Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti Rizika spojená se způsobem jejich přijetí 20. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti Rizika spojená se způsobem jejich přijetí 20. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti Rizika spojená se způsobem jejich přijetí 20. listopadu 2013

2 Otázky k diskuzi 1) Existoval jiný způsob řešení než přijímat ZOSy? 2) Do kdy bylo možné přijímat ZOSy? 3) Jaký měl být obsah ZOSů? 4) Jaké jsou důsledky neratihabice ZOSů? 5) Bylo přijetí ZOSů neodkladné? 6) Neobsahují ZOSy ustanovení ve „věcech státního rozpočtu“? 7) Je možné vydávat prováděcí právní předpisy k ZOSům? 2

3 1) Existoval jiný způsob řešení než přijímat ZOSy? výchozí stav ◦ zamítnutí návrhů daňových zákonů dne 12. září 2013 ◦ volby do Poslanecké sněmovny 25.-26. října 2013 ◦ avizované svolání zasedání nové Poslanecké sněmovny na konec listopadu 2013 3

4 1) Existoval jiný způsob řešení než přijímat ZOSy? Z hlediska obsahu: a. změny daňových zákonů, nebo b. odložení účinnosti rekodifikace soukromého práva Z hlediska formy: a. zákonná opatření Senátu, nebo b. novely přijaté ve stavu legislativní nouze novou Poslaneckou sněmovnou 4

5 2) Do kdy bylo možné přijímat ZOSy? 5 A. do zvolení nových poslanců B. do dne zasedání nové Poslanecké sněmovny C. do dne zahájení ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny

6 3) Jaký měl být obsah ZOSů? 6 A. ZOSy obsahující pouze ustanovení reagující na rekodifikaci soukromého práva B. ZOSy odpovídající zamítnutým návrhům daňových zákonů bez ustanovení, kvůli kterým byly tyto zákony zamítnuty C. ZOSy odpovídající zamítnutým návrhům daňových zákonů D. jakákoli kombinace A a B

7 4) Jaké jsou důsledky neratihabice ZOSů? 7 A. ustanovení, která byla zrušena či změněna, neožívají B. ustanovení, která byla zrušena či změněna, ožívají

8 4) Jaké jsou důsledky neratihabice ZOSů? 8 Znění § 17 odst. 1 a 2 ZDP (platné a účinné): (1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou a) osoby, které nejsou fyzickými osobami, b) organizační složky státu, c) podílové fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy a zahraniční investiční fondy srovnatelné s podílovým fondem nebo s podfondem, d) fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond (dále jen „fond penzijní společnosti“). (2) Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky. ZOS REK: V § 17 odstavec 1 a 2 ZDP znějí: „(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem. (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.

9 4) Jaké jsou důsledky neratihabice ZOSů? 9 Znění § 2 odst. 2 ZDP (platné a účinné): (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. ZOS REK: 3. V § 2 odst. 2 se slovo „, kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud“ a slova „zdržují, mají“ se nahrazují slovy „zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají“ Varianta neožívání: (2) Poplatníci mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

10 4) Jaké jsou důsledky neratihabice ZOSů? varianta neožívání ◦ absence definice poplatníka daně z příjmů právnických osob, daně z nemovitých věcí ◦ absence předmětu daně silniční, předmětu spotřebních daní ◦ zánik trojdaně ◦ naopak absence příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob ◦ zásada v pochybnostech ve prospěch daňového subjektu! 10

11 4) Jaké jsou důsledky neratihabice ZOSů? 1. ledna 2014Neratihabice v roce 2014 Neratihabice v roce 2013 Neratihabice v roce 2014 Platné, ale neúčinné ZOSy Neplatné ZOSy Platné a účinné ZOSy Neplatné ZOSy Platné, ale neúčinné ZOSy 11

12 5) Bylo přijetí ZOSů neodkladné? Důvodová zpráva: i. objektivně existuje nežádoucí stav ii. nežádoucí stav je nutné neprodleně zhojit iii. při nezhojení hrozí závažné negativní následky materiálního a hodnotového charakteru iv. nežádoucí stav je možné napravit pouze formou zákonného opatření Senátu v. zákonné opatření Senátu je způsobilé takový stav zhojit, aniž by vyvolalo obdobné nebo větší negativní následky 12

13 6) Neobsahují ZOSy ustanovení ve „věcech státního rozpočtu“? dichotomie pojmů ◦ věci státního rozpočtu – čl. 33 Ústavy ◦ zákon o státním rozpočtu – čl. 42 Ústavy 13

14 7) Je možné vydávat prováděcí právní předpisy k ZOSům? § 15 odst. 6 ZOSDNNV ◦ Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení směrné hodnoty. 14

15 Děkuji za pozornost ! JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 15


Stáhnout ppt "Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti Rizika spojená se způsobem jejich přijetí 20. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google