Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 15. prosince 2012VY_32_INOVACE_140206_Statni_organy_CR_DUM Státní orgány ČR

2  Princip oddělení mocí – záruka demokracie, že státní moc nebude zneužita proti občanům.  Moc nemůže být soustředěna v rukou jednoho státního orgánu, který by byl obtížně kontrolovatelný a potenciálně ohrožoval veřejný život a svobody občanů.

3 Složky státní moci 1.Moc zákonodárná (legislativa) – má ve své pravomoci vydávání zákonů (parlament). 2.Moc výkonná (exekutiva) – vykonává běžnou vládní agendu v rámci platných zákonů (vláda a prezident). 3.Moc soudní (jurisdikce) – kontroluje dodržování zákonů (soustava soudů).

4  Princip brzd a rovnovah – pravomoci jednotlivých složek moci jsou od sebe odděleny a stanoveny tak, aby se navzájem vyvažovaly a omezovaly.  Rozhodnutí každého ze tří základních ústavních orgánů mohou být ostatními orgány korigována, případně zcela zrušena.

5 Moc zákonodárná Parlament – tvořen dvěma komorami: Poslaneckou sněmovnou a Senátem.  Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.  Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

6 Silnější postavení má Poslanecká sněmovna  Přijímá návrhy zákonů.  V čele stojí předseda, který je sněmovnou volen a může jí být i odvolán.  Předseda svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze, navrhuje pořadí a způsob projednávání jednotlivých bodů.

7 Volby do obou komor Parlamentu  Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.  Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.

8 Rozpuštění Poslanecké sněmovny  Má právo rozpustit prezident republiky, jestliže: a)Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě. b)Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet.  Senát zastoupí PS ve věcech, které nesnesou odkladu.

9 Jednání Parlamentu  Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.  K přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů.  K přijetí ústavního zákona (mezinárodní smlouvy) je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a senátorů.

10 Moc výkonná Vláda  Vrcholný orgán odpovědný Poslanecké sněmovně.  Složena z předsedy (premiéra), místopředsedů a ministrů.  Předsedu vlády jmenuje prezident republiky, na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy.

11  Po svém jmenování musí získat důvěru Poslanecké sněmovny.  Poslanecká sněmovna může vládě kdykoli ve volebním období vyslovit nedůvěru = vláda musí podat demisi.  Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti.

12 Prezident  Prezident republiky je hlavou státu.  Je volen na společné schůzi obou komor parlamentu, ale není jimi odvolatelný.  Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.

13  Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.  Ústava jmenuje 21 pravomocí prezidenta republiky.  Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat (výjimkou je velezrada).

14 Moc soudní Ústavní soud  Posuzuje, zda je dodržována ústavnost, nejsou porušována lidská práva nebo zda přijatý zákon není v rozporu s ústavou a právním řádem.  Sídlí v Brně.  Skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem.

15 Soustava soudů v ČR je čtyřstupňová: 1.Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (oba v Brně). 2.Vrchní soudy (v Praze a Olomouci). 3.Krajské soudy (v krajských městech). 4.Okresní soudy.  Soudy jsou nezávislé, soudci jsou jmenováni prezidentem bez časového omezení a jsou neodvolatelní.

16 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google