Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo pro podnikatele II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo pro podnikatele II"— Transkript prezentace:

1 Právo pro podnikatele II
Druhotné pohlavní znaky se vyvinuly jako součást komplexního souboru reprodukčního chování Charles Darwin FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost šejnost©2009

2 Výkon rozhodnutí Zákon o správním řízení soudním z.č. 150/2002 Sb.

3 Publikace Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění po dobu 14 dnů, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby

4 Publikace Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany jsou vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu

5 Publikace V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce

6 Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce
Účinnost Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce

7 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Základní a tradiční typ ochrany je žaloba proti nezákonnému rozhodnutí správního orgánu

8 Oprávněné subjekty ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Podat ji může ten, kdo tvrdí, že byl na svém právu zkrácen rozhodnutím správního orgánu, buď přímo samotným rozhodnutím anebo tím, že ke zkrácení na právech došlo v důsledku porušení práv při vedení správního řízení

9 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Oprávněné subjekty Žalobce se v těchto případech žalobou domáhá toho, aby takové rozhodnutí bylo zrušeno

10 Oprávněné subjekty ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Kdo byl potrestán za správní delikt, například za přestupek, ale také za jiný správní delikt, včetně kázeňského potrestání a má za to, že uložený trest je zjevně nepřiměřený, může žádat namísto toho, aby uložený trest byl zmírněn nebo od něj bylo upuštěno

11 Jednou ze základních podmínek žaloby je to, aby žalobce před tím, než se obrátí na soud, vyčerpal možnost podat řádný opravný prostředek ve správním řízení zpravidla tedy odvolání nebo tzv. rozklad

12 Pokud neuspěje s opravným prostředkem, je žaloba přípustná
ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO Pokud neuspěje s opravným prostředkem, je žaloba přípustná Musí být podána ve lhůtě zákonem stanovené, zpravidla do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno zamítavé rozhodnutí o opravném prostředku

13 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO
Některé zákony stanoví pro napadení jednotlivých rozhodnutí správních orgánů lhůtu kratší

14 Správní soudnictví Soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví zákon

15 Správní soudnictví Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. U krajských soudů vykonávají správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci

16 Zahájení řízení Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu Týká-li se návrh věcí uvedených jmenovitě v zákoně, nazývá se návrh žalobou

17 Účastníci řízení Navrhovatel - žalobce Odpůrce - žalovaný

18 Účastníci řízení Podmínka způsobilosti - způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, a správní orgán, dále i ten, komu ji zákon přiznává

19 Průběh řízení Předběžné opatření Sloučení věci Vyloučení věci

20 Průběh řízení Zastavení řízení Přerušení řízení Odmítnutí návrhu

21 Rozhodnutí soudu Usnesení Rozsudek Náklady řízení

22 Náležitosti žaloby Označení účastníků Subsumpce Žalobní petit

23 Lhůta k podání žaloby Dva měsíce od zjištění nezákonnosti
Dva roky objektivně od vzniku nezákonnosti

24 Kompetenční spory Správní orgány a orgány územní samosprávy
Ústřední správní orgány

25 Opravné prostředky Kasační stížnost Proti rozhodnutí soudu
Lhůta dva týdny od doručení Odnětí odkladného účinku

26 Opravné prostředky Obnova řízení Proti rozhodnutí soudů
Lhůta tři měsíce od zjištění důvodů Po třech letech jen v případě zrušení trestního rozsudku

27 Opravné prostředky Usnesení o obnově
Vyloučení kasační stížnosti nebo obnovy

28 DISKUZE Co vás zaujalo.. Co Vás nebavilo.. Co Vás rozčílilo..

29 KAŽDÝ MÁ JEN TOLIK PRÁVA, KOLIK MÁ MOCI
Tantum iuris habet, quantum potentia valet.. - Každé rozhodnutí správního orgánu lze napadnout. - Výkon rozhodnutí soudu nás může překvapit. - Snaž se většinu sporů řešit smírně. - I na tobě záleží, zda prokážeš rozvahu a moudrost.


Stáhnout ppt "Právo pro podnikatele II"

Podobné prezentace


Reklamy Google