Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. října 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. října 2013

2 1. Daň 2. Daňové právo 3. Pojem daňového práva procesního 4. Systém daňového práva procesního 5. Předmět daňového práva procesního 6. Subjekty daňového práva procesního 7. Procesně - daňověprávní vztahy Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  teoretická definice daně ◦ nenávratné, nedobrovolné, neekvivalentní a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona spravované státem nebo jinými osobami vykonávajícími veřejnou správu, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů, a to příjmem zpravidla neúčelovým, řádným, pravidelným a plánovaným Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  vymezení daně pro účely daňového řádu ◦ § 2 odst. 3 daňového řádu - daň zahrnuje  peněžité plnění označené jako daň, clo, poplatek  peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu (odvody, příspěvky, úhrady, penále)  peněžité plnění v rámci dělené správy (pouze v platební rovině)  daňový odpočet, daňovou ztrátu, jiný způsob zdanění (není-li stanoveno jinak)  příslušenství daně (není-li stanoveno jinak) ◦ záloha na daň ◦ veřejné rozpočty ◦ druh daně Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5 a. Pojem daňového práva b. Systém daňového práva c. Prameny daňového práva d. Daňová soustava (v užším smyslu) e. Základní konstrukční prvky daně f. Daňověprávní vztahy 5 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6  daňové právo ◦ jako součást finančního práva ◦ jako samostatné právní odvětví  daňové právo / poplatkové právo / celní právo / berní právo / právo povinných peněžitých plnění / právo daňových příjmů veřejných rozpočtů  vymezení v užším smyslu ◦ soubor právních norem upravujících příjmy veřejných rozpočtů označené jako daně  vymezení v širším smyslu ◦ soubor právních norem upravujících daňové příjmy veřejných rozpočtů, tj. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 6 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

7 7 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. Daňové právo obecná část zvláštní část

8 8 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. Daňové právo hmotnéprocesní

9 I. ústavní zákony ◦ čl. 4 a 11 Listiny základních práv a svobod II. mezinárodní smlouvy ◦ zamezení dvojího zdanění ◦ administrativní spolupráce III. právní předpisy Evropské unie IV. zákony V. vyhlášky VI. (interní normativní instrukce) VII. (judikatura) 9 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

10  Ústava 1920 ◦ „daně a veřejné dávky vůbec mohou se ukládati jen na základě zákona“  Ústava 1948 ◦ „Daně a veřejné dávky lze ukládat toliko na základě zákona.“  Ústava 1960 ◦ neupravovala  Ústavní zákon z roku 1968 ◦ „daně a poplatky možno ukládat jen na základě zákona“  čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ◦ „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“ 10 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

11  daňové právo hmotné ◦ zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ◦ zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ◦ zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ◦ zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ◦ zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ◦ zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ◦ část 45.-47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ◦ zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ◦ zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ◦ zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ◦ další zákony upravující poplatky, odvody, úhrady, pojistná atd.  daňové právo procesní ◦ zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ◦ dříve zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 11 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

12 12 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Spotřební daně včetně daní energetických Daň z přidané hodnoty Spotřební daně včetně daní energetických Daněpřímédůchodovémajetkovénepřímé

13 13 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. Majetkové daně v klidu převodní daně bezúplatný převod inter vivos mortis causa úplatný převod nemovitostímovitostí Daň z nemovitostí Daň silniční Daň z nemovitostí Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z převodu nemovitostí

14 A. Subjekt B. Předmět C. Základ D. Sazba E. Výpočet F. Období G. Rozpočtové určení 14 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

15  finanční vztahy týkající se soustřeďování peněžní masy ve formě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ve veřejných rozpočtech regulované daňovým právem  daňové vztahy x daňověprávní vztahy  daňověprávní vztahy o hmotné o procesní 15 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

16  v užším smyslu ◦ soubor právních norem upravujících správu příjmů veřejných rozpočtů označených jako daně  v širším smyslu ◦ soubor právních norem upravujících správu daňových příjmů veřejných rozpočtů, tj. daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 16 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

17 17 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D. Daňové právo procesní obecná část zvláštní část

18  úprava správy daní  správa daní zahrnuje ◦ postup správců daně ◦ realizaci práv a povinností osob zúčastněných na správě daní  správa daní x daňové řízení  cíl správy daní 18 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

19 I. Správce daně Úřední osoby Osoby zúčastněné na správě daní II. Daňové subjektyIII. Třetí osoby 19 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

20  § 10 daňového řádu ◦ orgán veřejné moci (správní orgán, jiný státní orgán) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní ◦ správní orgán  úřední osoby (§ 12) 20 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

21  vymezení § 20 daňového řádu ◦ osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně  plátcova pokladna  § 24 odst. 6 daňového řádu 21 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

22  vymezení § 22 daňového řádu ◦ obecná negativní definice ◦ např. svědci, znalci, tlumočníci, ručitelé, poddlužníci, orgány veřejné moci, provozovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, osoby povinné k součinnosti, osoby povinné strpět zásah či omezení ze strany správce daně, osoby podávající vysvětlení atd. 22 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

23  finanční vztahy týkající se správy daní regulované daňovým právem procesním, které vznikají, mění se a zanikají subjektům a mezi subjekty správy daní  příklad § 79 vysvětlení 23 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.

24 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 24 Obecná část daňového práva procesního I JUDr. Radim Boháč Ph.D.


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google