Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING IX. Právo na informace o ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING IX. Právo na informace o ŽP."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING IX. Právo na informace o ŽP

2 ENIN – Právo na informace o ŽP IX2 Právo na informace o ŽP Právo na environmentální informace v různých zemích různě upraveno vysoká míra otevřenosti USA (zákon o svobodě informací, 1966), Švédsko celosvětová úroveň  (první) konference OSN o životním prostředí – Stockholm, 1972  Zpráva komise OSN o ŽP „Naše budoucnost“ – 1987  mezinárodní Fórum o informacích o životním prostředí – Kanada, 1991 Evropská úroveň  usnesení Rady ES o lepším přístupu k informacím o životním prostředí – 1987  Směrnice Rady ES č. 90/313/EEC o volném přístupu k informacím o ŽP – 1990  Aarhuská úmluva – 1998  Směrnice 2003/4/EC o veřejném přístupu k informacím o životním prostředí – 2003  Směrnice č. 96/61/EC o integrované prevenci a kontrole znečištění

3 ENIN – Právo na informace o ŽP IX3 Právo na informace o ŽP Právo na přístup k environmentálním informacím v ČR  Právo veřejnosti na přístup k informacím o ŽP  Ústava ČR – Listina základních práv a svobod  zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí (§§ 14 a 15)  zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění povinnost sbírat, třídit a uchovávat informace  zákon o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb. po novelizacích)  zákon o životním prostředí (č. 17/1992 Sb. ve znění č. 123/1998 Sb.)  zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb. ve znění č. 186/2006 Sb. a č. 314/2006 Sb.)  zákon o lesích (č. 289/1995 Sb.)  zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.)  zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)

4 ENIN – Právo na informace o ŽP IX4 Právo na informace o ŽP Právo na přístup k environmentálním informacím v ČR  Právo veřejnosti účastnit se rozhodování o věcech týkajících se ŽP  zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)  vyhláška č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti k EIA  Právní ochrana ve věcech ŽP  V ČR není podrobně řešena (obecná ustanovení zákona o správním řízení a zákona o přestupcích) Ekologický právní servis http://www.eps.cz

5 ENIN – Právo na informace o ŽP IX5 Právo na informace o ŽP Právo na přístup k environmentálním informacím v ČR

6 ENIN – Právo na informace o ŽP IX6 Právo na informace o ŽP KONEC


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING IX. Právo na informace o ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google