Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Samospráva 1 SP1 Přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Samospráva 1 SP1 Přednáška."— Transkript prezentace:

1 Samospráva 1 SP1 Přednáška

2 Rozsah problematiky 1/1 Obecná charakteristika Členění
Ústavní základy samosprávy Obce Kraje

3 Rozsah problematiky 2/2 Normotvorba
Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí a krajů Evropský aspekt samosprávy

4 Obecná charakteristika
Samospráva jako součást veřejné správy Veřejnoprávní korporace Základní znaky samosprávy Základní právní úprava

5 Samospráva jako součást VS
Subjekty VS: stát, obce a kraje, jiné samosprávné celky, ostatní subjekty veřejného nebo soukromého práva Pojem decentralizace „právo na samosprávu“

6 Veřejnoprávní korporace
Pojem: OZ VPK jako druh právnické osoby VPK zájmového typu VPK územního typu: územní samosprávné celky Základní: obce Vyšší: kraje

7 Základní prvky samosprávy
Území nebo lidská činnost Osoby podřazené Existence samosprávy jako PO Vlastní hospodaření a rozpočet

8 Základní znaky samosprávy
Územní základ Osobní základ Ekonomický základ Právní základ

9 Územní základ 1/2 Území samosprávného celku vymezené hranicemi
Realizace samostatné i přenesené působnosti Území obce jako základní jednotka organizační, správní a samosprávy Změny území: pouze změnou stávajícího území

10 Územní základ 2/2 Sloučení obcí a připojení obcí Oddělení části obce
Ostatní změny hranic obcí (dohodou) Změny hranic obcí vyvolané změnami jiných územních jednotek (krajů, státu) Zákon o změně nebo zrušení vojenského újezdu Území krajů: vymezeno územím okresů, lze měnit pouze zákonem

11 Osobní základ Osoby, které mají právně kvalifikovaný vztah k území obcí nebo krajů Územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu Občan obce: FO, občan ČR a je v obci hlášen k trvalému pobytu Občan kraje: FO, občan ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo vojenském újezdu v územním obvodu kraje

12 Ekonomický základ Právo vlastnit majetek Právo nakládat s majetkem
Vázanost zákonem Rozpočet Audit

13 Právní základ Právo na samosprávu Obec a kraj jako VPK
Právní subjektivita Vystupují svým jménem Odpovědnost z právních vztahů (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu VS…)

14 Základní právní úprava 1/4
Ústava (čl. 8, hl. 7) LZPS (čl.17/5, čl.18, čl. 36) Ú.z. č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ú.z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Evropská charta místní samosprávy (č. 181/1999 Sb.)

15 Základní právní úprava 2/4
Z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) 128/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí Z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Z.č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

16 Základní právní úprava 3/4
Z.č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze Z.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností Z.č. 22/2004 Sb., o místním referendu Z.č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

17 Členění samosprávy Samospráva územní (obce, kraje)
Samospráva zájmová (komora) Samospráva ostatní (VŠ, „školská“)

18 Základní právní úprava 4/4
Z.č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci….. Z.č. 312/2002 Sb., o úřednících ú.s.c Z. ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii Z.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve VS

19 Ústavní základy samosprávy
Čl. 99 Ú: samospráva obcí a krajů Čl. 100/1 Ú: právo na samosprávu Čl. 101/3 Ú: VPK, majetek Čl. 101/4 Ú: zásah státu do činnosti ú.s.c. Čl. 105 Ú: výkon st. Správy orgány samosprávy (přenesená působnost)

20 Čl. 99 Ú ČR ČR se člení na obce a kraje
Obce: základní územní samosprávné celky Kraje: vyšší územní samosprávné celky

21 Čl. 100 Ú ČR Odst. 1: ú.s.c. jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu Obec je vždy součástí vyššího ú.s.c. Vytvořit nebo zrušit v.ú.s.c. lze jen ústavním zákonem

22 Čl. 101 Ú ČR Čl. 101/1,2: Obec a kraj jsou samostatně spravovány zastupitelstvy Čl. 101/3 Ú: VPK, mají vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu Čl. 101/4 Ú: zásah státu do činnosti ú.s.c. (ochrana zákona a jen zákonem stanoveným způsobem)

23 Čl. 105 Ú ČR Výkon státní správy orgány samosprávy (přenesená působnost) Jen tehdy, stanoví-li to zákon


Stáhnout ppt "Samospráva 1 SP1 Přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google