Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Právo na informace o životním prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Právo na informace o životním prostředí."— Transkript prezentace:

1 Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Právo na informace o životním prostředí

2 Informace o životním prostředí Jsou vymezeny taxativně v základních ustanoveních zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí, které vypovídají zejména o: 1.Stavu a vývoji ŽP, o příčinách a důsledcích tohoto stavu. 2.Připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav ŽP a jeho složek. 3.Stavu složek ŽP, včetně geneticky modifikovaných organismů a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do ŽP, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí. 4.Využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na ŽP a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost.

3 Informace o životním prostředí 5.Vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na ŽP a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na ŽP. 6.Správních řízeních ve věcech ŽP, posuzování vlivů na ŽP, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí ŽP chráněných podle zvláštních předpisů. 7.Ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a dalších opatřeních a o postupech ve věcech ŽP, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků. 8.Stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek ŽP, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2.

4 Informace o životním prostředí 9.Stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek ŽP, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2. 10.Zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany ŽP. 11.Mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech, již se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění. 12.Mezinárodních závazcích týkajících se ŽP a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 13.Zdrojích informací o stavu ŽP a přírodních zdrojů. dle zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí

5 Aarhuská úmluva Nejvýznamnější mezinárodní dokument v oblasti informovanosti veřejnosti, Úmluva o přístupu k informacím (účinnost od 30.10.2001), ČR od r. 2004, propojuje ochranu lidských práv a životního prostředí, součinnost orgánů veřejné správy s veřejností, uznává závazky vůči budoucím generacím, udržitelný rozvoj dosáhnout zainteresováním všech stran, rozlišuje aktivní a pasivní poskytování informací.

6 Aarhuská úmluva Orgány veřejné správy budou vyvíjet informační činnost v dostatečné míře (aktivní informace), veřejnost musí sama o tyto informace požádat (pasivní informace), je stanoveno, jaké informace musí veřejná správa sama poskytovat. Pilíře Aarhuské úmluvy: 1.Zpřístupňování informací o ŽP veřejnosti. 2.Aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se ŽP. 3.Zajištění právní ochrany v záležitostech ŽP.

7 Význam přístupu k informacím o ŽP dle zákona č. 123/1998Sb. a č. 106/1999Sb. Svobodný přístup k informacím, žádat mohou fyzické i právnické osoby, formalizované skupiny osob s i bez právní subjektivity, informace zpřístupněny formou aktivního zpřístupňování, nebo pasivně na základě žádosti, může být však zamítnuto s odůvodněním (např. utajované informace, ochrana osobních údajů, ochrana duševního a obchodního vlastnictví aj.) – často však v praxi zneužíváno, právo na informace garantováno i Listinou základních práv a svobod.


Stáhnout ppt "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Právo na informace o životním prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google