Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I.5. Demokracie přímá a nepřímá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I.5. Demokracie přímá a nepřímá"— Transkript prezentace:

1 I.5. Demokracie přímá a nepřímá
ÚSTAVNÍ PRÁVO I.5. Demokracie přímá a nepřímá JUDr. Petr Čechák

2 Demokracie přímá a nepřímá
vláda lidu, lidem a pro lid Otázka, kdo je lid? – pojem demokracie prochází vývojem Přechod suverenity z monarchy na lid (legitimizující úloha demokracie) Dvě možné koncepce a) neomezená moc lidu (většiny) b) princip většiny při ochraně práv menšin Demokratický právní stát nutnost limitace výkonu moci (dělba moci a lidská práva) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Demokracie přímá a nepřímá
Přímá a zastupitelská demokracie dnes většinou kombinace obou modelů 1) Zastupitelská (reprezentativní) demokracie výkon moci a rozhodování provádí zvláštní orgány generované volbou - legitimizační řetězec Primární a sekundární prameny práva Podstatné znaky demokratického (právního) státu suverenita lidu a svobodné volby princip vlády na čas princip většiny a princip ochrany menšin záruky základních práv a limitace (dělba) moci JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Demokracie přímá a nepřímá
Volební právo – představuje státem garantovanou možnost se za splnění stanovených podmínek (např. dosažení věku) podílet na formování orgánů veřejné moci Aktivní a pasivní volební právo Principy volebního práva a) všeobecné census věku, pohlaví, náboženství, vzdělání, majetku b) rovné – stejné podmínky účasti a stejná váha hlasu c) svobodné (v některých státech naopak povinná účast) d) přímé versus nepřímé (prostřednictvím volitelů) e) tajné versus veřejné hlasování JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Demokracie přímá a nepřímá
Většinový volební systém australský volební systém (alternativní hlasování) Poměrný volební systém volné kandidátní listiny vázané kandidátní listiny přísně vázané kandidátní listiny Metoda volebního čísla Hareova metoda Metoda volebního dělitele d´Hondtův systém, Imperialiho, Saint Lague Kombinované volební systémy JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Demokracie přímá a nepřímá
Formy přímé demokracie dnes většinou jako doplněk zastupitelské demokracie tzv. polopřímá či plebiscitní demokracie Referendum fakultativní versus obligatorní doporučující versus závazné předběžné versus následné Plebiscit specifický název hlasování (referendum) o osudu určitého území (zejm. jeho příslušnost ke konkrétnímu státu – např. ve třicátých letech obyvatelé Sárska plebiscitem rozhodovali mezi jeho připojením k Francii nebo k Německu) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Demokracie přímá a nepřímá
Lidová iniciativa (zákonodárná iniciativa lidu) používá se zejm. jako nástroj, jímž může lid sám navrhnout k přijetí návrh určitého právního předpisu, na jehož znění se lid shoduje; orgán moci zákonodárné návrh nemusí přijmout, ale musí jej projednat Recall (odvolání) odvolání jmenovaného funkcionáře voliči na základě nespokojenosti se způsobem, jak vykonává svou funkci ještě před uplynutím období, na nějž byl do své funkce zvolen Petice možnost obracet se s žádostmi, náměty či stížnostmi na orgány veřejné moci; na rozdíl od lidové iniciativy zde není povinnost těchto orgánů petici projednat či se s ní jinak věcně zabývat JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "I.5. Demokracie přímá a nepřímá"

Podobné prezentace


Reklamy Google