Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na"— Transkript prezentace:

1 Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na
základní územní samosprávné celky (ÚSC) Obce s rozšířenou působností – Chomutov, Kadaň pověřené obce – Jirkov, Vejprty, Klášterec, Radonice obce – Vysoká Pec, Spořice, Výsluní vyšší ÚSC kraje. ÚSC má samostatné kompetence Jiný ÚSC nemůže do nich zasahovat. Spojený model veřejné správy obce a kraje vykonávají samostatnou působnost státní správu v přenesené působnosti základní rozšířenou pověřené obce vyšší kraje samostatné Spojený samostatnou státní správu Hodnocení

2 Obce – obecní zřízení Postavení obcí a vztah k občanům Obec je tvořena
Územím Hranice katastrálního území Společenstvím občanů Obec má Vlastní majetek Právní subjektivitu V právních vztazích vystupuje svým jménem Nese odpovědnost z těchto vztahů (smlouvy) Svoji samosprávu Pečuje o všestranný rozvoj Např. kultura a sport Postavení Obec Územím katastrálního území občanů majetek subjektivitu právních jménem odpovědnost smlouvy samosprávu rozvoj kultura a sport Hodnocení

3 Obce – obecní zřízení Uspokojuje potřeby svých občanů potřeby
Např. bydlení, zdravotní péče Chrání veřejný zájem Např. vybudování cyklistické stezky Města Obce s více jak 3000 obyvateli Stanovuje předseda poslanecké sněmovny Statutární města Člení se na Městské obvody Městské části potřeby zdravotní veřejný zájem cyklistické Města 3000 poslanecké sněmovny Statutární obvody části Hodnocení

4 čistoty a veřejné zeleně
Obce – obecní zřízení Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. (samostatná působnost) Další orgány obce jsou: Rada obce nebo města Starosta nebo primátor Obecní úřad nebo magistrát Zvláštní orgány Komise Zásahy do samostatné působnosti Státní orgány - jen způsobem, který zákon stanoví. (přenesená působnost) Vydávaní obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti Zabezpečení veřejného pořádku Ukončení tanečních zábav a diskoték Udržování čistoty a veřejné zeleně Užívání zařízení obce Autobusové zastávky, lavičky apod. zastupitelstvem samostatná orgány Práva občanů Rada starosta primátor úřad magistrát Zvláštní komise Zásahy Státní zákon přenesená vyhlášek samostatné veřejného pořádku Ukončení čistoty a veřejné zeleně Hodnocení zařízení lavičky

5 obecně závazných vyhlášek
Obce – obecní zřízení Vydávání nařízení v přenesené působnosti Na základě zmocnění v zákoně Pouze v mezích zákona Nařízení nesmí ukládat povinnosti a sankce nad rámec zákona Zásady pro vydávání obecně závazných vyhlášek (OZV) a nařízení Musí být vyhlášeny Vyvěšeny na úřední desce po dobu 15 – ti dnů Podmínka pro platnost Účinnost Nejdříve dnem vyhlášení (závažné důvody) Jinak nabývá účinnosti 15 – tý den po vyhlášení nařízení přenesené zmocnění zákoně mezích sankce povinnosti zákona obecně závazných vyhlášek nařízení vyhlášeny úřední desce 15 platnost Účinnost vyhlášení závažné 15 Hodnocení

6 Obce – obecní zřízení Obec vede jejich evidenci
Každý má možnost do ní nahlédnout Neprodleně po vyhlášení zaslány krajskému úřadu Občané obce V obci hlášeny k trvalému pobytu Státní občan ČR Cizinec pouze na základě mezinárodní smlouvy Práva občanů starších 18 – ti let Volit a být volen do zastupitelstva Vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva Nahlížet a vyjadřovat se k rozpočtu obce Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty evidenci Každý nahlédnout vyhlášení krajskému Občané trvalému ČR Cizinec mezinárodní 18 Volit zastupitelstva Vyjadřovat zastupitelstva rozpočtu návrhy Orgány obce Hodnocení


Stáhnout ppt "Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na"

Podobné prezentace


Reklamy Google