Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná moc a veřejná správa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná moc a veřejná správa"— Transkript prezentace:

1 Veřejná moc a veřejná správa

2 Právní stát Potřeba organizovaného a řízeného uspořádání společnosti
Stát – regulace společenských vztahů právem Vztah státu a občana k právu Občanu je dovoleno vše, co mu není zákonem zakázáno Státní orgány mohou zasahovat pouze tehdy a těmi způsoby, které jsou zákonem dovoleny Stát je definován územím, obyvatelstvem, veřejnou mocí

3 Veřejná moc Veřejná moc: Státní moc (zákonodárná, výkonná, soudní)
Zbývající veřejná moc (zejm. územní samospráva)

4 Základy ústavního zřízení
Organizace právního státu definována Ústavou Ústava ČR Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana Listina základních práv a svobod Primát mezinárodního práva

5 Zákonodárná moc Vykonávaná Parlamentem ČR Legislativní proces
Poslanecká sněmovna (200 poslanců) Senát (81 senátorů) Legislativní proces Návrh zákona Poslanecká sněmovna Senát Prezident Sbírka zákonů ČR

6 Výkonná moc Prezident Vláda Pravomoci Vrcholný orgán Složení
bez kontrasignace s kontrasignací Vláda Vrcholný orgán Složení Navrhovat zákony Vydávat podzákonné právní předpisy (nařízení)

7 Soudní moc Soudní moc vykonávána nezávislými soudy Soudnictví Obecné
Civilní Trestní Správní Ústavní

8 Veřejná správa Definice Veřejný zájem x soukromý zájem
Správa veřejných záležitostí, uskutečňovaná především jako projev výkonné moci ve státě Veřejný zájem x soukromý zájem Organizační a funkční pojetí VS Dvě složky Státní správa Samospráva

9 Veřejná správa v systému dělby státní moci
Negativní vymezení veřejné správy Vztah k moci zákonodárné Vztah k moci soudní Vztah k moci výkonné

10

11 Státní správa Správa vykonávaná státem Prvky řízení a regulace
Soustava hierarchicky organizovaných orgánů Dělení: Ústřední státní správa Územní státní správa

12 Územní členění státu pro účely státní správy
Místní státní správa Okresní státní správa Krajská státní správa Regionální správa Celostátní (ústřední) státní správa Místní

13 Samospráva Veřejná správa vykonávaná jinými veřejnoprávními subjekty než státem Prvky samořízení a samoregulace Dělení Územní samospráva (obce, kraje) Zájmová samospráva (komory)

14 Subjekty veřejné správy
Stát Jiné veřejnoprávní korporace (obce, kraje, samosprávné komory) Další subjekty (státní podniky, státní fondy, fyzické a právnické osoby)

15 Vykonavatelé veřejné správy
Správní orgány (úřady) Působnost Místní Věcná Pravomoc Vydávání správních aktů Uzavírání veřejnoprávních smluv Správní dozor a kontrola Správní exekuce

16


Stáhnout ppt "Veřejná moc a veřejná správa"

Podobné prezentace


Reklamy Google