Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové právo II 7. května 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové právo II 7. května 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové právo II 7. května 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. května 2014

2 Osnova Rozpočtový proces Příprava rozpočtu Rozpočtová skladba
Schválení rozpočtu Rozpočtové hospodaření Rozpočtová opatření Rozpočtová rezerva Státní pokladna Státní finanční aktiva Státní finanční pasiva Kontrola plnění veřejných rozpočtů Závěrečný účet 2

3 1. Rozpočtový proces rozpočtové právo procesní
postup při přípravě, schvalování, hospodaření, kontrole a uzavření hospodaření veřejných rozpočtů 3

4 2. Příprava rozpočtu návrh státního rozpočtu návrh místního rozpočtu
rozpočtový systém návrh místního rozpočtu 4

5 3. Rozpočtová skladba vyhláška č. 323/2002 Sb.
hlediska třídění příjmů a výdajů odpovědnostní druhové odvětvové konsolidační zdrojové doplňkové programové účelové strukturní transferové 5

6 a) Odpovědnostní třídění
6

7 Správci kapitol ministerstva a ústřední správní úřady
organizační složky, které mají zvláštní rozpočtovou kapitolu organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu pro rozpočtové účely 7

8 Zvláštní kapitoly Státní dluh Operace státních finančních aktiv
Všeobecná pokladní správa 8

9 příjmy za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv
b) Druhové třídění Výdaje na nákupy na pořízení hodnoty náhrady transfery výdajový druh příjmový druh jednotky třídění třídy seskupení položek podseskupení položek položky Příjmy příjmy za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv transfery 9

10 b) Druhové třídění - příklad
10

11 c) Odvětvové třídění třídění výdajů třídění příjmů jednotky třídění
podle druhu činnosti, na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, kterému jsou poskytovány třídění příjmů podle druhu činnosti, ze které příjmy plynou či zaměření subjektu, který finanční prostředky poukazuje nebo odevzdává jednotky třídění skupina oddíl pododdíl paragraf 11

12 c) Odvětvové třídění 12

13 4. Schválení rozpočtu státní rozpočet místní rozpočet
ústavní pravidla - čl. 42 Ústavy 1. čtení 2. čtení 3. čtení rozpočtové provizorium místní rozpočet 13

14 Rozpočtové provizorium státního rozpočtu
Vyhlášení ve Sbírce zákonů Materiální rozpočtové provizorium Schválení rozpočtu 1. ledna Vyhlášení ve Sbírce zákonů Formální rozpočtové provizorium Schválení rozpočtu 14

15 5. Rozpočtové hospodaření
prostřednictvím tzv. rozpočtových jednotek subjekty rozpočtového práva odlišné od fyzických a ostatních právnických osob, tj. subjekty, které jsou nositeli veřejné správy rozpočtové jednotky státní rozpočtové jednotky místní rozpočtové jednotky 15

16 Členění rozpočtových jednotek
Státní rozpočtové jednotky organizační složky státu státní příspěvkové organizace státní fondy státní veřejné výzkumné instituce státní podniky státní školské právnické osoby ostatní Místní rozpočtové jednotky organizační složky územních samosprávních celků místní příspěvkové organizace místní veřejné výzkumné instituce místní školské právnické osoby ostatní 16

17 Rozpočtové jednotky Organizační složky státu
Státní příspěvkové organizace Organizační složky obcí a krajů Příspěvkové organizace obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů Veřejné výzkumné instituce Školské právnické osoby 17

18 I. Organizační složky státu
vymezení ministerstva správní úřady s celostátní působností ústřední správní úřady správní úřady s celostátní působností s vlastní rozpočtovou kapitolou ostatní správní úřady s celostátní působností místní správní úřady Ústavní soud, soudy a státní zastupitelství Nejvyšší kontrolní úřad Kancelář prezidenta republiky a Kancelář Veřejného ochránce práv Akademie věd České republiky Grantová agentura České republiky na základě § 51 zákona o majetku státu organizační složky zřízené jednotlivými ministerstvy 18

19 I. Organizační složky státu
není právnickou osobou hospodaří s majetkem státu rozpočet součástí státního rozpočtu mimorozpočtové zdroje prostředky fondů rezervní fond fond kulturních a sociálních potřeb zisk získaný hospodářskou činností peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv 19

20 Příklad fond kulturních a sociálních potřeb
(1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. 20

21 II. Státní příspěvková organizace
právnické osoby vlastní rozpočet – vyrovnanost mimorozpočtové zdroje prostředky fondů rezervní fond fond reprodukce majetku fond odměn fond kulturních a sociálních potřeb prostředky získané jinou činností peněžité dary peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 21

22 III. Organizační složky obcí a krajů
není právnickou osobou rozpočet součástí rozpočtu zřizovatele fondy 22

23 IV. Příspěvkové organizace obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů
právnické osoby vlastní rozpočet fondy příspěvkové organizace rezervní fond investiční fond fond odměn fond kulturních a sociálních potřeb 23

24 V. Veřejné výzkumné instituce
právnické osoby zákon č. 341/2005 Sb. státní nebo místní vyrovnaný rozpočet 24

25 VI. Školské právnické osoby
zákon č. 561/2004 Sb. státní, místní či soukromé 25

26 6. Rozpočtová opatření ve státním rozpočtu v místních rozpočtech
přesun prostředků povolené překročení rozpočtu výdajů vázání prostředků další v místních rozpočtech použití nepředvídaných příjmů k úhradě nezajištěných výdajů vázání rozpočtových výdajů 26

27 7. Vládní rozpočtová rezerva
nejméně ve výši 0,3 % výdajů státního rozpočtu o použití rozhoduje vláda zákon o státním rozpočtu na rok 2014 8,85 mld. Kč 27

28 8. Státní pokladna souhrnné účty státní pokladny
účty podřízené státní pokladně příjmové a výdajové účty státního rozpočtu účty státních finančních aktiv účty finančních a celních úřadů, na nichž jsou spravovány daňové příjmy účty příspěvkových organizací další řízení státní pokladny 28

29 9. Státní finanční aktiva
vymezení peněžní prostředky převedené z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let majetkové účasti státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichž majitelem je stát pohledávky státu z úvěrů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státních finančních aktiv jiné pohledávky zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu 29

30 10. Státní finanční pasiva
závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů jiné závazky státu jejich souhrn je státní dluh řízení státního dluhu 30

31 11. Kontrola rozpočtového hospodaření
Finanční kontrola Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu Porušení rozpočtové kázně 31

32 12. Závěrečný účet státní závěrečný účet místní závěrečný účet přílohy
ústavní základy návrh projednání místní závěrečný účet přezkum hospodaření 32

33 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 33


Stáhnout ppt "Rozpočtové právo II 7. května 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google