Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost
Principy duševního dění jsou sebezáchova a slast Sigmund Freud FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost šejnost©2009

2 Správní právo Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy

3 Správní řízení Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje postup
orgánů výkonné moci orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy

4 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Organizační
Zásady organizace veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy

5 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Hmotné
Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení

6 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Procesní
Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy

7 Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Trestní
Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů

8 Veřejná správa Správa veřejných záležitostí
Projev výkonné moci ve státě Organizační hledisko – orgány veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Výkon podzákonné činnosti Výkon nařizovací činnosti

9 Výkon veřejné správy Stát prostřednictvím svých orgánů
Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní korporace územní samospráva – kraje, obce zájmová samospráva – komory, svazky

10 Veřejná správa Státní správa realizace výkonné moci ve státě
je determinována a určována zákony obsahuje prvky řízení i prvky regulace Její činnost podzákonná a nařizovací garant určitého zákonného stavu oprávnění správních orgánů vydávat správní akty

11 Samospráva Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty
Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Rozhoduje samostatně svým jménem V přenesené působnosti výkon státní správy

12 Orgány zájmové samosprávy
Součást veřejné správy Advokátní komora Česká stomatologická komora Česká lékařská komora Hospodářská komora Notářská komora

13 Prameny správního práva
Ústřední orgány Ústava republiky, ústavní zákony Zákony a zákonná opatření Nařízení vlády republiky Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy

14 Prameny správního práva
Místní orgány Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech

15 Prameny správního práva
Prvotní prameny Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Odvozené prameny Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu

16 Prameny správního práva
Podle stupně právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly

17 PAMATUJ! Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Nazývají se NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY

18 Členění správních obvodů
Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Základní jednotka – OBEC Obecní úřad je vybavený přenesenou působností - matriční úřad - stavební úřad - úřad s rozšířenou působností

19 Členění správních obvodů Střední jednotka – OKRES
Neexistuje obecný orgán, pouze řada zvláštních orgánů ! - úřady práce - pozemkové úřady - ředitelství Policie - státní zastupitelství

20 Členění správních obvodů
Vyšší územně samosprávné celky – KRAJ Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecké Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský

21 Členění správních obvodů
Nepůsobí jeden obecný orgán ale zvláštní státní orgány - soudy - státní zastupitelství - správa Policie

22 Hlavní činnosti v oblasti státní správy
Pověřený obecní úřad Přestupková agenda Matriky Stavební úřad

23 Hlavní činnosti v oblasti státní správy
Obecní úřad s rozšířenou působností Vydávání občanských a řidičských průkazů Technické průkazy k motorovým vozidlům Evidence motorových vozidel Činnost živnostenského úřadu Řízení o dávkách sociální podpory Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Sociálně právní ochrana dětí

24 Forma činnosti veřejné správy
Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Právní Organizační

25 Forma činnosti veřejné správy Právní formy
Normativní správní akty Individuální správní akty Interní normativní akty Individuální služební akty Dohody správně právního charakteru Faktické úkony s přímými právními důsledky

26 Forma činnosti veřejné správy Neprávní formy
Operativně organizační činnosti Materiálně technické operace

27 Normativní správní akty
Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy

28 Správně právní odpovědnost
Druh právní odpovědnosti Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Správně právní sankce Správní tresty

29 Správně právní odpovědnost
Správní delikty Přestupky Správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob Pořádkové správní delikty Disciplinární delikty

30 DISKUZE Co vás zaujalo.. Co Vás nebavilo.. Co Vás rozčílilo..

31 TEMPUS IPSUM AFFERT CONSILIUM
Čas sám přinese radu.. - Státní správa neustále hledá důvody své existence. - Samospráva se přetahuje o veřejné rozpočty. - Úředníka nezměníš, jenom za podobného vyměníš. - I na tobě záleží, zda se správa věcí veřejných změní.


Stáhnout ppt "FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google