Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EIA Cesta k environmentálnímu stavitelství (průběh)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EIA Cesta k environmentálnímu stavitelství (průběh)"— Transkript prezentace:

1 Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EIA Cesta k environmentálnímu stavitelství (průběh)

2 Co je EIA? EIA = Environmental Impact Assessment, česky Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Je to proces, který má za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba (nebo jiný projekt) na obyvatelstvo a životní prostředí. Posouzení, jestli je vhodné projekt realizovat. Princip: námitky k projektu může vznést kdokoliv z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno objektivní posouzení problému. První zákon č. 244/1992 Sb. Dnes řešen samostatným zákonem č. 100/2001 Sb. popisujícím proces EIA. Do zákona byla rovněž promítnuta směrnice 85/337/EHS.

3 Smysl a výsledek procesu EIA EIA proces nepodléhá správnímu řádu. Závěrečné stanovisko má pouze doporučující charakter. Výsledkem je shrnutí a zhodnocení všech negativních vlivů konkrétního záměru, včetně navržení limitů a omezujících podmínek pro jeho realizaci. Výsledek procesu může být doporučení záměr nerealizovat vůbec nebo stanovit soubor omezujících podmínek, které by měly zajistit přiměřenost dané aktivity. EIA musí proběhnout před vydáním jakýchkoliv rozhodnutí (nejčastěji bývá zahajován před zahájením správních řízení).

4 Jak se procesu EIA zúčastnit? Procesu EIA se může zúčastnit každý, a to zasláním písemného vyjádření Zásadní součástí je veřejné projednání, a to tehdy, obdrží-li správní orgán alespoň jedno nesouhlasné písemné vyjádření Záměry podléhající posuzování jsou: velmi závažné záměry, u nichž se vždy posuzují vlivy na životní prostředí méně závažné záměry, u kterých se nejprve o konání celé procedury EIA rozhoduje v tzv. zjišťovacím řízení

5 Co všechno se posuzuje? Vlivy na lidské zdraví Vlivy na životní prostředí (na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky) V úvahu se berou i další vlivy spjaté s realizací (příprava, výstavba, ukončení provozu, případná sanace, demontáž a rekultivace, event. možné havárie aj.)

6 Průběh procesu EIA 1.Zveřejňování informací 2.Oznámení 3.Zjišťovací řízení 4.Dokumentace 5.Posudek 6.Veřejné projednání 7.Stanovisko

7 Průběh procesu EIA (1. část)

8 Průběh procesu EIA (2. část)

9 Závaznost výsledku procesu EIA 1.Investor – když získá stanovisko o výsledku EIA nemůže stavět, o další povolení musí i nadále žádat. 2.Úřad - zveřejní žádost o vydání rozhodnutí EIA a musí brát v úvahu obsah stanoviska EIA 3.Povolovací řízení se dále musí zúčastnit všechny dotčené orgány 4.Jsou-li v EIA uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany ŽP, měly by je orgány zahrnout do svých rozhodnutí 5.Pokud úřad výsledky EIA do svých rozhodnutí nezahrne, musí uvést důvody, proč nevyhověl. 6.Rozhodnutí nebo další opatření musí úřad vždy odůvodnit i jinak, tedy nejen opakováním závěrů procesu EIA


Stáhnout ppt "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EIA Cesta k environmentálnímu stavitelství (průběh)"

Podobné prezentace


Reklamy Google