Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace soudnictví v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace soudnictví v ČR"— Transkript prezentace:

1 Organizace soudnictví v ČR
J.Kožiak

2 Soudní moc Zakotvena v ústavě Tripartita mocí (Montesqieau a spol)
Základní principy Nezávislost soudů a soudců Vázanost soudu zákonem Rovnost před soudem a v přístupu k němu Ústnost a veřejnost jednání Rozhodování senátem a samosoudcem Jednota soudní soustavy Víceinstančnost řízení

3 LZPS a soudnictví Čl 36 a násl. Právo na soudní ochranu
Právo na zákonného soudce Náhrada škody z nezákonného rozhodnutí

4 Druhy soudnictví Ústavní
Civilní (občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní...) Trestní Správní Další vojenské, lidové... Volební, korupční, proti organizovanému zločinu..

5 Soudní soustava Obecné soudy – civilní i trestní věci
Nejvyšší (Brno) Vrchní (Praha, Olomouc) Krajské – Praha městský Okresní – Praha obvodní, Brno městský Správní soudnictví Nejvyšší správní soud (Brno) a specializované senáty krajských soudů

6 Soudní soustava Ústavní soudnictví
Ústavní soud (Brno) Soudy mezinárodních institucí – ESD, ESLP... Rozhodčí soudnictví – stálé soudy (RSpAKaHKČR) x rozhodci ad hoc Svobodná povolání v justici – advokáti, notáři - soudní komisaři, soudní znalci, překladatelé

7 Postavení soudců Zákon o soudech a soudcích Jmenováni doživotně
Podmínky Státní občanství ČR Plná způsobilost k právním úkonům 30 let bezúhonnost VŠ právnické vzdělání 3 roky praxe Justiční zkouška Nezávislost, nestrannost, neodvolatelnost – jen v kárném řízení

8 Zánik funkce soudce uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let Rozhodnutí o nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti kárné opatření odvolání z funkce soudce zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla jeho způsobilost omezena pozbyl státní občanství České republiky, smrt

9 Příslušnost a pravomoc soudů
Určují kompetenci soudů Pravomoc Příslušnost Místní Věcná Funkční Kompetenční konflikty – pozitivní, negativní - nejbližší nadřízený

10 Průběh soudního řízení
Návrh na zahájení řízení Předběžná opatření??? Zaslání protistraně Vyjádření protistrany Jednání ve věci Vydání rozhodnutí Lhůta pro podání opravných prostředků Právní moc

11 Ústní jednání Zahájení jednání soudcem
Žalobce čte žalobu, žalovaný čte vyjádření Soudce zopakuje dosavadní obsah spisu Provádění důkazů – předložení listin, výpovědi svědků... Přestávka k poradě senátu Vyhlášení rozhodnutí

12 Další pojmy a fráze Koncentrace řízení
Řádné x mimořádné opravné prostředky Překážka věci rozsouzené – ne bis in idem Nemo iudex in causa sua


Stáhnout ppt "Organizace soudnictví v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google