Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 26. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 26. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 26. listopadu 2013

2 1. Rozpočtové hospodaření 2. Klasifikace místních rozpočtových jednotek 3. Organizační složky územních samosprávných celků 4. Místní příspěvkové organizace 5. Veřejné výzkumné instituce územních samosprávných celků 6. Místní školské právnické osoby 7. Obchodní společnosti územních samosprávných celků 8. Obecně prospěšné společnosti územních samosprávných celků 9. Veřejná ústavní zdravotnická zařízení Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  prostřednictvím tzv. rozpočtových jednotek ◦ obce ◦ kraje ◦ dobrovolné svazky obcí ◦ Regionální rady regionů soudržnosti ◦ místní rozpočtové jednotky  organizace územních samosprávných celků Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4 Místní rozpočtové jednotky základníorganizační složky příspěvkové organizace ostatní veřejné výzkumné instituce školské právnické osoby obchodní společnosti obecně prospěšné společnosti / ústavy veřejná ústavní zdravotnická zařízení Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5 A. Základní informace B. Rozpočtové hospodaření Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  zařízení bez právní subjektivity  rozpočtové organizace obcí  vznik ◦ rozhodnutím zastupitelstva ◦ zřizovací listina  druhy činností, pro které jsou vhodné ◦ kumulativní či alternativní výčet? ◦ závaznost?  vedoucí Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  jménem svého zřizovatele  není účetní jednotkou  rozpočet ◦ součástí rozpočtu zřizovatele  zásada hospodárnosti  dispozice s rozpočtem ◦ odpovědnost ◦ běžná, pravidelná činnost – provozní záloha  možnost vybírání rozpočtových příjmů  peněžní fondy Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8 A. Základní informace B. Majetek C. Rozpočtové hospodaření D. Peněžní fondy Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9  právnické osoby nevytvářející zisk  vznik ◦ rozhodnutím zastupitelstva obce nebo kraje ◦ rozhodnutím nejvyššího orgánu dobrovolného svazku obcí ◦ zřizovací listina ◦ zápis do obchodního rejstříku  přeměny místních příspěvkových organizací Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10  svěřený majetek ◦ zřizovací listina  vlastní majetek ◦ taxativní důvody nabytí  odpisování  omezení dispozice s majetkem Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10 Majetek svěřený majetek vlastní majetek

11  rozpočet ◦ netto princip rozpočtového hospodaření  zdroje financování rozpočtu ◦ hlavní činnost ◦ prostředky z rozpočtu zřizovatele ◦ dotace na úhradu provozních výdajů ◦ doplňková činnost  odvod Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12  odvody ◦ taxativně stanovené důvody  plánované výnosy překračují plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu  investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele  porušení rozpočtové kázně  ve výši neoprávněně použitých prostředků  snížení nebo prominutí odvodu Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13 I. rezervní fond II. investiční fond III. fond odměn IV. fond kulturních a sociálních potřeb Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14  příjmy ◦ zlepšený výsledek hospodaření ◦ dary  výdaje ◦ rozvoj činnosti ◦ k překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ◦ odvody za porušení rozpočtové kázně ◦ k úhradě ztráty ◦ převod do investičního fondu Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15  příjmy ◦ odpisy majetku ◦ investiční dotace ◦ investiční příspěvky ze státních fondů ◦ výnosy z prodeje svěřeného majetku ◦ výnosy z prodeje vlastního majetku ◦ dary ◦ převody z rezervního fondu  výdaje ◦ investiční výdaje ◦ investiční úvěry a půjčky ◦ odvod do rozpočtu zřizovatele ◦ údržba a opravy majetku Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16  příjmy ◦ zlepšený hospodářský výsledek (80 % a 80 %)  výdaje ◦ odměny zaměstnancům Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  příjmy ◦ základní příděl na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů  výdaje ◦ na zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb  vyhláška č. 114/2002 Sb. Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18 (1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19 A. Základní informace B. Činnosti C. Rozpočtové hospodaření D. Peněžní fondy Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20  zákon č. 341/2005 Sb.  veřejné výzkumné instituce ◦ právnické osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum  zřízení a vznik Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20 Veřejné výzkumné instituce státní územních samosprávných celků

21 Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21 Činnosti hlavnídalšíjiné

22  rozpočet ◦ vyrovnanost ◦ příjmy  podpory hlavní nebo další činnosti z veřejných a jiných prostředků  finanční prostředky z majetku  dary, dědictví, dotace  příjmy z jiné činnosti ◦ výdaje  na hlavní činnost  na další činnost  na jinou činnost Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23  rezervní fond  fond reprodukce majetku  fond účelově určených prostředků  fond sociální Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24 A. Základní informace B. Rozpočtové hospodaření Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25  právnické osoby  členění:  hlavní činnost  zřízení a vznik Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25 Školské právnické osoby veřejnéstátnímístnísoukromécírkevníostatní

26  příjmy ◦ finanční prostředky ze státního rozpočtu ◦ finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků ◦ příjmy z hlavní a doplňkové činnosti ◦ finanční prostředky přijaté od zřizovatele ◦ úplata za vzdělávání a školské služby ◦ příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby ◦ dary a dědictví Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27  rozpočet ◦ pouze hlavní činnost  doplňková činnost  peněžní fondy ◦ rezervní fond ◦ fond investic ◦ fond kulturních a sociálních potřeb Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27

28  založení ◦ s.r.o. ◦ a.s.  společník obchodní společnosti  dobrovolné svazky obcí? Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28

29  založení ◦ nově od 1. ledna 2014 ústavy  účastník obecně prospěšné společnosti  dobrovolné svazky obcí? Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30  zákon č. 245/2006 Sb.  nález Ústavního soudu č. 483/2006 Sb.  zákon č. 466/2011 Sb. Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

31 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 26. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google