Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR I.1. Pojem a základní znaky státu Mgr. Petr Čechák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR I.1. Pojem a základní znaky státu Mgr. Petr Čechák"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR I.1. Pojem a základní znaky státu Mgr. Petr Čechák 22662@vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu V tzv. přirozeném stavu má každý tolik práva, kolik má síly. Každý je zcela svobodný, má možnost jednat instinktivně a přisvojovat si vše, co chce: věci i lidi. (Thomas Hobbes – Leviathan) Při absenci nadřízené moci jako prostředku podřízení lidí řádu existuje hrozba permanentní války všech proti všem Stát je nositelem monopolu na legální násilí (M. Weber) Koncepce minimálního státu – vnitřní a vnější bezpečnost (tyto funkce musí stát zabezpečovat vždy – jsou naprostým minimem) Úlohou státu vytvořit a prosazovat řád (stát prosazuje právo jako soubor závazných norem chování, jehož dodržování prosazuje) Stát (a právo) však musí fungovat i jako mediátor při řešení sporů (státní moc zde představuje prostředek prosazení a garance těchto řešení)

3 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Různé koncepce státu: - organická – stát jako živý organismus - mechanická – stát jako stroj svého druhu - stát jako mocenský nástroj ovládnutí společnosti Stát je korporací veřejného práva, jež má normativní funkci Georg Jellinek – tříprvková charakteristika pojmu státu - lid (státní národ) či obyvatelstvo - území - moc Stát představuje „trvalý organický svazek lidstva, jisté teritorium obývajícího, s jedinou vůlí a jedinou mocí nejvyšší, jehož účelem jest napomáhati dosažení všech životních úkolů lidu takto spojeného.“ J. Pražák

4 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Lid, obyvatelstvo (státní národ) - usedlé obyvatelstvo (prvek stálosti a vazby k území a státu) - někdy rozlišovány pojmy obyvatelstvo a národ Národ není pouze součtem osob obývajících určité území pojem (státního) národa je spojen s existencí „integrujících prvků“ – implikuje vnímání sebe jako příslušníků národa jako svébytné entity (národní identita) Státní idea - představuje integrující prvek - slouží možnosti identifikování se se státem - právě státní idea jako určitá kulturní či historická tradice apod. může být integrujícím prvkem umožňujícím existenci (státního) národa - je i zpravidla i zdrojem věrnosti ke státu Území - prostorově vymezuje sféru výkonu moci státu - zde suverénní (nejvyšší) mocí moc daného státu

5 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Státní moc Pojem moci obecně - schopnost přimět jiného jednat určitým způsobem, a to i tehdy, pokud by jinak takto nejednal Moc (i státní moc) se může projevovat jako přirozená autorita (přirozená autorita souvisí s legitimitou) ale vždy je zde i možnost vynucení poslušnosti (monopol státu na legální násilí) Právní stát – princip sebeomezení státu právem Státní moc je mocí suverénní – je jedinou původní veřejnou mocí ve státě (moc jiných subjektů veřejné moci je odvozená právě od moci státu) Princip teritoriality Princip personality

6 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Pojem veřejné moci 1) státní moc (původní neodvozená veřejná moc) 2) veřejná moc v užším slova smyslu („zbývající“ odvozená moc ve státě) - primárně moc jiných veřejnoprávních korporací

7 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Státní občanství trvalý, místně neomezený svazek (status, právní vztah) fyzické osoby a státu, z něhož vznikají práva a povinnosti a určují tak obsah státního občanství Obsahem občanství tradičně závazek věrnosti ke státu Státní příslušnost (obsahově širší než státní občanství) státní příslušnost i právnické osoby, lodě, letadla apod. S občanstvím spojena rovnost (idea občanství je odmítnutím poddanství – VFR) Některá (zejména politická) práva mohou být navázána na podmínku občanství (např. volební právo)

8 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Způsoby nabývání státního občanství 1) narozením - ius sanguinis (právo krve) - ius soli (právo místa) 2) naturalizací - nabytí občanství po narození a) sňatkem b) legitimace nezletilých dětí občanem státu c) udělení občanství na jeho vlastní žádost d) přijetí do státní služby 3) opcí - právo volby Expatriace – pozbytí občanství za zákona nebo vzdáním se Bipolité – osoby, které mají dvojí (případně i vícero) občanství Apatridé (apolité, bezdomovci) – nemají občanství žádného státu


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR I.1. Pojem a základní znaky státu Mgr. Petr Čechák"

Podobné prezentace


Reklamy Google