Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy státní správy Veřejná správa. Stát  Musí mít politickou autoritu, prostřednictvím kterých realizuje státní moc  Státní moc je nezávislá, uskutečňovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy státní správy Veřejná správa. Stát  Musí mít politickou autoritu, prostřednictvím kterých realizuje státní moc  Státní moc je nezávislá, uskutečňovaná."— Transkript prezentace:

1 Základy státní správy Veřejná správa

2 Stát  Musí mít politickou autoritu, prostřednictvím kterých realizuje státní moc  Státní moc je nezávislá, uskutečňovaná institucemi, orgány, organizacemi a úřady  Každý stát má:  Historický vývoj  Vládu, státní zřízení  Území, hranice  Občany

3 STÁT  Stát je institucí, která má moc vládnout, soudit a vytvářet zákony ve společnosti.  Je vymezen:  Státní mocí (výkonnou, zákonodárnou a soudní)  Stálým obyvatelstvem  Územím státu

4 Státní moc  Stát je státní mocí schopen donutit své obyvatelstvo i své instituce, orgány a organizace k dodržování právních norem  Státní moc zahrnuje  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory  Státní aparát  Soudy  soudy

5 Státní moc  Výkonná (vláda, prezident)  Zákonodárná (Parlament ČR – Poslanecká sněmovna, Senát)  Soustava soudů

6 Vláda státu  Jedná se o soustavu státních orgánů  Jsou schopny udržet životaschopnou společnost  Slouží k ochraně veřejných zájmů či občanů žijících ve státě  Na daném území zajistit minimální standart územní správy, veřejného pořádku, mezinárodní spolupráci  Vláda státu má výkonnou moc k vládnutí  Bez omezení k právním úkonům  S omezenou působností (např. protektoráty)

7 Forma vlády  Podle míry účasti občanů na státní moci, na správě a řízení státu  Demokratická forma  Nedemokratická

8 Demokratická forma vlády  Vyznačuje se tím, že menšina je podřízena většině,  Občané se podílejí svou účastí na moci (volby, shromažďování, svoboda slova, veřejná kontrola).  Je uznána rovnost občanů  Přímá demokracie – občané mají zajištěnou samosprávu, mají právo vyjádřit svou vůli v přímé volba (prezidenta, poslance, starosty)  Nepřímá demokracie – občané zajišťují svou vůli prostřednictvím volených zástupců

9 Nedemokratické formy vlády  Jedná se o autokratické formy vlády, vyznačují se diktaturou, což je vlád jedince, skupiny nebo jedné politické strany, které brání změnám  Totalitní státy mohou mít podobu:  Aristokracie (vláda šlechty)  Monarchie (vláda jedince, samovládce – král, císař, car, atp.)  Plutokracie (vláda úzké skupiny nejbohatších)  Oligarchie (vláda privilegovaných magnátů)  Vláda vojenské diktatury

10 Vnitřní funkce státu  Bezpečnostní (stát zajišťuje bezpečnost občanů a jejich majetku, zabezpečuje fungování státu, bezpečnost státních orgánů a institucí)  Organizační (zajišťuje organizaci obyvatelstva a organizační členění země)  Výkonné (zajišťuje svou činnost prostřednictvím výkonných orgánů a řídících institucí)  Zákonodárné (vydává právní normy, ratifikuje mezinárodní smlouvy)  Sociální (zajišťuje potřeby občanů v době nemoci, stáří, invalidity, rodičovství)  Kulturní (zajišťuje péči o kulturní dědictví)  Ekonomická (chod národního hospodářství, chrání měnu)

11 Vnější funkce státu  Ochranné – stát plní úkoly ochrany a obrany státi a občanů před případným vnějším napadením  Diplomatické – stát je zapojen do spolupráce s ostatními státy světa a mezinárodními organizacemi  Regulační – stát stanovuje podmínky pro život na svém území

12 Vztahy státu  Vnější vztahy státu  Vztahy s jinými státy  Stát je subjektem mezinárodního práva  Suverénní stát je nositelem práv a povinností  Vnitřní vztahy státu  V rámci svých orgánů a funkcí je v pozici  Nadřízeného subjektu (veřejné právo)  Rovnoprávného subjektu (soukromé právo)


Stáhnout ppt "Základy státní správy Veřejná správa. Stát  Musí mít politickou autoritu, prostřednictvím kterých realizuje státní moc  Státní moc je nezávislá, uskutečňovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google