Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské soudní řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské soudní řízení"— Transkript prezentace:

1 Občanské soudní řízení
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Občanské soudní řízení

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_16_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Občanské soudní řízení Téma Ročník 3. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 3. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v nové formě výuky s důrazem na následnou aplikaci získaných poznatků. Interaktivita se projevuje v názornosti a systematičnosti probírané látky a ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 12. snímek: výkladová část – zabývá se občanským soudním řízením, jeho průběhem a opravnými prostředky 8. a 12. snímek: hypertextový odkaz na pojem žaloba a dovolání (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 13. – 17. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (10 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď , test je nutno procházet podle očíslovaných otázek v přesném pořadí

4 Občanské soudní řízení

5 Občanské soudní řízení (OSŘ)
postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků projednávání všech záležitostí u soudů (kromě trestných činů)

6 OSŘ obsahuje ustanovení o:
účastníci – osoby fyzické i právnické hl. pramen – občanský soudní řád OSŘ obsahuje ustanovení o: pravomoci a příslušnosti soudů účastnících řízení zahájení, průběhu a ukončení řízení opravných prostředcích správním soudnictví výkonu soudního rozhodnutí (o exekuci)

7 Orgány příslušné k řízení
v 1. stupni (instanci) – příslušné okresní soudy (výjimečně – krajské) místně příslušný – obecný soud žalovaného jedná a rozhoduje – jediný soudce – samosoudce (výjimečně – soudní senát)

8 Průběh OSŘ Zahájení řízení
na písemný návrh účastníka (některá řízení i bez návrhu – o dědictví, o prohlášení za mrtvého) návrh = žaloba, účastníci = žalobce a žalovaný (u sporného řízení) žaloba – musí obsahovat předepsané náležitosti žaloba

9 formou veřejného ústního jednání
Průběh řízení formou veřejného ústního jednání dokazování – výslechem svědků, znaleckými posudky, listinami, ohledáním, zprávami a vyjádřeními státních orgánů nepravdivé svědectví – trestný čin

10 Ukončení řízení rozhodnutím soudu – rozsudkem nebo usnesením
rozsudek – rozhodnutí o věci samé, o návrhu (žalobě) – obsahuje – výrok, odůvodnění a poučení o odvolání usnesení – o zastavení řízení nebo o schválení smíru

11 Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí soudu 1. stupně do 15 dnů
odvolací soud – 4 možnosti rozhodnutí: odmítne odvolání potvrdí rozhodnutí soudu 1. stupně změní rozhodnutí zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu 1. st.

12 Obnova řízení Dovolání proti rozsudku, který už je v právní moci
do 3 let od právní moci rozsudku soud, který rozhodoval v 1. st. Dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu do 2 měsíců rozhoduje Nejvyšší soud ČR Dovolání

13 Test Kdo může být účastníkem OSŘ? Co je hlavním pramenem OSŘ?
Osoby fyzické i právnické. Co je hlavním pramenem OSŘ? Občanský soudní řád.

14 Jaké soudy jsou zásadně příslušné v 1. stupni?
Okresní soudy, výjimečně krajské (např. v obchodních záležitostech). Kdo jedná a rozhoduje v řízení? Jediný soudce, tzv. samosoudce, výjimečně soudní senát (např. pracovněprávní spory).

15 Jak se ve sporném řízení nazývá návrh a jak účastníci řízení?
Návrh se nazývá žaloba a účastníci žalobce a žalovaný. Jak končí OSŘ? OSŘ končí rozhodnutím soudu – rozsudkem nebo usnesením.

16 Co patří mezi opravné prostředky?
Odvolání, obnova řízení a dovolání. O kterém opravném prostředku rozhoduje Nejvyšší soud ČR? O dovolání.

17 Do kolika dnů a kde se podává odvolání?
Co je to obnova řízení? Je to opravný prostředek proti rozsudku, který už je v právní moci. Do kolika dnů a kde se podává odvolání? Do 15 dnů od doručení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

18 Zdroje: RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN


Stáhnout ppt "Občanské soudní řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google