Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011
Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 2 Ústavní základy české veřejné správy JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011

2 Limity pro uplatňování veřejné moci
Míra právního omezení je rovněž jedním ze základních rozdílů mezi veřejnou a soukromou správou. Čl. 2 odst. 3 Ústavy: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Čl. 2 odst. 2 LZPS: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. A contrario: Čl. 2 odst. 4 Ústavy: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Čl. 2 odst. 3 LZPS: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

3 Vláda a její postavení Čl. 67 odst. 1 Ústavy: Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Složení vlády: Předseda – místopředsedové – ministři. Uplatnění jmenovacího a kolegiálního principu. Vláda nejen vykonává veřejnou správu, ale též vládne!

4 Vláda a její postavení (2)
Úkoly v oblasti veřejné správy Řízení Koordinace rezortů Metodická pomoc Vytváření právního rámce Politická odpovědnost vlády ve vztahu k PSP ČR (možnost vyslovení nedůvěry a nevyslovení důvěry) § 28 odst. 1 kompetenčního zákona: Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

5 Normotvorná činnost veřejné správy
Podíl na klasickém legislativním procesu Možnost samostatné tvorby právních předpisů a) čl. 78 Ústavy b) čl. 79 odst. 3 Ústavy c) čl. 104 odst. 3 Ústavy 3. Interní normotvorba jako součást řízení.

6 Ústavní zakotvení samosprávy
Týká se pouze územní samosprávy. Je mu věnována VII. hlava Ústavy (čl ) Základní principy: Právo na samosprávu a její podoba Dvoustupňovost samosprávy Klíčová úloha zastupitelstev a jejich volby Garance vlastního majetku a hospodaření Ochrana před zásahy ze strany státní správy Možnost svěření přenesené působnosti

7 Územní uspořádání státní moci
Obsaženo i v jiných předpisech než sama Ústava! Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. (zřízení krajů, ty vymezeny prostřednictvím okresů) Zákon č. 36/1960 Sb. , o územním členění státu V některých případech i podzákonné předpisy (vyhláška MV č. 207/2011 Sb. – v Příloze 1 matriční obvody)

8 Základní práva a svobody a VS
S činností veřejné správy souvislí zejména práva politická (Hlava II. oddíl 2. Listiny) Svoboda projevu Právo na informace (čl. 17 odst. 5: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.) Svobodné spolčování Právo podílet se na veřejné správě přímo, nebo nepřímo, podmínky volebního práva (čl. 21) Právo na hmotné zabezpečení, ochrana zdraví, právo na vzdělání, na příznivé životní prostředí Právo na soudní a jinou právní ochranu (v čl. 36 odst. 2 výslovně garantováno správní soudnictví) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem (čl. 36 odst. 3)

9 Dělení veřejné správy v ČR
Široké rozpětí veřejné správy (v materiálním pojetí) naznačuje Správní řád: § 1 odst. 1: Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").

10 Členění veřejné správy v ČR
Veřejná správa Státní správa Samospráva Ostatní VS Přímá Nepřímá Územní Zájmová Jiná


Stáhnout ppt "JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google