvoj) Konference o sociálním bydlení Senát Parlamentu ČR

2 Stávající podpora bydlení z rozpočtu MMR
Pomoc při odstranění následků živelní pohromy Program Podpora bydlení Regenerace panelových sídlišť Výstavba podporovaných bytů Výstavba technické infrastruktury Oprava olověných domovních rozvodů Příspěvek k hypotečnímu úvěru osobám do 36 let

3 Rozpočet 2015 a aktuální informace
Program Podpora bydlení pro rok 2015: Název podprogramů Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočet navýšený o přislíbené NNV Podpora regenerace panelových sídlišť 50 000 Podpora výstavby technické infrastruktury 14 000 20 000 Podpora výstavby podporovaných bytů Podpora domovních olověných rozvodů 10 000 Celkem

4 Výstavba podporovaných bytů
Dotační tituly 1. Pečovatelský byt Vstupní byt Komunitní dům seniorů KoDuS Příjemce dotace: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba vč. obcí Vznik podporovaných bytů: – Výstavba: novostavba bytového domu, nástavba nebo přístavba, přestavba nebytového prostoru jíž vznikne nový byt; přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení – Pořízení (pouze Vstupní byty): koupě, dražba (veřejná; soudní)

5 Výše dotace – dána typem a způsobem vzniku bydlení
,- Kč Pečovatelský byt a Vstupní byt (musí splňovat parametry upravitelného bytu) ,- Kč Vstupní byt vzniklý výstavbou Pořízení bytu – 80 % z ceny kupní nebo vydražené a odhadní – maximálně však ,- Kč Maximálně 200 tis. € – dotace je poskytována v režimu „de minimis“

6 Komunitní dům seniorů Nový dotační titul: podpora komunitního bydlení seniorů Kč na bj. v komunitním domě seniorů Dotaci lze použít i na sdílené prostory v domě, které jsou centrem společných aktivit Max. 500 tis. € – dotace je poskytována v režimu SOHZ „de minimis“ Pozdější vyhlášení – po schválení navýšení rozpočtu na rok 2015.

7 Podpora výstavby sociálních bytů
V letech 1998 – 2013 vzniklo s podporou poskytnutou z rozpočtů MMR a SFRB 20 tis. nájemních bytů určených pro domácnosti s nízkými příjmy či jinak vymezené skupiny ohrožené sociálním vyloučením

8 Podpora bydlení – fondy EU
Programové období 2014–2020 IROP – Integrovaný regionální operační program Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů – specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

9 Podpora sociálního bydlení ze SFRB
NV 284/20011 Sb. Výstavba nájemních bytů Zvýhodněný úvěr: max.70% nákladů, splatnost do 30 let Cílová skupina: senioři 65 +, osoby se zdravotním postižením, s nízkými příjmy a postižené živelní pohromou

10 Předpokládané investice do bydlení z národních zdrojů v roce 2015
Pokračování programu Podpora bydlení – příprava nové dokumentace na období Podpora bydlení seniorů – investice do bydlení seniorů, které nelze financovat z evropských fondů Podpora bydlení sociálně vyloučených osob – investice do oblastí, kde sociální bydlení nelze financovat z evropských fondů (mimo ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (cca 30 % území ČR) Zákon o sociálním bydlení – naplnění závazků, které vyplynou ze zákona a schválení Koncepce sociálního bydlení

11 Veřejná podpora Podpora malého rozsahu – „de minimis“ - tj.- max. 200 tis. EUR pro jednoho žadatele v průběhu tří let SOHZ „de minimis“ - tj.- max. 500 tis. EUR pro jednoho žadatele v průběhu tří let (plánuje se u KoDuS a v IROP) SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu - zatím nebyla využita pro investice do sociálního bydlení

12 Zákon o sociálním bydlení
Harmonogram: 1. Koncepční řešení problematiky sociálního bydlení odpovědnost: MPSV, spolupráce: MMR a MLR termín: Zákon o sociálním bydlení odpovědnost: MPSV, spolupráce MMR a MLR termín: 2. Q věcný záměr zákona, 2. Q návrh zákona, předpokládaný termín nabytí účinnosti

13 Děkuji za pozornost Ing
Děkuji za pozornost Ing. Klára Dostálová náměstkyně pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Sociální bydlení z pohledu investiční podpory"

Podobné prezentace


Reklamy Google