Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. Moc soudní a výklad práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. Moc soudní a výklad práva"— Transkript prezentace:

1 15. Moc soudní a výklad práva
Základy práva 15. Moc soudní a výklad práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 15. Moc soudní a výklad práva
Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 – 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy – soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným právům; jen soudy rozhodují o vině a trestu za trestné činy Právo na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny a čl. 6 Evropské Úmluvy) „každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“ Požadavek nestrannosti a nepodjatosti soudce a) soudce je z výkonu své funkce neodpovědný a neodvolatelný b) soudce je jmenován prezidentem republiky c) soudce vázán pouze zákonem (čl. 95 Ústavy) – „funkční nezávislost“ d) právo na zákonného soudce (čl. 38 Listiny) – zákaz odnětí e) rovnost účastníků v řízení před soudy (i rovnost zbraní) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 15. Moc soudní a výklad práva
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Předpoklady pro vznik soudcovské funkce a) občanství ČR b) bezúhonnost c) dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo d) tříletá praxe justičního čekatele e) složení justiční zkoušky f) jmenování prezidentem republiky Soustava soudů (čl. 91 Ústavy) Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (Brno) Vrchní soudy (Praha a Olomouc) Krajské soudy (v Praze Městský soud) Okresní soudy (v Brně Městský soud) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 15. Moc soudní a výklad práva
Ústavní soud (čl. 83 – 89 Ústavy) zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu specializovaný orgán ochrany ústavnosti (není další odvolací instancí – nutný ústavní aspekt) sídlem Brno celkem patnáct soudců – jmenováni na 10 let Předseda a místopředsedové ÚS Plénum ÚS (abstraktní kontrola ústavnosti Senáty ÚS – celkem čtyři senáty po třech soudcích (konkrétní kontrola ústavnosti) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 15. Moc soudní a výklad práva
Soudci jsou jmenováni na 10 let prezidentem republiky (se jmenováním nutný souhlas Senátu) Podmínky výkonu funkce a) občanství ČR b) dosažení věku 40 let c) bezúhonnost d) dokončené právnickým vzděláním e) desetiletá právnickou praxí Imunita – obdobný režim jako u člena komory Parlamentu ČR trestněprávní imunita, zadržení – souhlas předsedy ÚS, přestupková imunita Vykonatelná rozhodnutí ÚS jsou obecně závazná Nálezy ÚS Sbírka nálezů a usnesení ÚS Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 15. Moc soudní a výklad práva
Abstraktní kontrola ústavnosti § 64 an. zákona o ÚS – řízení o zrušení právních předpisů Ústavní soud může zrušit: a) zákon pro rozpor s ústavním pořádkem ČR b) jiný právní předpis rovněž i pro rozpor se zákonem Návrh může podat pouze kvalifikovaný subjekt (§ 64 zák. o ÚS) (jejich okruh se v případě zákona a jiných právních předpisů liší) Nález ÚS, jímž se ruší právní předpis nebo jeho část je obecně závazným negativním pramenem práva (vydává se ve Sbírce zákonů ČR) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 15. Moc soudní a výklad práva
Konkrétní kontrola ústavnosti § 72 an. zákona o ÚS – řízení o ústavních stížnostech stížnost na ochranu před zásahy do základních práv právo podat každá fyzická či právnická osoba lhůta 60 dnů od doručení posledního rozhodnutí o posledním procesním prostředku či není-li ho od chvíle, kdy se stěžovatel o zásahu dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku od zásahu do základního práva Spolu s ústavní stížností možný návrh na zrušení právního předpisu pro jeho rozpor s ústavním zákonem (ústavním pořádkem) či se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 15. Moc soudní a výklad práva
stížnost je nepřípustná (ÚS ji odmítne), pokud nebyly vyčerpány všechny opravné prostředky s výjimkou obnovy řízení Další výjimky a) věc stěžejního významu a neuplynul více než rok b) v řízení o opravných prostředcích značné průtahy 2) Ústavní stížnost samosprávy proti nezákonnému zásahu státu do práva na samosprávu (komunální stížnost) 3) Stížnost politické strany proti rozpuštění (lhůta 30 dnů) ÚS stížnost nálezem zamítne nebo ji (byť částečně) vyhoví vyhoví-li – rozhodnutí se zruší (kasační princip jiný zásah – ÚS zakáže či zakáže jeho pokračování Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 15. Moc soudní a výklad práva
Předběžná kontrola ústavnosti § 71a an. zákona o ÚS Otázka souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony - vysloví-li ÚS nesoulad – překážka ratifikace smlouvy Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu (Evropský soud pro lidská práva) § 117 zákona o Ústavním soudu - může vést ke zrušení právního předpisu, který byl aplikován i k obnově řízení u Ústavního soudu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 15. Moc soudní a výklad práva
Další typy řízení před Ústavním soudem a) řízení o opravném prostředku ve věci ověření volby poslance nebo senátora b) řízení o ztrátě volitelnosti, resp. vzniku neslučitelnosti funkcí poslance nebo senátora c) řízení o ústavní žalobě na prezidenta republiky d) řízení ve sporech o rozsah kompetencí mezi orgány státu a místní samosprávy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "15. Moc soudní a výklad práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google