Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní stát, demokracie a sociální stát Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní stát, demokracie a sociální stát Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 10.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní stát, demokracie a sociální stát Katedra práva

2 www.econ.muni.cz 2 Právní stát, demokracie a sociální stát Ústavněprávní rámec: čl. 1 odst. 1 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále též „Ústava“) - Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod - Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. čl. 9 odst. 2 Ústavy - změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

3 www.econ.muni.cz 3 1. Právní stát Definice Stát – území. Obyvatelstvo, státní moc atd. Právo – soubor (systém) právních norem upravujících společenské vztahy -) právní + stát

4 www.econ.muni.cz 4 Principy právního státu a) Princip suverenity lidu – legitimním zdrojem veškeré státní moci = lid, čl. 2 odst. 1 první věta Ústavy b) Princip dělby moci – čl. 2 odst.1 druhá věta Ústavy c) Princip zákonnosti (legality) – závaznost práva pro všechny včetně státu a jeho orgánů d) Princip ochrany základních práv a svobod – LZPS

5 www.econ.muni.cz 5 Principy právního státu e) Princip právní jistoty – vyloučení nepředvídatelnosti (zvůle) státní moci, vyloučení retroaktivity, atp. f) Princip maximálního omezení zásahů do práv občanů (PO) – občanům (PO) je dovoleno vše, co není zakázáno – čl. 2 odst. 4 Ústavy x stát může činit jen to, co mu dovoluje zákon, čl. 2 odst. 3 g) Další principy – předvídatelnost (legitimní očekávání), přiměřenost (proporcionalita),…

6 www.econ.muni.cz 2. Demokracie jedna z forem vlády x autoritářské režimy x totalita x anarchie formy demokracie: a) přímá b) nepřímá (zastupitelská) Volby, referendum Výhody, nevýhody ČR vs. jiné státy 6

7 www.econ.muni.cz Základní principy demokracie a) státní moc odvozena od suverenity lidu (ne panovníka, boha, strany) b) pravidelné volby (všeobecné, přímé, rovné hlasovací právo) c) konkurence politických stran d) vláda většiny - podřízení menšiny většině e) ochrana práv menšin f) respektování právního státu, viz výše. 7

8 www.econ.muni.cz Právní rámec demokracie v ČR čl. 1. Ústavy - Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. čl. 2 odst. 1 Ústavy - Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. čl. 6 Ústavy - Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. (½ z 1/3 přítomných x 101 x 3/5 ze všech poslanců atp.) 8

9 www.econ.muni.cz Referendum Přímý výkon státní moci Místní referendum Krajské referendum Referenda ad hoc 9

10 www.econ.muni.cz Místní referendum zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu § 6 - V referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce. x § 7 Místní referendum nelze konat: 1) o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města, 2) o zřízení nebo zrušení orgánů obce o jejich vnitřním uspořádání, 3) o volbě a odvolání starosty nebo primátora a členů dalších orgánů obce, 4) jestliže by položená otázka (rozhodnutí) byla v rozporu s právními předpisy 5) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo 6) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, 7) jestliže od rozhodnutí v místním referendu neuplynulo 24 měsíců. 10

11 www.econ.muni.cz 11 Referendum b) krajské referendum c) Lisabon, EMU, atd. Soudní přezkum místního a krajského referenda Krajské soudy a Nejvyšší správní soud Ústavní soud

12 www.econ.muni.cz 12 Sociální stát welfare state definice - stát zaměřený na blaho občanů stát pečující o své občany, … Skandinávie, záp. Evropa ekonomická krize výhody, nevýhody:

13 www.econ.muni.cz 13 Shrnutí Právní stát Demokracie Sociální stát Definice, základní principy Referendum


Stáhnout ppt "10.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní stát, demokracie a sociální stát Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google