Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOVOLÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOVOLÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 DOVOLÁNÍ

2 Historickoprávní souvislosti
Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek Po roce 1948 nahrazen stížností pro porušení zákona – kontrola socialistické zákonnosti V roce 1992 navrácen do české právní úpravy – nová koncepce (Rakousko+Francie) Novelou 30/2000 Sb. odděleny vady zmatečnosti

3 Obecná charakteristika
Mimořádný opravný prostředek Jediný splňuje kritéria teorie pro opravné prostředky Kasační opravný systém Funkční příslušnost Nejvyššího soudu

4 Předmět dovolání Musí jít o rozhodnutí vydané v odvolacím řízení
Předmětem dovolání jsou rozhodnutí odvolacího soudu, o nichž tak stanoví zákon (§ 236 o.s.ř.) Musí jít o rozhodnutí vydané v odvolacím řízení Není založeno na principu univerzality Napadnout lze pouze výrok rozhodnutí

5 Objektivní podmínky přípustnosti dovolání
1. Existence způsobilého předmětu dovolání 2. Přípustnost dovolání 3. Dodržení zákonem stanovené lhůty

6 Ad 2) Přípustnost dovolání
Přípustnost proti meritorním rozhodnutím (nalézací řízení): Pozitivní vymezení Zjevná diformita Skrytá diformita Právní stránka zásadního významu Negativní vymezení Bagatelní věci Věci upravené zákonem o rodině (zákonem stanovené výjimky) Věci mezinárodních únosů dětí

7 2. Dovolání proti rozhodnutím o mimořádných opravných prostředcích
Usnesení odvolacího soudu o: Žalobě na obnovu řízení Zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí dle § 235h o.s.ř. PLATÍ NEGATIVNÍ OMEZENÍ. Žalobě pro zmatečnost

8 3. Dovolání proti meritorním usnesením v jiných druzích civilního procesu
Usnesení odvolacího soudu o: Insolvenční řízení Nařízení výkonu rozhodnutí (mimo mezinárodní únosy dětí) Zastavení výkonu rozhodnutí (mimo mezinárodní únosy dětí) Rozvrh rozdělované podstaty ve výkonu Udělení příklepu Povinnostech vydražitele dle přísl. ustanovení o.s.ř. NEPLATÍ NEGATIVNÍ VYMEZENÍ.

9 4. Dovolání proti procesním unesením
Procesní rozhodnutí důležitější povahy-týkají se buď postavení účastníků nebo ukončení řízení V některých bodech nesmyslná právní úprava

10 Ad 3) lhůta pro podání dovolání
Dva měsíce od doručení rozhodnutí V případě nesprávného poučení – lhůta zachována nebo v zákonem stanovených případech lhůta čtyři měsíce od doručení. Prominutí zmeškání lhůty je nepřípustné.

11 Důvody dovolání Vada, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci Nesprávné právní posouzení Rozpor se spisy (s výjimkou dovolání přípustného proti rozhodnutí po právní stránce zásadního významu)

12 Subjektivní podmínky přípustnosti dovolání
Pouze účastník, kterému nebylo ve věci plně vyhověno.

13 Institut povinného zastoupení dovolatele
Platí pouze pro dovolatele, ne pro ostatní účastníky řízení Dovolatel musí být v řízení zastoupen advokátem nebo notářem Musí být již advokátem nebo notářem sepsáno Neplatí všeobecně Zvláštní procesní podmínka dovolacího řízení

14 Náležitosti dovolání Není možné podat ústně do protokolu
Obecné (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) Zvláštní – označení napadeného rozhodnutí - označení rozsahu - důvody dovolání - důkazy k prokázání důvodů dovolání - dovolací petit - podpis povinného zástupce, je-li třeba. Rozsahem a důvody je soud vázán.

15 Účinky podání dovolání
Devolutivní účinek => Nejvyšší soud Suspenzivní účinek – ze zákona ne, ale soud může rozhodnout o odložení vykonatelnosti

16 Řízení o dovolání Řízení před soudem prvního stupně
odmítne opožděné dovolání zastaví pro nezaplacení soudního poplatku přípravné úkony

17 Řízení o dovolání 2. Řízení před dovolacím soudem:
Vázán rozsahem a důvody Výjimky z vázanosti rozsahem – stejné jako u odvolání (4 skupiny) Zásadně bez jednání – jednání, jen provádí-li dokazování (obligatorní) nebo považuje-li to za vhodné (fakultativní) Dokazování jen k prokázání důvodů dovolání

18 Rozhodnutí o dovolání Procesní
Odmítnutí (nedostatky v podmínkách přípusnosti, vady návrhu) Zastavení – nedostatky procesních podmínek, včetně povinného zastoupení dovolatele

19 Rozhodnutí o dovolání 2. Meritorní
Odmítne – zjevně bezdůvodné – ne proti rozhodnutí po právní stránce zásadního významu Zamítne Zruší (a vrátí k dalšímu řízení – závazný právní názor, zastaví + popř. postoupí orgánu, do jehož pravomoci náleží)


Stáhnout ppt "DOVOLÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google