Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_29-06 DUM 6 PRÁVO EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_29-06 DUM 6 PRÁVO EU."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_29-06 DUM 6 PRÁVO EU

2 Komunitární právo 1 Právo Evropských společenství
komunitární právo – acquis communautaire ( systém nadstátního práva) Komunitární právo – dělení: Primární právo tvoří jej zakladatelské smlouvy o Evropských společenstvích, Slučovací smlouva Jednotný evropský akt, Smlouva o Evropské unii, Amsterodamská smlouva, mezinárodní smlouvy, ústavní tradice členských zemí

3 Komunitární právo 2 Sekundární právo (odvozené) nařízení – závazná
směrnice – závazná v cíli rozhodnutí – závazná pro vybrané státy doporučení – nezávazná stanoviska - nezávazná

4 Zásady Evropského práva
Princip přímého účinku přímá závaznost normy pro jedince Princip nadřazenosti přednost unijního práva před právem národním Princip subsidiarity Přednost práva EU!!!

5 Národní a evropské právo
Evropské právo je upřednostněno před právem národním členské státy musí implementovat (zařadit)evropské právo do národního právního systému státní soudy jsou odpovědny za prosazování evropského práva – při odlišnosti právní normy se primárně využívají evropské normy

6 Kodaňská kritéria politická a ekonomická kritéria, která musí každý stát od roku 1993 splnit před vstupem do unie Politická kritéria dodržování lidských práv stabilita demokratických institucí Ekonomická kritéria fungování tržní ekonomiky

7 Vystoupení z EU Stát může z EU oficiálně vystoupit
podmínky vystoupení upravuje Lisabonská smlouva stát o vystoupení zažádá – Rada EU zahájí jednání o smlouvě o budoucích vztazích mezi EU a zemí stát z EU oficiálně po uzavření dohody vystoupí

8 Občané EU občan státu unie = občan EU
smlouva o EU zavedla „evropské občanství“ občanská práva vyplývající z „evropského občanství“ politický a sociální charakter – př. právo volně cestovat, právo na rovné zacházení v zaměstnání… politická práva vyplývající z „evropského občanství“ aktivní a pasivní volební právo (př. volby do Evropského parlamentu) „občanská iniciativa“

9 Práva občanů EU Listina základních práv a svobod EU
od roku 2009 je dokument součástí primárního práva EU Evropský soudní dvůr řeší spory mezi orgány EU a jednotlivci, mezi členskými státy Evropský ombudsman Úmluva o ochraně lidských práv a svobod není součástí evropského práva Evropský soud pro lidská práva stojí mimo institucionální strukturu EU

10 ČR a EU „Zpátky do Evropy“ (volební heslo Občanského fóra v roce 1990)
v roce 1993 podepsala vláda tzv. Asociační dohodu upravovala vztahy mezi EU a ČR před vstupem do EU nutnost plnění „kodaňských kritérií“ ze strany ČR v ČR vyhlásil prezident na 13. a 14. června 2003 referendum o vstupu (účast 55%, souhlasilo 77% z nich) Znění otázky v referendu: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členem Evropské unie?“ vstup ČR do EU

11 ČR a EU Národní priory ČR prosazování principu tržního hospodářství
snižování administrativní zátěže zvyšování energetické bezpečnosti a ochrana klimatu podpora lidských práv, další rozšiřování EU ČR má právo podílet se na rozhodování v evropských institucích

12 ČR a EU v roce 1990 bylo zahájeno jednání o vstupu do ES
v roce 1996 podala ČR přihlášku ke členství v letech 1998 – 2004 probíhala přístupová jednání (nutno plnit „kodaňská kritéria“) ČR v rámci „východní vlny“ rozšíření vstoupila s dalšími devíti zeměmi do EU

13 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE
Děkuji za pozornost Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_29-06 DUM 6 PRÁVO EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google