Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové hospodaření obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové hospodaření obcí"— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové hospodaření obcí
únor 2013

2 Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků
rozpočtový výhled rozpočtové provizorium rozpočet rozpočtové změny závěrečný účet

3 Rozpočtový výhled Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet Důležitý pro plánování rozvoje obce, především v oblasti investic Zobrazuje předpokládané příjmy, dlouhodobé pohledávky, plánované výdaje, dlouhodobé závazky

4 Rozpočtové provizorium
Sestavuje se pokud není před 1. lednem schválený rozpočet Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

5 Rozpočet Sestavuje se na kalendářní rok Vyhází z rozpočtového výhledu
Obsahuje údaje z rozpisu platného státního rozpočtu Součástí rozpočtu jsou peněžní fondy Zpracovává se v třídění podle rozpočtové skladby

6 Rozpočet Před projednání v zastupitelstvu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů Schvaluje zastupitelstvo

7 Rozpočet Příjmy rozpočtu obce Výnosy daní dle zákona 243/2002 Sb.,
Dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Dotace z rozpočtu krajů a obcí Výnosy z místních poplatků Příjmy z vlastního majetku Příjmy z vlastní činnosti, hospodářské činnosti

8 Rozpočet Příjmy z vlastní správní činnosti Přijaté dary a příspěvky
Přijaté úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci

9 Rozpočet Výdaje rozpočtu obce
Výnosy na vlastní činnost obce v rámci samostatné působnosti Výdaje spojené s výkonem státní správy Závazky vyplývající z uzavřených smluv Úhrada úroků z úvěrů a půjček Poskytované dotace a příspěvky Splátky úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí

10 Rozpočtové změny Provádějí se rozpočtovými opatřeními
Evidují se podle časové posloupnosti Rozpočtovým opatřením je: Přesuny uvnitř rozpočtu na straně příjmů nebo výdajů Navýšení příjmů a výdajů Vázání výdajů

11 Rozpočtové změny Jsou schvalována průběžně
Schvaluje zastupitelstvo, případně rada nebo starosta v rozsahu zmocněném

12 Závěrečný účet Obsahuje:
údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění rozpočtové skladby údaje o hospodaření s majetkem údaje o dalších finančních operacích údaje o tvorbě a použití fondů

13 Závěrečný účet vyúčtování ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům …. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

14 vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Děkuji za pozornost…. Ing. Petra Vítková vedoucí oddělení rozpočtu a financování


Stáhnout ppt "Rozpočtové hospodaření obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google