Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální správa - prosinec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální správa - prosinec"— Transkript prezentace:

1 Sociální správa - prosinec

2 Výstavba sociální správy
Propojenost sociálních subjektů – fungování sociální správy principy

3 Výstavba sociální správy
soustava orgánů a organizací v sociální správě – poskytují dávky a služby, sociální ochranu Jedná se o: Regulátory - Veřejnoprávní… Soukromoprávní organizace poskytující služby a ochranu

4 Sociální ochrana - obecně
Donucovací typ Služební typ

5 Sociální ochrana – sociální pojištění + SSP
Situace, na které se lze připravit – důchodové, penzijní, nemocenské, zdravotní, pojištění v nezaměstnanosti, úrazové - Financováno z pojištění zaměstnance + zaměstnavatele Organizačně zajištěno – ČSSZ, ČSSZ ministerstev, zdravotní pojišťovny, ÚP SSP – hmotná a sociální nouze – řešení prostřednictvím služeb, dávek

6 Organizační uspořádání sociální ochrany
Odvětvové Průřezové KOMBINACE Organizační uspořádání vychází z: Územní uspořádání státu – ministerstva, kraje a obce Sběr a zpracování dat o obyvatelstvu - soupisy Frekvence dávek a služeb – dostupnost kontaktních míst - Zjednodušení úředního kontaktu

7 Organizační uspořádání sociální ochrany - 2
Ústřední orgány státní správy Tvorba politiky, dohled (inspekce ministerstev) Regionální články státní správy Státy (je-li to federace) Regiony Kraje a okresy (specifická legislativa) Obce - Veřejnoprávní korporace - Pověřená obec – nejnižší článek státní správy

8 Koncipování sociální správy
Velikost obce – podstatný faktor Spádové území a správní celky Vztahy mezi subjekty Podřízenost Spolupráce Nástroje Rozhodnutí Smlouvy – na základě smlouvy jsou poskytovány sociální služby Registrace/akreditace – oprávnění Kontroly

9 Právní předpisy Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 114/1988 Sb.,(o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení) – Zákon č. 329/2011 Sb. zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu – Zákon č. č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Podrobněji budeme probírat v druhém semestru!

10 Subjekty sociální správy
Typy právnická osoba fyzická osoba Rodina Sousedská výpomoc Spolky a cechy Obce Formalizovaná X neformalizovaná pomoc

11 Demokratický stát jako subjekt
3 moci státu – zákonodárná, výkonná, soudní – dělba moci, rovnováha Zákonodárná – ústava, zákony, Parlament – Poslanecká sněmovna (200), Senát (81) + stálé a dočasné komise Výkonná – vláda a president Vláda – ministři – vydávají vyhlášky, vláda – provádí zákony, dává návrhy zákonů, návrh rozpočtu Soudní – kontrola vlády a Parlamentu, dohlíží nad dodržováním zákonů, ústavní soud, nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, vrchní a okresní soudy

12 Role samosprávných územních celků
Kraje a obce Kraje (14) Obce – nejmenší samosprávná jednotka Odpovídají za realizaci sociální správy podle zákona


Stáhnout ppt "Sociální správa - prosinec"

Podobné prezentace


Reklamy Google