Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zákon a územní plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zákon a územní plánování"— Transkript prezentace:

1 Stavební zákon a územní plánování
Ing. Vladimír Voldřich Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 | Praha, hotel Olšanka 1

2 novela stavebního zákona z pohledu územního plánování,
Obsah novela stavebního zákona z pohledu územního plánování, novinky v oblasti územního plánování, novinky v oblasti územně analytických podkladů. 2

3 Novela stavebního zákona - 1
úpravu postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení, úprava umisťování staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném území, rozšíření úkolů územního plánování o rozvoj v oblasti rekreace a cestovního ruchu, odstranění zákonem stanové překážky při poskytování informací o území, které v rámci zpracování územně analytických podkladů shromažďují úřady územního plánování a krajské úřady. 3

4 Novela stavebního zákona - 2
údaje o území poskytuje by měly být poskytovány s vektorovými souřadnicemi, snížení zátěže úřadů územního plánování a krajských úřadů prodlužením lhůty na zpracování úplné aktualizace územně analytických podkladů ze 2 let na 4 roky, zkrácení lhůt pro projednání návrhu politiky územního rozvoje a její aktualizace, časové omezení blokace rozhodování v území do doby vydání regulačního plánu nebo pořízení územní studie. 4

5 Novela stavebního zákona - 3
stanovení pravidel, která by, v zákonem stanovených případech, umožňovala rychlejší postup při aktualizaci zásad územního rozvoje a změnách územního plánu, aby tato dokumentace mohla pružněji reagovat na rychle se měnící podmínky v území, stanovení, že účinnost aktualizace zásad územního rozvoje a změn územních plánů bude navázána na zveřejnění jejího právního stavu po této aktualizaci nebo změně. 5

6 Novela stavebního zákona - 4
zvažuje se možnost zkrácení lhůty pro zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy, kterým se vydává územně plánovací dokumentace, zvažuje se možnost, aby územní plán mohl obsahovat například stanovení uliční čáry a další regulaci v návaznosti na veřejné prostranství, 6

7 Novinky v oblasti územního plánování - 1
Politika ministerstva, jiné ústřední správní úřady a kraje - vyjádřilo se 40 subjektů a uplatnily celkem 309 připomínek, z toho 207 zásadních, obce a veřejnost – vyjádřilo se 77 subjektů a uplatnily celkem 604 připomínek, sousední státy (vyjádřilo se Rakousko, Německo a Slovensko) – vyjádřilo 9 subjektů a uplatnily celkem 41 připomínek, předložení vládě se předpokládá I.Q 2015. 7

8 Novinky v oblasti územního plánování - 2
Právní stav obsahuje - 1 výtisky všech měněných výkresů „výrokové části“ opatřených záznamem o účinnosti podle § 8 odst. 2 nebo § 14 odst. 2 vyhlášky 500/2006 Sb. (dále jen „vyhláška“), „výrokovou část“ textové části v platném znění opatřenou záznamem o účinnosti podle § 8 odst. 2 nebo § 14 odst. 2 vyhlášky, pokud se měnila textová část „výroku“, 8

9 Novinky v oblasti územního plánování - 3
Právní stav obsahuje - 2 koordinační výkres, který bude upravený podle měněných výkresů „výrokové části“ opatřený záznamem o účinnosti podle § 8 odst. 2 nebo § 14 odst. 2 vyhlášky, hospodárnost 9

10 Novinky v oblasti ÚAP ministerstvo předpokládá, že bude pořizovat ÚAP pro potřebu pořizování politiky územního rozvoje a její aktualizace, předpokládá využití datového modelu, který bude schopen komunikovat s datovými modely používanými krajskými úřady, poskytovatelé údajů budou poskytovat údaje ministerstvu nebo krajským úřadům nebo úřadům územního plánování. 1010

11 Děkuji za pozornost  224 862 276 e-mail: vladimir.voldrich@mmr.cz
11 11

12 Děkuji za pozornost  224 862 276 e-mail: vladimir.voldrich@mmr.cz
12 12


Stáhnout ppt "Stavební zákon a územní plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google