Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana práv ve veřejné správě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana práv ve veřejné správě"— Transkript prezentace:

1 Ochrana práv ve veřejné správě
Lucia Madleňáková

2 Přehled prostředků ochrany práv ve VS
Pohled adresáta veřejné správy na možnosti ochrany jeho práv Právo na spravedlivý proces Ochrana práv ve správním procesu Správní soudnictví Ústavní soudnictví Evropský soud pro lidská práva Veřejný ochránce práv Petice Stížnosti Správní dozor

3 Právo na spravedlivý proces
Čl. 6 Úmluvy Čl. 36 an. Listiny „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“ Nestranný Nezávislý Tribunál (soud) Občanská práva nebo závazky (i správněprávní zejména majetkové věci: vyvlastnění, poškozování hlukem/znečištěním, náhrada škody, svobodná povolání…) Trestní obvinění (i SD) Lauko proti Slovensku Zásady v čl. 6 a čl. 7

4 Ochrana práv ve správním řízení
Práva účastníků řízení Lhůty k rozhodnutí Ochrana proti nečinnosti Dvouinstančnost řízení (pokud je stanovena) Opravné prostředky (odvolání, rozklad, námitky, odpor, obnova na návrh) Na vyřízení dozorčích prostředků není právní nárok!

5 Správní soudnictví Soudní řád správní: z. č. 151/2003 Sb.
Žaloba proti rozhodnutí Žaloba na ochranu proti nečinnosti Žaloba zásahová Návrh na zrušení OOP

6 Ústavní soudnictví Ústavní stížnost (nutno vyčerpat předchozí nástroje ochrany) Nutno namítat porušení ústavních práv! Možnost spojit s návrhem na zrušení právního předpisu

7 ESLP Opět vyčerpání všech vnitrostátních možností ochrany (NSS+ÚS)
Stížnost Do 6 měsíců od konečného vnitrostátního rozhodnutí Porušení čl. Úmluvy + zadostiučinění

8 Jiné prostředky ochrany
Správní dozor Pouze podnět VOP Petice stížnosti

9 Právní záruky ve veřejné správě
= jiné pojetí ochrany práv ve veřejné správě ZÁRUKY: Právo na informace Petice a stížnosti Ochrana před nezákonnými předpisy Soudní ochrana před nezákonným rozhodnutím Ochrana proti zásahu Ochrana před nezákonnou nečinností Ochrana před jinou nezákonnou činností VS Trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků Organizace ochrany veřejného zájmu

10 Právo na informace Obecný zákon o svobodném přístupu k informacím (z. č. 106/1999) Zvláštní zákon o právu na informace o ŽP (z. č. 123/1998) Na žádost Zveřejňované informace Stížnost Odvolání Velmi široké věcné zaměření

11 Ochrana před nezákonnými předpisy
Zejména podzákonné předpisy (nařízení, vyhlášky…) Ústavní stížnost s návrhem na zrušení právního předpisu Podnět zastupitelstvu kraje, VOP Namítat v rámci soudního řízení (soud je vázán pouze zákonem, ne podzákonným pp) Podnět orgánu, který předpis vydal 

12 Ochrana proti zásahům Správní soudy Ústavní soud VOP
Nutná obrana/krajní nouze

13 Trestní odpovědnost úředních osob
úřední osoba (§127 trestní zákon) Člen zastupitelstva Úředník orgánu územního samosprávného celku Úředník orgánu státní správy člen jiného orgánu veřejné moci Příslušník bezpečnostního sboru Strážník obecní policie Stráž TČ zneužití pravomoci úřední osoby Zvl. Subjekt (přísnější sazba)

14 Mnoho štěstí u souborné zkoušky!
Děkuji za pozornost! Mnoho štěstí u souborné zkoušky!


Stáhnout ppt "Ochrana práv ve veřejné správě"

Podobné prezentace


Reklamy Google