Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah a pořízení politiky územního rozvoje Politika územního rozvoje -určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah a pořízení politiky územního rozvoje Politika územního rozvoje -určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v."— Transkript prezentace:

1 Obsah a pořízení politiky územního rozvoje Politika územního rozvoje -určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezi- národních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů - koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí ministerstev a jiných ústředních orgánů a záměry na změny v území republikového významu Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky a schvaluje ji vláda. Ministerstvo zveřejní ve Sbírce zákonů sdělení o schválení a celý dokument zveřejní pro dálkový přístup. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

2 Obsah politiky územního rozvoje stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové osy, vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a problémy vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování s ohledem na jejich význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika. Součástí politiky územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

3 Schválení politiky územního rozvoje Ke schválení politiky územního rozvoje předkládá ministerstvo vládě návrh politiky územního rozvoje upravený na základě jeho projednání se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů. Spolu s návrhem politiky územního rozvoje se předkládá a)zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje s vyhodnocením stanovisek ministerstev, jiných ústředních úřadů a krajů, připomínek veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování, b) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno, d) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení. Ministerstvo zpracovává ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje.


Stáhnout ppt "Obsah a pořízení politiky územního rozvoje Politika územního rozvoje -určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v."

Podobné prezentace


Reklamy Google