Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

3 Pojem ústavního práva Ústavní právo je soubor právních norem upravujících nejdůležitější právní vztahy ve státě, a to : upořádání státu, typ státu, charakteristiku státního zřízení upořádání státu, typ státu, charakteristiku státního zřízení rozdělení a výkon státní moci (zákonodárná, výkonná a soudní) a správy ( nejvyšší orgány státní moci a správy) rozdělení a výkon státní moci (zákonodárná, výkonná a soudní) a správy ( nejvyšší orgány státní moci a správy) základní práva a svobody občanů základní práva a svobody občanů

4 Prameny ústavního práva Pramenem ústavního práva jsou :  ÚSTAVA  ÚSTAVNÍ ZÁKONY, které tvoří vrchol právního řádu.

5 Ústava je nejvyšší právní předpis státu, má nejvyšší právní sílu. Ústava je nejvyšší právní předpis státu, má nejvyšší právní sílu. Může být měněna a doplňována pouze ústavními zákony. Může být měněna a doplňována pouze ústavními zákony. Všechny ostatní právní předpisy musí být s ústavou v souladu, nemohou jí oporovat Všechny ostatní právní předpisy musí být s ústavou v souladu, nemohou jí oporovat Případný nesoulad v právním řádu řeší Ústavní soud, který má sídlo v Brně. Případný nesoulad v právním řádu řeší Ústavní soud, který má sídlo v Brně.

6 Ústava představuje specifický právní akt, který se od jiných právních norem liší jak obsahem, tak formou. Obsah – ustanovení ústavy se týkají struktury, kompetencí a funkcí státních orgánů. Forma – od jiných součástí právního řádu se liší názvem ( ústava, ústavní zákon), právní silou a formou schvalování ( tzv. kvalifikovaná většina- schvalovat, měnit, nebo rušit ústavu lze jen 3/5 většinou všech poslanců a 3/5 většinou přítomných senátorů).

7 Hlavní prameny ústavního práva 1. ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava ČR Ústava ČR 2. usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, Listina základních práv a svobod, která je dle čl. 3 ústavy součástí ústavního pořádku ČR. Oba právní předpisy nabyly účinnosti dnem 1.1.1993 a tvoří jeden celek – Ústavu ČR.

8 Ústavu ČR tvoří :  Preambule  113 článků rozdělených do 8 hlav : hlava první- Základní ustanovení hlava druhá- Moc zákonodárná hlava třetí- Moc výkonná hlava čtvrtá- Moc soudní hlava pátá- Nejvyšší kontrolní úřad hlava šestá- Česká národní banka hlava sedmá- Územní samospráva hlava osmá- Přechodná a závěrečná ustanovení

9 Preambule Preambule je úvodní slavnostní prohlášení ústavy, které obsahuje historický nástin vývoje naší země, je zde vyjádřena věrnost občanů tradicím země.

10 HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

11 V hlavě první jsou zakotvena ustanovení, odrážející charakter a podstatu státu:  státní zřízení – Česká rebublika, jednotný, svrchovaný a demokratický stát  zdrojem věškeré státní moci je lid

12  každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá  ústava může být měněna nebo doplňována pouze ústavními zákony  hlavním městem ČR je Praha

13 Státní symboly ČR Státní symboly jsou zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost a tyto jsou projevem státnosti. Státními symboly se stát reprezentuje ve vztahu k jiným statům, vyjadřuje jimy svou historii, územní vývoj, státoprávní povahu i národní identitu. Podoba státních symbolů má své historické opodstatnění.

14 Malý státní znak

15 Velký státní znak

16 Státní barvy

17 Státní vlajka

18 Vlajka prezidenta republiky

19 Státní pečeť

20 Státní hymna


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google