Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Kontrola veřejné správy

2 Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

3 Vnitřní kontrola veřejné správy
veřejná správa kontroluje sama sebe vykonávána především v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti ve státní správě specifický případ: dozor státní správy nad řádným výkonem samosprávy

4 Vnější kontrola veřejné správy
vykonávána subjekty stojícími mimo veřejnou správu v ČR 4 základní formy: 1) parlamentní kontrola 2) kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem 3) kontrola vykonávaná Veřejným ochráncem práv 4) kontrola vykonávaná nezávislými soudy

5 Parlamentní kontrola veřejné správy
zákonodárná moc ovlivňuje veřejnou správu především prostřednictvím zákonů Poslanecká sněmovna PČR schvaluje státní rozpočet a státní závěrečný účet Poslanecká sněmovna PČR vykonává celkovou politickou kontrolu vůči vládě; základními nástroji jsou a) vyslovování důvěry/nedůvěry b) interpelace vlády nebo jejích členů c) právo předvolávat členy vlády

6 Parlamentní kontrola veřejné správy - pokračování
Výbory a komise Poslanecké sněmovny a Senátu Některé specifické kontrolní nástroje: a) zvláštní parlamentní orgány pro kontrolu zpravodajských služeb a kontrolu užití operační techniky Policií ČR b) přímý vliv na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu

7 Kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem
NKÚ zřízen přímo Ústavou ČR (čl. 97), podrobně jeho organizaci a působnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu účel: kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu charakteristika: nezávislý, není podřízen ani vládě, ani Parlamentu

8 Kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem
Orgány NKÚ a) prezident a viceprezident, jmenovaní prezidentem republiky (čl. 97 Ústavy ČR) b) kolegium: prezident, viceprezident a 15 členů volených Poslaneckou sněmovnou PČR c) senáty zřizované pro jednotlivé kontrolní akce: 3 nebo více členů NKÚ d) jednotlivý členové NKÚ e) kárná komora: prezident NKÚ a 2 soudci Nejvyššího soudu ČR jmenovaní jeho předsedou

9 Kontrola vykonávaná Veřejným ochráncem práv
právní úprava: zákon č. 349/199 Sb., o veřejném ochránci práv charakter kontroly: - doplňkový a neformální - poskytuje ochranu před jednáním úřadů a institucí, které je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností VOP je nezávislý orgán sui generis; volen Poslaneckou sněmovnou, avšak není jí odpovědný

10 Kontrola vykonávaná Veřejným ochráncem práv - pokračování
Pravomoci nemá nařizovací pravomoc, nemůže zasahovat do poměrů kontrolovaných subjektů, dává pouze nezávazná doporučení faktický význam působí svojí autoritou a přesvědčivostí svých názorů

11 Soudní kontrola veřejné správy
právní úprava: zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní správní soudnictví: soudní přezkum správních aktů a dalších postupů veřejné správy; poskytuje se ochrana veřejným právům, a to před nezákonnými rozhodnutími, nezákonnými jinými postupy a také před nezákonnou nečinností veřejné správy

12 Soudní kontrola veřejné správy - pokračování
Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím správních orgánů b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách, e) ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů f) ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda g) ve věcech politických stran a politických hnutí, h) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem. Ve správním soudnictví rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud


Stáhnout ppt "Kontrola veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google