Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. prosince 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. prosince 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. prosince 2013

2 1. Převodní daně 2. Daň dědická 3. Daň dědická od 1. ledna 2014 4. Daň darovací 5. Daň darovací od 1. ledna 2014 Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3 Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  prvky daně dědické A.subjekt B.předmět C.základ D.sazba E.(výpočet, rozpočtové určení)  správa daně dědické Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5  poplatník ◦ dědic ◦ stát Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  nabytí majetku děděním  cizí prvek ◦ nemovitosti ◦ movitosti  zůstavitel byl občanem ČR a měl trvalý pobyt v ČR  zůstavitel byl občanem ČR a neměl trvalý pobyt v ČR  zůstavitel nebyl občanem ČR Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  cena majetku nabytého jednotlivým dědicem  odčitatelné položky např. ◦ dluhy ◦ náklady spojené s pohřbem ◦ odměna a hotové výdaje notáře Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  poměrná progresivně klouzavá  skupiny ◦ 1. a 2. skupina – osvobození od daně ◦ 3. skupina – výše daně poloviční než daň darovací Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9 1. skupina příbuzní v řadě přímé a manžel 2. skupina sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů, spolužijící osoby 3. skupina ostatní fyzické a právnické osoby Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10  jednorázová daň  povinnost podat daňové přiznání do 30 dnů ◦ ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení  splatnost ◦ 30 dnů od doručení platebního výměru Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11  inkorporace daně dědické do daní z příjmů ◦ vypuštění příjmů z dědění jako příjmů, které nejsou předmětem daně  § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a) ◦ osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu od daní z příjmů  § 4b písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a) Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12  zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  prvky daně darovací A.subjekt B.předmět C.základ D.sazba E.(výpočet, rozpočtové určení)  správa daně darovací Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13  poplatník ◦ nabyvatel ◦ dárce  ručitel ◦ dárce Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14  bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem  bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů  cizí prvek ◦ nemovitosti ◦ movitý majetek a jiný majetkový prospěch  nabyté v tuzemsku  nabyté mimo tuzemsko Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15  cena majetku, který je nabyt ◦ podle zákona o oceňování majetku ◦ speciálně – povolenky na emise skleníkových plynů  odčitatelné položky např. ◦ dluhy ◦ clo a daň placené při dovozu Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16  poměrná progresivně klouzavá  lineární (povolenky na emise)  skupiny ◦ 1. a 2. skupina – osvobození od daně ◦ 3. skupina – dvojnásobná výše daně než daň dědická Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  jednorázová daň  povinnost podat daňové přiznání do 30 dnů ◦ u nemovitostí – ode dne doručení smlouvy z katastru ◦ u movitostí – ode dne kdy došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku  splatnost ◦ 30 dnů od doručení platebního výměru Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18  inkorporace daně darovací do daní z příjmů ◦ vypuštění příjmů z darování jako příjmů, které nejsou předmětem daně  § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a) ◦ osvobození bezúplatných příjmů osob v I. a II. skupině od daně z příjmů fyzických osob  § 10 odst. 3 písm. d) ◦ zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech  § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Daň dědická a daň darovací JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. prosince 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google