Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 25. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 25. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 25. listopadu 2013

2 1. Nepřímé daně 2. Daň z přidané hodnoty 3. Subjekty daně z přidané hodnoty 4. Předmět daně z přidané hodnoty 5. Osvobození od daně z přidané hodnoty 6. Základ daně z přidané hodnoty 7. Sazba daně z přidané hodnoty 8. Zdaňovací období daně z přidané hodnoty 9. Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty 10. Správa daně z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3 Nepřímé daně všeobecné daň z přidané hodnoty selektivní spotřební daně včetně energetických daní

4  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  právní úprava Evropské unie ◦ Směrnice 2006/112/ES – o společném systému daně z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5  základní prvky daně z přidané hodnoty ◦ subjekt ◦ předmět ◦ základ ◦ sazba ◦ (období, výpočet, rozpočtové určení)  správa daně z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6 A. Osoby povinné k dani B. Plátci C. Skupina D. Identifikované osoby E. Ručitelé Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7  ekonomická činnost ◦ samostatnost ◦ soustavnost  speciální režim ◦ stát, kraje, obce, ◦ organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, ◦ hlavní město Praha a jeho městské části ◦ právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu

8 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8 0 1.000.000,- Kč dobrovolní plátci povinní plátci OBRAT za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců osoby povinné k dani

9 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9 1.5. 6.3. březen duben květen 15.4. překročení obratu registrace plátce

10 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10  skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a (skupinová registrace)  spojené osoby ◦ kapitálově ◦ jinak  skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani

11 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11  osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu Evropské unie, které je předmětem daně  registrace identifikované osoby

12 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12  ručení za nezaplacenou daň (§ 109) a ručení oprávněného příjemce (§ 108a)  příjemci zdanitelných plnění ◦ vědomostní test ◦ zjevně odchylná úplata od obvyklé ceny ◦ převod na účet mimo tuzemsko ◦ převod na jiný než zveřejněný účet (nově limit) ◦ nespolehlivý plátce ◦ neregistrovaný distributor pohonných hmot  zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a)

13 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13 A. Vymezení předmětu daně z přidané hodnoty B. Základní pojmy C. Princip daně z přidané hodnoty D. Příklad E. Povinnost přiznat daň na výstupu F. Daňové doklady G. Nárok na odpočet daně

14 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14  předmětem daně je (§ 2) ◦ dodání zboží (+ převod nemovitosti a přechod nemovitosti v dražbě) ◦ poskytnutí služby ◦ pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (+ pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie) ◦ dovoz zboží  zdanitelné plnění ◦ je předmětem daně a není osvobozené od daně  není předmětem daně (§ 2a)

15 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15  daň na výstupu  daň na vstupu  odpočet  nadměrný odpočet  vlastní daňová povinnost daň

16 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16 plátce přijatá zdanitelná plnění uskutečněná zdanitelná plnění daň na vstupu daň na výstupu plátce neplátce plátce

17 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17 výrobce látek A výrobce šatů B správce daně 1.210.000,- Kč látky 210.000,- Kč

18 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18 výrobce šatů B maloobchod C správce daně 1.815.000,- Kč šaty 315.000,- Kč

19 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19 maloobchod C zákazníci správce daně 2.420.000,- Kč šaty 420.000,- Kč

20 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20 maloobchod C správce daně výrobce šatů B výrobce látek A 210.000,- Kč 315.000,- Kč 420.000,- Kč 315.000,- Kč

21 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21  ke dni přijetí úplaty nebo  ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ◦ dodání zboží ◦ převod nemovitostí dodání nemovité věci ◦ poskytnutí služby ◦ pořízení zboží z jiného členského státu

22  listinná nebo elektronická podoba  povinnost vystavovat daňové doklady (§ 28)  náležitosti daňového dokladu (§ 29)  zjednodušený daňový doklad (§ 30) ◦ pokud celková částka za plnění není vyšší než 10.000 Kč ◦ nemusí obsahovat některé náležitosti (§ 30a) Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23 DIČ evidenční číslo daňového dokladu rozsah a předmět zdanitelného plnění sazba DPH obchodní firma datum uskutečnění zdanitelného plnění celková částka včetně DPH Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24  nárok má plátce, pokud přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti použije pro uskutečnění svých zdanitelných plnění, plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně atd. ◦ v plné výši ◦ v částečné výši ◦ v poměrné výši ◦ v krácené výši

25 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25  bez nároku na odpočet daně (§ 51)  s nárokem na odpočet daně (§ 63)

26 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26 Přijatá úplata(121 Kč) Základ daně (100 Kč) DPH (21 Kč)

27 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27 Sazba DPH základní (21 %) snížená (15 %)

28 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28  sazba daně u zboží ◦ základní ◦ snížená – příloha č. 3, teplo a chlad  sazba daně u služeb ◦ základní ◦ snížená – příloha č. 2  sazba daně u staveb pro sociální bydlení ◦ převod ◦ výstavba, změna dokončené stavby a opravy  sazba daně u bytové výstavby ◦ změna dokončené stavby a opravy  editační povinnost (závazné posouzení)

29 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29  kalendářní měsíc (§ 99)  kalendářní čtvrtletí (§ 99a) ◦ podmínky ◦ blokace pro nově registrované plátce ◦ nespolehlivý plátce

30  upravuje zákon č. 243/2000 Sb.  sdílená daň ◦ státní rozpočet (71,31 %) ◦ obecní rozpočty (20,83 %) ◦ krajské rozpočty (7,86 %) Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

31 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31  správce daně (§ 4 odst. 1 písm. f)) ◦ finanční úřad ◦ celní úřad  povinnost podat daňové přiznání (§ 101)  splatnost daně (§ 101)  vrácení nadměrného odpočtu (§ 105)

32 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 32 Daň z přidané hodnoty JUDr. Radim Boháč Ph.D.


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 25. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google