Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozšíření kompetencí NKÚ jako nástroj boje proti korupci CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE SMO ČR Dopady reforem na hospodaření obcí a měst 11.11.2011 Stanislav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozšíření kompetencí NKÚ jako nástroj boje proti korupci CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE SMO ČR Dopady reforem na hospodaření obcí a měst 11.11.2011 Stanislav."— Transkript prezentace:

1 Rozšíření kompetencí NKÚ jako nástroj boje proti korupci CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE SMO ČR Dopady reforem na hospodaření obcí a měst 11.11.2011 Stanislav Polčák poslanec klubu TOP 09 a Starostové

2 Mezinárodní standardy kontroly LIMSKÁ DEKLARACE čl. 18 odst. 3: všechny finanční operace s veřejnými prostředky bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve státním rozpočtu, podléhat kontrole příslušného Nejvyššího kontrolního úřadu. čl. 18 odst. 3: všechny finanční operace s veřejnými prostředky bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve státním rozpočtu, podléhat kontrole příslušného Nejvyššího kontrolního úřadu. čl. 23 a 24: kontrole nejvyššího kontrolního úřadu mají podléhat soukromoprávní subjekty, pokud se na nich podstatně podílí stát, a dále používání subvencí poskytovaných z veřejných prostředků a v případě vysokého podílu subvencí hospodaření celé subvencované instituce, přičemž zneužití subvencí má mít za následek jejich vrácení. čl. 23 a 24: kontrole nejvyššího kontrolního úřadu mají podléhat soukromoprávní subjekty, pokud se na nich podstatně podílí stát, a dále používání subvencí poskytovaných z veřejných prostředků a v případě vysokého podílu subvencí hospodaření celé subvencované instituce, přičemž zneužití subvencí má mít za následek jejich vrácení.

3 NKÚ – rozsah současné působnosti A. Organizační složky státu (ministerstva a jiné správní úřady) B. Státní podniky C. Příspěvkové organizace veřejné D. Fondy zákonné E. Zdravotní pojišťovny F. Veřejné výzkumné instituce G. ČNB

4 NKÚ – rozšíření působnosti A. Obce a města B. Kraje C. Příspěvkové organizace samosprávy D. Vysoké školy E. Svazky obcí F. Veřejnoprávní média

5 Novela Ústavy ČR Vládní návrh ústavního zákona – změna Ústavy ČR (ST 351) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který kontroluje a) hospodaření s majetkem státu a s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí, a) hospodaření s majetkem státu a s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí, b) příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní závěrečný účet a příjmy a výdaje státních fondů, b) příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní závěrečný účet a příjmy a výdaje státních fondů, c) hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony, c) hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony, d) hospodaření s majetkem právnických osob veřejnoprávní povahy, o nichž tak stanoví zákon, a to v zákonem stanoveném rozsahu. d) hospodaření s majetkem právnických osob veřejnoprávní povahy, o nichž tak stanoví zákon, a to v zákonem stanoveném rozsahu.

6 Úvahy nad novelou dosud nevyjasněno - Kontrola z hlediska souladu se zákony či i jinými právními předpisy (vyhlášky) ? Čl. 104/4 Ústavy: Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. - Kontrola z hlediska věcné správnosti, hospodárnosti a účelnosti? § 39 zákona o obcích: Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

7 Úvahy nad novelou dosud nevyjasněno - Kontrola rovněž obchodních společností s majetkovou účastí státu či územních samosprávných celků? koaliční smlouva x vládní programové prohlášení - Duplicita kontrol orgánů veřejné moci požadavek na vyjasnění vztahu kontroly FÚ, KrÚ a dalších kontr. Orgánů Stav projednávání - 2. čtení, UPV, VSR - nutná ústavní shoda (3/5 PSP i Senát) - navržená účinnost 1.1.2012 (nereálné)

8 Děkuji za pozornost. polcaks@psp.cz www.starostove-nezavisli.cz www.starostove-nezavisli.cz


Stáhnout ppt "Rozšíření kompetencí NKÚ jako nástroj boje proti korupci CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE SMO ČR Dopady reforem na hospodaření obcí a měst 11.11.2011 Stanislav."

Podobné prezentace


Reklamy Google