Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územně správní členění České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územně správní členění České republiky"— Transkript prezentace:

1 Územně správní členění České republiky
Zpracovaly: Vojířová Jaroslava Cupáková Martina Petyovská Gabriela

2 SOUTĚŽ

3 Územní členění urbanisticko-sídelní územně-technické
administrativně-správní

4 Administrativně-správní členění ČR
územní celky s vlastními volenými samosprávami - třístupňová struktura: ČR-kraj-obec územní celky všeobecné státní správy - čtyřstupňová struktura: centrální (ČR) – regionální (kraj) – subregionální (ORP a POÚ) – lokální (obec) územní celky se speciální státní správou - jednotky regionálního až subregionálního významu územní celky s přenesenou působností státní správy, kterou vykonávají jednotky samosprávy (především na subregionální úrovni – např. stavební či matriční úřady) + nově ORP a POÚ

5 Územní samospráva Základní samosprávné celky = obce.
Vyšší územní samosprávné celky =kraje. Každý ÚZC má své samostatné kompetence (vlastní majetek a hospodaří dle vlastního rozpočtu) a nemůže zasahovat do působnosti jiného celku. ÚZC = územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Obec je vždy součástí vyššího ÚZC. Obce i kraje jsou samostatně spravovány zastupitelstvem. Stát může zasahovat do činnosti ÚZC, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

6 Kraje Vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Územní jednotky (části území republiky), které jsou stanoveny zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v novelizovaném znění.

7 Územní členění podle okresů

8 Obce Obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost.
V přenesené působnosti se obce člení do tří stupňů (typů): Obce prvního stupně – všechny obce Obce druhého stupně – všechny obce + obce s pověřeným obecním úřadem Obce třetího stupně – všechny obce druhého stupně + obce s rozšířenou působností

9 Reforma veřejné správy 1998 - 2002
Reforma veřejné správy byla zahájena vládou premiéra Miloše Zemana. Koncept reformy spočíval ve třech etapách: 1. etapa: vznik krajů jakožto vyšších územně správních celků 2. etapa: zánik okresních úřadů 3. etapa: reforma a modernizace ústřední státní správy

10 Poznáte jaký je to kraj?

11 Vymezení územních jednotek NUTS v ČR
zkratku z francouzštiny - Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - klasifikace územních statistických jednotek územní celky, vytvořeny pro potřeby Eurostatu od 11. července závazná klasifikace pro všechny státy EU statistické a analytické účely , porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU vymezení je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou 6 úrovní územních jednotek a to: NUTS 0, NUTS 1, NUTS 2 až NUTS 5

12 Klasifikace NUTS v České republice
NUTS vymezeny ČSÚ po dohodě s Eurostatem 1.ledna 2000 vstoupily v platnost CZ- NUTS nahrazen číselník krajů a okresů (ČKO) Územní jednotky NUTS v České republice jsou vymezeny takto: NUTS 0 a NUTS 1- celá Česká republika NUTS 2- regiony soudržnosti, tvoří je sdružené kraje, máme 8 regionů soudržnosti NUTS 3- kraje České republiky, v současnosti máme 14 krajů (13+1) NUTS 4- okresy ČR, 77 okresů, označení Místní administrativní jednotka (LAU 1) NUTS 5- obce, v ČR je 6249 obcí, označení Místní administrativní jednotka (LAU 2)

13 NUTS

14 NUTS II (Regiony soudržnosti)
v ČR jich je 8 podpora z fondů EU směřuj na úroveň NUTS 2 → tzv. regiony soudržnosti. výpočet ukazatele HDP/obyvatele každý region v období Regionální operační program (ROP) cíl ROP- konkurenceschopnost, urychlení rozvoje, atraktivita prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj

15 Soudy ČR a jejich územní členění
Podle čl. 91 Ústavy tvoří systém soudů České republiky: Nejvyšší soud (sídlo v Brně) Nejvyšší správní soud (sídlo v Brně) vrchní soudy (celkem 2 v ČR, sídlo v Olomouci a Praze) krajské soudy (celkem 8 v ČR) okresní soudy (celkem 89 v ČR) Mimo systém obecných soudů stojí Ústavní soud, jako soudní orgán ochrany ústavnosti.

16 Soudy ČR a jejich územní členění
V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze Působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy V obvodu města Brna vykonává působnost okresního soudu Městský soud v Brně Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů Sídlem Krajského soudu v Brně je Brno Pro krajské soudy vytvořeny i pobočky např. Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě, se sídlem v Jihlavě

17 Soudy ČR

18 Mikroregion Bystřicko
Sdružuje celkem 34 členských obcí (k obyvatel) Cílem je trvale udržitelný a vyvážený rozvoj mikroregionu v oblastech ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje CR, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů Využívá možnosti získávání finančních prostředků z Programu obnovy venkova

19 Mikroregion Bystřicko
Důležitou motivací je větší šance, že uspějí společné projekty na čerpání prostředků z EU I malé obce mají šanci se prosadit, neboť při hlasování mají všechny členské obce pouze jeden hlas, nezávisle na počtu obyvatel Má své stanovy, což jsou pravidla, která přesně definují jaká mají členské obce práva a jaké mají povinnosti Vítězem letošního ročníku evropské prestižní soutěže o titul excelentní destinace EDEN

20 Mikroregion Bystřicko

21 Euroregiony oblasti příhraniční spolupráce
vznik- na základě vzájemné dohody příhraničních regionů dvou nebo více zemí cíl- podpora a realizace příhraničních projektů důvod založení- odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice spolupráce- kulturní, sociální, hospodářské a infrastrukturní úroveň v ČR- 13 euroregionů

22

23 Euroregion Pomoravi (EUPO)
vznik v roce 1999 jako zájmové sdružení právnických osob sídlo v Brně spolupráce mezi regiony Weinviertel (Rakousko), jižní Morava (Česká republika) a Záhorie (Slovensko) rozloha 11,5 tis. km2 , přes jeden milión obyvatel Jižní Morava tvoří 44 % celkové rozlohy, 36 % rakouská část a 20 % slovenská

24 Euroregion Pomoravi (EUPO)
hlavní principy spolupráce- ochrana životního prostřed, technické, ekonomické, sociální, regionální, kulturní a sportovní aktivity společná turistická nabídka- vinný turismus, národní parky, biosférické oblastei, evropskýé kulturní iniciativy projekt EUREGIO tour.net- rozšiřování sítě turistických destinací ve Weinviertelu a v JMK, společné propagační materiály

25

26 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Územně správní členění České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google