Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY"— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Organizace a řízení Říčný, Cyrus

2 Policie ČR Policie plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

3 Úkoly PČR chrání bezpečnost osob a majetku vede boj proti terorismu
spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;

4 Úkoly PČR Odhaluje přestupky Zajišťuje ochranu státních hranic
Vyhlašuje celostátní pátrání Vede evidence a statistiky Úplný výčet úkolů je uveden v zákoně o policii 283/1991

5 Organizace a řízení 1. Policie je podřízena Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo"). 2. Policii tvoří Policejní prezidium České republiky, útvary s působností na celém území České republiky a útvary s územně vymezenou působností. Útvary policie zřizuje ministr na návrh policejního prezidenta.

6 Organizace a řízení 3. V policii působí služba pořádkové policie, kriminální policie, dopravní policie, pohraniční policie, služba rychlého nasazení, železniční a letecká služba 4. Činnost policie při plnění úkolů podle tohoto zákona řídí Policejní prezídium České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

7 Organizace a řízení 5. V čele Policejního prezídia České republiky stojí policejní prezident, který je představeným všech policistů, s výjimkou policistů povolaných ministrem k plnění úkolů ministerstva nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace.

8 Organizace a řízení 6. Policejního prezidenta jmenuje a odvolává ministr se souhlasem vlády České republiky. Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi 7. Bližší úpravu organizace policie, zejména řízení útvarů a služeb policie, součinnost mezi nimi a způsob jejich hospodářského zabezpečení stanoví na návrh policejního prezidenta ministr.

9 K odst. 1 Ministr vnitra je přímým nadřízeným policejního prezidenta.
Ministerstvo vnitra tedy policii při plnění jejich úkolů neřídí(to je věcí polic.prezidenta), ale jen usměrňuje.K tomu používá vyhlášky a nařízení vlády. Vůbec nemůže zasahovat do užití forem a metod práce při plnění úkolů policie

10 K odst. 2 Z obecného hlediska je PČR tvořena:
Policejním prezidentem ČR Útvary s působností na celém území ČR Útvary s územně vymezenou působností

11 K odst. 3 Zákon vyjmenovává služby, které působí v policii.Nejde však o výčet organizačních útvarů či jednotek policie, ale o výčet základních činností. Jiné služby než uvedené nemohou být zřizovány, mohou být zřizovány jen útvary, k plnění činností ze služeb vyplívajících.

12 K odst. 4 Obecně činnost policie při plnění úkolů řídí Policejní prezidium ČR a odpovědnost za jejich splnění nese policejní prezident. Za činnost policie odpovídá přímo ministrovi vnitra.

13 K odst. 5 Ustanovení určuje postavení policejního Prezidenta jako čelního představitele Policejního prezidia a z toho titulu jako představeného všem policistům zařazeným u útvarů v působnosti Policejního prezidia. Výjimka, kterou ustanovení zmiňuje se vztahuje na policisty povolané k plnění úkolů Ministerstva vnitra ( inspekční činnost, policejní akademie a střední policejní škola,informátoři)

14 K odst. 6 Ministr vnitra jako přímý nadřízený policejního prezidenta tohoto jmenuje, popř. odvolává. Ze zákona však k tomuto aktu potřebuje souhlas vlády. Z podřízenosti a nadřízenosti vyplývá též zodpovědnost. Tu zákon stanoví precizně, neboť polic.prezident odpovídá za činnost policie přímo ministrovi vnitra.Ten pak vládě a v rámci kontroly veřejné správy Parlamentu ČR (konkrétně Poslanecké sněmovně).

15 K odst. 7 Organizace policie vyplývá z interních normativních aktů, které se nazývají nařízení Ministerstva vnitra. Jsou publikovány ve Věstníku Ministerstva vnitra. Obdobnými předpisy je upraveno řízení útvarů policie,vztahy nadřízenosti a podřízenosti,součinnost a spolupráce mezi útvary,které jsou na stejné úrovni a jejich ekonomické zabezpečení.

16 Návrh na organizaci policie předkládá ministru vnitra policejní prezident, což má povinnostní charakter. Jak tento návrh ministr využije, je věcí jeho správního uvážení, které vyplývá z jeho řídící funkce a z podřízenosti policie Ministerstvu vnitra.

17 Schéma: Takto vypadá schéma POLICIE ČR

18

19 Literatura 283/1991 Sb. Zákon České národní rady ze dne 21. června o Policii České republiky Právní úprava k


Stáhnout ppt "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google