Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ

2 ZDROJE Financování školství základní státní rozpočet (MŠMT ČR)
zřizovatel (SŠ kraj, ZŠ obec, popř. soukromý majitel) vlastní příjmy doplňkové granty a dotace sponzorské dary Financování školství

3 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) platy zaměstnanců (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) základní učební pomůcky náklady vyplývající ze zákoníku práce (např. cestovní náhrady) další vzdělávání učitelů Financování školství

4 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) platy zaměstnanců (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) Financování školství LIMIT MP (mzdových prostředků) (pracovní smlouvy) LIMIT OON (ostatní osobní náklady) (dohody o pracovní činnosti, o provedení práce)

5 (ostatní neinvestiční náklady)
ZÁKLADNÍ ZDROJE 1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) základní učební pomůcky (na ZŠ i učebnice) náklady vyplývající ze zákoníku práce (např. cestovní náhrady) další vzdělávání učitelů Financování školství LIMIT ONIV (ostatní neinvestiční náklady)

6 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) platy zaměstnanců (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) základní učební pomůcky náklady vyplývající ze zákoníku práce (např. cestovní náhrady) další vzdělávání učitelů Financování školství Tyto prostředky se v účetnictví sledují zvlášť a nesmí se použít na jiné než uvedené účely. Nevyčerpaná část se musí na konci kalendářního roku vrátit do státního rozpočtu.

7 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) platy zaměstnanců (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) základní učební pomůcky náklady vyplývající ze zákoníku práce (např. cestovní náhrady) další vzdělávání učitelů Financování školství Tyto prostředky přiděluje MŠMT krajům a ty je dále rozdělují všem školám (svým SŠ, obecním ZŠ, soukromým).

8 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) platy zaměstnanců (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) základní učební pomůcky náklady vyplývající ze zákoníku práce (např. cestovní náhrady) další vzdělávání učitelů Financování školství Kraje mají povinnost tyto prostředky přidělovat školám normativně, tj. „na žáka“. Tj.: normativ na žáka daného oboru x počet žáků ve škole = dotace škole na kalendářní rok

9 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) platy zaměstnanců (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) základní učební pomůcky náklady vyplývající ze zákoníku práce (např. cestovní náhrady) další vzdělávání učitelů Financování školství Rozhodným datem pro stanovení počtu žáků je 30.září (statistický výkaz). Chybné počty žáků ve výkazu jsou při pozdější kontrole posuzovány jako pokus o podvod – neoprávněné nakládání se státními prostředky.

10 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
1. státní rozpočet (MŠMT ČR) (tzv. přímé náklady) platy zaměstnanců (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) základní učební pomůcky náklady vyplývající ze zákoníku práce (např. cestovní náhrady) další vzdělávání učitelů Financování školství Odkaz na web kraje: metodika normativního rozpočtu pro rok 2008 normativy pro rok 2008

11 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
2. zřizovatel (kraj) (tzv. provozní náklady) neinvestiční: energie, opravy majetku, pořizování drobného majetku, úhrady služeb … investiční: nové stavby budov, nová zařízení v budovách, nový majetek nad 40 tis. Kč Financování školství Tyto prostředky přiděluje kraj ze svého rozpočtu, schvaluje zastupitelstvo.

12 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství
2. zřizovatel (kraj) (tzv. provozní náklady) neinvestiční: energie, opravy majetku, pořizování drobného majetku, úhrady služeb … investiční: nové stavby budov, nová zařízení v budovách, nový majetek nad 40 tis. Kč Financování školství Nejsou přidělovány normativně, ale do jisté míry podle skutečných potřeb školy. Přidělovaná částka je každoročně zhruba stejná, navýšená oproti loňsku o 0 – 5%.

13 ZÁKLADNÍ ZDROJE Financování školství 3. vlastní příjmy
prodej stravenek, úhrady drobných služeb (kopírování, atp.), doplňková činnost (prodej obědů veřejnosti, ubytování, pronájem tělocvičny), pronájmy budov Financování školství Tyto finance škola používá jako provozní prostředky. Příjmy z doplňkové činnosti musí zdanit daní z příjmu.

14 DOPLŇKOVÉ ZDROJE Financování školství 4. granty a dotace
z jakýchkoliv dostupných dotačních zdrojů. V nynější době především z fondů EU. Zřizovatel zdůrazňuje, že tyto příjmy budou v následujících letech nutné k rozvoji škol. Dotace kraje stačí sotva na základní obnovu majetku, nepokryje potřeby na velké opravy budov nebo na větší rozvojové záměry. Financování školství

15 DOPLŇKOVÉ ZDROJE Financování školství 5. sponzorské dary
velmi nestabilní zdroj, příležitostný Financování školství

16 ROZPOČET ŠKOLY 2007 Financování školství

17 ROZPOČET ŠKOLY 2007 Financování školství
příspěvek na provoz od zřizovatele Financování školství

18 ROZPOČET ŠKOLY 2007 vlastní tržby Financování školství

19 ROZPOČET ŠKOLY 2007 vlastní výnosy Financování školství

20 ROZPOČET ŠKOLY 2007 Financování školství investiční dotace (střechy)
údaje v tis. Kč


Stáhnout ppt "FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google