Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030."— Transkript prezentace:

1 Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030

2 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Výukový modul – Právní aspekty v dopravě a její infrastruktuře Jednotlivé moduly obsahově postupují od obecnějších průřezových témat k jednotlivým právním odvětvím a dílčím tématům.

3 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Obsah modulu: 1. Úvod do mezinárodního práva a práva EU 2. Základní právní teorie 3. Organizace veřejné moci 4. Úvod do správního práva 5. Správní řízení 6. Stavební řízení a územní plánování 7. Stavební řád ve vztahu k dopravní výstavbě 8. Zadávání veřejných zakázek 10. Podnikání v silniční dopravě 11. Závěrečný test

4 Popularizace výsledků dopravního výzkumu 1.Úvod do mezinárodního práva a práva EU Mezinárodní právo -soukromé: soukromoprávní vztahy se zahraničním prvkem -veřejné:vztahy mezi subjekty mezinárodního práva

5 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Nejvýznamnější subjekty mezinárodního práva: - státy - mezinárodní organizace Stát na svém území vykonává výlučnou moc (suverenitu). To zahrnuje neomezenou moc nad územím včetně možnosti dispozice s územím. Suverenita jakožto výlučná moc zahrnuje rovněž zákaz toho, aby ostatní státy vykonávaly moc na území suverénního státu. Státy navzájem jsou tedy v právně (nikoliv fakticky) rovném postavení.

6 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Evropská unie - specifická mezinárodní organizace - koncept „nadstátnosti“, tj. pravomoc tvořit právo, které je závazné pro členské státy - přednost práva EU před vnitrostátním - právní akty: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, stanovisko

7 Popularizace výsledků dopravního výzkumu 2. Základní právní teorie Pojem právo se vyskytuje ve dvou základních podobách, a to jako právo objektivní a právo subjektivní. Objektivní – souhrn právních norem Subjektivní – možnost chování daná normami objektivního práva

8 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Prameny práva v ČR Hlavním pramenem práva jsou tzv. normativní právní akty, tj. zákony, vyhlášky a nařízení. Podpůrným pramenem práva, sloužícím zejména k výkladu normativních právních aktů, jsou soudní rozhodnutí, z nichž nejvýznamněji působí rozhodnutí Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.

9 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Právní normy jsou závazná vynutitelná pravidla chování, zakládající práva či povinnosti. Právní normy regulují právní vztahy, tj. vzájemná práva a povinnosti subjektů práva (právnických a fyzických osob). Právní vztah vzniká, mění se a končí na základě právní skutečnosti, tj. právně relevantního chování či události.

10 Popularizace výsledků dopravního výzkumu 3. Organizace veřejné moci Státní moc je schopnost ovlivňovat chování a jednání ostatních, podložená možností realizace legitimního násilí. Dle Ústavy ČR je zdrojem veškeré moci ve státě lid. Lid vykonává svou moc prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Státní moc lze uplatňovat jen v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

11 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Orgánem moci zákonodárné je parlament tvořený dvěma komorami. Obsahem výkonu funkce moci zákonodárné je zejména tvorba a vydávání normativních aktů. Právní normativní akty se tvoří v rámci legislativního procesu, do kterého vedle parlamentu zasahuje i prezident.

12 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Orgány moci výkonné jsou prezident jako hlava státu a vláda jako vrcholný orgán výkonné moci. Mezi další orgány výkonné moci patří ministerstva, jiné správní úřady, orgány územní samosprávy a státní zastupitelství. Vláda v rámci výkonu výkonné moci realizuje zákony vydáváním podzákonných právních aktů a řízením činnosti státního aparátu, a společně s prezidentem pak má zákonodárnou a politickou iniciativu směrem k parlamentu a vede zahraniční politiku včetně reprezentace státu. Prezident je hlavou státu a reprezentuje stát navenek.

13 Popularizace výsledků dopravního výzkumu Účelem soudnictví je ochrana zákonnosti, řešení sporů a hájení veřejného pořádku. Těžiště pravomoci soudů leží v oblastech řešení soukromoprávních sporů, rozhodování o trestných činech v trestním soudnictví, přezkumu rozhodnutí správních orgánů a přezkumu otázek ústavněprávních. Princip nezávislosti soudů se projevuje v oddělení soudnictví od moci zákonodárné i výkonné, které nemohou mít vliv na to, kdo bude rozhodovat v určité konkrétní věci nebo jaký bude verdikt.

14 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Mgr. František Doleček Frantisek.dolecek@cdv.cz


Stáhnout ppt "Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030."

Podobné prezentace


Reklamy Google